بسم الله
 
EN

بازدیدها: 783

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت شانزدهم

  1390/10/6
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت شانزدهم اصل هفتادم : رئيس جمهور و معاونان او, و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شرکت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي که نمايندگان لازم بدانند, وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع مي شود.
اصل هفتادم :

رئيس جمهور و معاونان او, و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شرکت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي که نمايندگان لازم بدانند, وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع مي شود.شماره 3597/5 هـ.د تاريخ 12/10/1365

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

حضرت‌ آيت‌الله صافي‌ «دام‌ تأييدالله العالي»

محترماً همانطور که‌ عنايت‌ داريد ذيل‌ اصل‌ هفتادم‌ قانون‌ اساسي‌ مي‌گويد "و هرگاه‌ تقاضا کنند مطالبشان‌ استماع‌ مي‌شود"، که‌ رئيس‌ جمهور، نخست‌وزير و وزرا مي‌توانند وقت‌ بگيرند و مطالبشان‌ را در مجلس‌ بيان‌ کنند آيا اطلاق اين‌ جمله‌ شامل‌ گزارشاتي‌ که‌ توسط‌ کميسيون‌ اصل‌ نود که‌ ذيل‌ آن‌ مي‌گويد "و در موردي‌ که‌ مربوط‌ به‌ عموم‌ باشد به‌ اطلاع‌ عامه‌ مي‌رساند" يا کميسيونهاي‌ ويژه‌اي‌ که‌ تشکيل‌ مي‌شود براي‌ بررسي‌ مسئله‌اي‌ و گزارش‌ دادن‌ به‌ مجلس‌ که‌ پس‌ از آنکه‌ گزارش‌ کميسيون‌ در مجلس‌ قرائت‌ شد اگر عليه‌ دولت‌ باشد بيايند و مجلس‌ را تکذيب‌ کنند يا انصراف‌ دارد يا تقييد مي‌شود و مسئله‌ چون‌ بُعد قضائي‌ مي‌يابد بايد به‌ دستگاه‌ قضائي‌ داده‌ شود؟

لطفاً دستور فرمائيد اين‌ دو اصل‌ در اين‌ جهت‌ تفسير شده‌ پاسخ‌ مرقوم‌ فرمايند.

نايب‌رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ محمد يزديشماره 7494 تاريخ 1/11/1365

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ يزدي

نائب‌ رئيس‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 3597/5 هـ د مورخ 12/10/1365 نظر اکثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«اگر مقصود از گزارش‌ اعلام‌ نتيجه‌ مذکور در اصل‌ 90 باشد اطلاق اصل‌ 70 شامل آن‌ نمي‌شود.»

لازم‌ به‌ تذکر است‌ نظر فوق به‌ لحاظ‌ عدم‌ رأي‌ کافي‌ نظر تفسيري‌ نيست‌.

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافيشماره 3622/5 هـ ر تاريخ 5/11/1365

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

حضرت‌ آيت‌الله صافي‌ دام‌ تأييدالله العالي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 7494 مورخه‌ 1/11/1365 روح‌ سئوال‌ اينجانب‌ اين‌ است‌ که‌ وزير مي‌تواند با استفاده‌ از اصل‌ 70 گزارش‌ يک‌ کميسيون‌ مجلس‌ را تکذيب‌ کند و ادعاي‌ گزارش‌ خلاف‌ واقع‌ نمايد و عليه‌ کميسيون‌ که‌ رسماً مطالبي‌ را گزارش‌ کرده‌ صحبت‌ کند، جمله‌ اعلام‌ نتيجه‌ مذکور در اصل‌ 90 که‌ از وظائف‌ کميسيون‌ است‌ آيا وزير پس‌ از اعلام‌ مي‌تواند خلاف‌ آنرا اعلام‌ کند؟ يا بايد به‌ دستگاه‌ قضائي‌ داده‌ شود ضمناً متمنّي‌ است‌ نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ هر چه‌ هست‌ امر به‌ ابلاغ‌ فرمايند.

نايب‌رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ محمد يزديشماره 26561 تاريخ 28/3/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ «ايدهم‌ الله تعالي»

سلام‌ عليکم‌

پيرو نامه‌ شماره‌ 3597/5 هـ ر مورخه‌ 13/10/1365 نايب‌ رئيس‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي اسلامي‌ و عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 7494 مورخه‌ 1/11/1365 آن‌ شوراي‌ محترم‌ خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ خود را اعلام‌ فرمائيد که:

آيا وزير و يا مقام‌ مسئولي‌ که‌ کميسيون‌ اصل‌ 90 به‌ مقتضاي‌ اصل‌ مزبور گزارشي‌ تهيه‌ و به‌ اطلاع‌ عامه‌ مي‌رساند مي‌تواند به‌ عنوان‌ اصل 70 و يا به‌ هرعنوان‌ ديگر از تريبون‌ مجلس‌ آن‌ را تکذيب‌ کند يا خير؟

رئيس‌ کميسيون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسي _ مرتضي‌ فهيم‌ کرماني‌شماره 25/1689- 66 تاريخ 16/9/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ "دامت‌ برکاتهم"

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 7494 مورخ‌ 1/11/1365 که‌ به‌ عنوان‌ نايب‌ رئيس‌ محترم‌ مجلس‌ صادر گرديده‌ (تصوير آن‌ پيوست‌ مي‌باشد)، خواهشمند است‌ مقرر فرمائيد نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در خصوص‌ اينکه‌: «آيا اشخاص‌ و مقامات‌ مذکور در اصل‌ 70 قانون‌اساسي‌ مي‌توانند در رابطه‌ با اعلام‌ نتيجه‌ و گزارشات‌ اين‌ کميسيون‌ مذکور در اصل‌ 90 قانون‌ اساسي‌ آن‌ را نقض‌ يا دفاع‌ نمايند» به‌ اين‌ کميسيون‌ ابلاغ‌ فرمايند.

کميسيون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسيشماره 250/29988 / د.هـ تاريخ 22/4/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

لطفاً نظر آن‌ شورا را در تفسير اصل 70 قانون‌ اساسي‌ که‌ به‌ رئيس‌ جمهوري‌ و نخست‌وزير و وزرا حق‌ داده‌ مطالبشان‌ را در جلسات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اظهار نمايند، بفرمائيد که‌ آيا اين‌ حق‌ مطلق‌ است‌ و در هر مورد که‌ مطلبي‌ دارند در محدوده‌ آئين‌نامه‌ مجلس‌ حق‌ دارند بگويند؟ يا اينکه‌ حق‌ محدود به‌ مطالب‌ و موضوعات‌ در دستور است‌؟

و در فرض‌ محدوديت‌، آيا اين‌ حق‌ شامل‌ مواردي‌ از قبيل‌ گزارش‌ کميسيونهاي‌ اصل‌ 90 و سئوالات‌ و اصل 76 و اظهارات‌ نمايندگان‌ در نطقهاي‌ پيش‌ از دستور مي‌شود يا محدود به‌ لوايح‌ و طرحها است‌؟

و در هر صورت‌ اين‌ حق‌ اظهار نظر محدود به‌ زمان‌ انجام‌ دستور است‌ يا اينکه‌ ممکن‌ است‌ قبل‌ يا بعد از آن‌ انجام‌ شود و اطلاق اصول‌ فوق الذکر با اطلاق اصل 70 قانون‌ اساسي‌ چگونه‌ قابل‌ جمع‌ است‌؟

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اکبر هاشمي‌ رفسنجانيشماره 8846 تاريخ 8/7/1366

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ شماره‌ 250/29988/ د.هـ مورخ‌ 22/4/1366 :

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ اينک‌ نظريه‌ اکثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«آنچه‌ از اصل 70 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود اين‌ است‌ که‌ مقامات‌ مذکور در اين‌ اصل‌ حق‌ شرکت‌ در جلسات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ را دارند و مطالبشان‌ را در ارتباط‌ با دستور مجلس‌ بيان‌ مي‌نمايند. زايد بر اين‌ چنانچه‌ در آئين‌نامه‌ حقي‌ براي‌ آنها مقرر شود گرچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اساسي‌ نيست‌ با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ ندارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان