بسم الله
 
EN

بازدیدها: 960

متن کامل قانون جرايم رايانه اي-قسمت اول

  1390/10/15
خلاصه: متن کامل قانون جرايم رايانه اي-قسمت اول
بخش يکم ـ جرائم و مجازات‌ها
فصل يکم ـ‌ جرائم عليه محرمانگي داده‌ ها و سيستم‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي
‎‎‎مبحث يکم ـ دسترسي غيرمجاز
‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غيرمجاز به داده ‎ها يا سيستم هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎ اي
‎‎‎ماده (3) هرکس به طور غيرمجاز نسبت به داده اي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتکب اعمال زير شود،‌ به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسي به داده اي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده اي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده اي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده اي سري داده اي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند.
تبصره 2ـ آئين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده اي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
ماده (4) هرکس به قصد دسترسي به داده اي سري موضوع ماده (3) اين قانون،‌ تدابير امنيتي سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتي که مسؤول حفظ داده اي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستم‌ هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ ها يا سيستم‌ هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ها، حامل هاي داده يا سيستم هاي مذکور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ ها و سيستم‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي
مبحث يکم ـ جعل رايانه اي
ماده (6) هرکس به طور غيرمجاز مرتکب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يکصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغيير داده اي قابل استناد يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده ها،
ب) تغيير داده ها يا علايم موجود در کارت هاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم‌ هاي رايانه اي يا مخابراتي يا تراشه ها يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده ها يا علايم به آنها.
ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن داده ها يا کارت ها يا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
‎‎‎مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي
ماده (8) هرکس به طور غيرمجاز داده ديگري را از سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (9) هرکس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري يا تخريب داده ها يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري، سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي ديگري را از کار بيندازد يا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (10) هرکس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي کردن داده‌ ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده‌ ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‎‎‎ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنيت يا آسايش عمومي اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سيستم‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي که براي ارائه خدمات ضروري عمومي به کار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان