بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,002

تروريسم، ايدئولوژي، انسداد

  1390/10/17
خلاصه: تروريسم، ايدئولوژي، انسداد
پيشگفتار:

پيش از هر چيز به نام انسانيت و به نام عدالت بر تمامي آنانکه در آتش خشم و خشونت قدرت طلبان مرگ انديش و سياه جامگان خودپرست، مظلومانه سوختند درود مي فرستم و يادشان را گرامي مي دارم. از کودکان مظلوم فلسطيني گرفته تا مسافران بي کناه ايرباس تا آنانکه مظلومانه سوختند و جز نواي سوزناکي که در دل دردمندان اين ديار مانده است اثري از آنان نيست تا زنان و مردان بي گناهي که در فاجعه 11 سپتامبر به خون غلطيدند.

انسانها همه ارجمندند و حق در غايت بودن هر انسان بدان معناست که هيچ هدفي نمي تواند کشتار انسانهاي بي گناه را موجه سازد. انسانها را خداوند حق حيات بخشيده و آنان را به شرف انسان بودن نائل گردانده است و تصميم گيري در مورد حيات و مرگ آنان فراتر از خواست و اراده آدميان زميني است که تصميماتشان مشحون از منيت ها و عقده ها و خودپرستي هاست.

ترور و خشونت ورزي چونان ساير رفتارهاي آدمي تابعي است از تعامل شخصيت با محيط، پس بايد ديد چه پس زمينه ها و عواملي موجب اين رفتار خواهد بود.

شرايط محيطي:

الف) سرکوبي مخالف و انسداد باب گفتگو:

انسداد فضا و اجازه ندادن به انديشه ها و تفکرات مختلف در جهت بيان و تبيين خواسته ها عاملي اساسي در گرويدن به خشونت ورزي و ترور است. اگر در يک فضا(بين المللي يا ملي) اجازه اظهارنظر و عرض اندام و انديشه هاي مخالف و متباين با انديشه حاکم داده شود و افرادي که ابزارهاي قدرت را در دست دارند امکان بروز خواسته ها و توقعات خويش را داشته باشند و فرايندي دموکراتيک قدرت را بر اساس خواست و اراده مردمي و انساني تسهيم کند انديشه هاي معطوف به خشونت مردود خواهند شد. بدون ترديد ظهور افرادي چونان بن لادن با پشتوانه حداقل 20 هزار نفري که اکثراً تحصيل کرده و داراي مدارک بالاي علمي هستند و بعضاً ادعا مي شود که در نهادهاي مهم پليسي و امنيتي کشورهاي توسعه يافته نفوذ دارند نشان دهنده محق انگاشته شدن اين انديشه و نفوذ آن مي باشد.

اگر مردم مظلوم فلسطين در چنگال ترور اسرائيل گرفتار نمي شدند اگر در الجزيره مسلمانان بر اساس فرايندي دموکراتيک به حکومت مي رسيدند، اگر در ترکيه تلاشهاي دموکراتيک مسلمانان به ثمر مي نشست و در يک کلام اگر کشورهاي جهان به کشورهاي درجه يک و دو تقسيم نمي شدند زمينه و خواستگاه خشونت و ترور اينچنين مهيا نمي شد انسانها به حکم فطرت الهي خويش خوشونت گريزند اما سرکوب و ناديده انگاشتن افراد خارج از حلقه حاکميت و وتو کردن فرياد حق طلبي و آزادي خواهي ملتهاي دادخواه زمينه را براي تشکيل و توسعه فعاليتهاي خشونت بار و انتحاري مي گشايد و در چنين فضايي ايدئولوژي هاي خشونت گرا پاي به عرصه حيات مي نهند. اين بحث علاوه بر اين که مبتلابه جامعه جهاني است اتباط وثيقي با بحثهاي داخلي ما دارد و از اين حيث بر آن انگشت تاکيد مي نهم.

ب) ترويج ايدئولوژي هاي خشونت گرا:

در محيطي که زور، اخلاق و آزادي و انسانيت را در چنگال خويش مي فشارد به مرور تئوريهاي معطوف به خشونت وترور نضج مي گيرد. يکي از خطرناکترين نوع مجرميني که امروزه جامعه جهاني با آن روبرو شده است مجرمين ايدئولوژيک است. اين افراد برخلاف مجرمين سودجو بنا بر عقيده اي جزمي و دگم و بر اساس گزاره هايي تشکيک ناپذير و نقد ناشدني به سمت رفتار مجرمانه خاصي هدايت مي شوند و در اين راه، هدف تمسک به هر وسيله اي را مباح مي گرداند، بي ترديد هر مقدار که عرصه بر آدمي تنگ گردد تا زماني که تئوريهاي مبتني بر خشونت بوي عفن خشونت و ترور را در جامعه نپراکنند خشونت ورزي صورت نخواهد گرفت. انديشه هاي جزمي که فرد را به عنوان ماشيني متحرک در اختيار تئوريسين هاي خشونت پرداز قرار مي دهد، امروز تابعان را به شکل بمب هاي متحرکي درآورده که هر آن آماده انفجارند و کشتن انسانهاي بي گناه و کودکان مظلوم – در هر جاي جهان – وظيفه و ارزشي است که سزاست تابعان جان خويش را در اين راه فدا کنند. از اين روست که مي بينيم بن لادن با افتخار از انفجار 11 سپتامبر سخن ساز مي کند و اسرائيل ليست ترورشوندگان فلسطيني را با افتخار اعلام مي کند و ديگري با لبخندي بر لب کيفيت اجراي ترور را باز مي گويد.

ج) افول اخلاق:

متخلق شدن به اخلاق، فهم گوهر اديان که ارزاني کردن محبت به انسانهاست و پذيرش در غايت بودن وجود هر انسان و بسنده نکردن به آيين منشي و توجه به اخلاق و خود را دائر مدار خوبيها و ديگران را سرشار از پستي نديدن عاملي است در جهت خشونت ستيزي و گفتگو.

تحمل نظرات مخالف سد سديدي است در مقابل ترور و خشونت، چرا که هيچ عاقلي مادام که گرهي با دست گشوده شود با دندان آن را نخواهد گشود. اگر انسان آمريکايي برانسان مسلمان حرمت نهد و برخورد قيم مآبانه با همنوع خويش را کنار بگذارد و انسان مسلمان به انسانهاي ديگر صرفنظر از عوارض و جوانب حرمت قائل شود نسيم دل انگيز وفاق و محبت در سراسر جهان وزيدن خواهد گرفت و خشونت پردازان و خشونت گران به تاريخ جهان خواهند پيوست.

عامل ديگر خشونت ورزي شخصيت مرتکبين است که به شرط بقاء عمر در نوشته اي ديگر پي خواهيم گرفت.
نويسنده:محسن دلاوري پاريزي-رئيس دادگستري قشم

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان