بسم الله
 
EN

بازدیدها: 917

يک پرونده(76):قرار سقوط دعوي به دليل عدم تهيه وسيله اجراي قرار توسط خواهان

  1390/10/7
خلاصه: يک پرونده قرار سقوط دعوي به دليل عدم تهيه وسيله اجراي قرار توسط خواهان
بسمه تعالي

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم ..... به طرفيت خوانده آقاي / خانم ... به خواسته .... نظر به اين که خواهان دعوي ، وسيله اجراي قرار را فراهم ننموده است ، بنابراين به استناد قسمت پاياني ماده 441 آيين دادرسي مدني سابق قرار سقوط دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....توضيح اينکه :

مطابق قسمت پاياني ماده 441 قانون آيين دادرسي مدني سابق اگر خواهان وسيله اجراي قرار را فراهم ننمايد و پرونده در مرحله تجديد نظر باشد دادگاه قرار سقوط دعوي صادر مي کند . با اين حال ، با تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379و بر اساس ماده 256 در چنين مواردي در مرحله بدوي ، دادخواست ابطال مي شود و در مرحله تجديد نظر ، تجديد نظر خواهي متوقف شده ، ولي مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان