بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,004

راي شماره 333 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

  1390/10/13
خلاصه: راي شماره 333 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ابطال بند 8 صورتجلسه شوراي اسلامي شهر و شهرداري آباده در آن قسمت که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفکيک و يا افراز به عنوان تامين احتياجات عمومي شهري استراي هيات عمومينظر به اين که مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط‌شده و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‎هاي شماره492ـ4/11/1389 و 459 ـ 20/10/1389 و 393 ـ 29/9/1389 و 218 ـ 9/4/1387 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي کشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان، دريافت وجه با تجويز آيين‎نامه و دستورالعمل مغاير شرع است.
بنابراين به استناد حکم قانوني صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بند 8 مصوبه شماره 24 ـ 15/5/1382 شوراي اسلامي شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مـورخ 2/5/1386 شهـردار آباده که متضـمن دريافت قسمتي از زمـين و يا بهـاي آن در ازاي انجام تفکيک و افراز مي‎باشد به موجب بند يک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري، از تاريخ صدور، ابطال مي‎شود.
بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانـون شهرداري مـصوب 28/1/1390 با رعـايت ماده 2 قـانون مدني حاکمـيت خود را دارا خواهد بود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان