بسم الله
 
EN

بازدیدها: 973

يک پرونده(74):قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي

  1390/10/4
خلاصه: يک پرونده قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در دعوي افراز ملکي که جريان ثبتي آن خاتمه يافته و محجور يا غايب مفقود الاثر ندارد
بسمه تعالي

در خصوص دعوي آقاي / خانم ...... به طرفيت خوانده .......... به خواسته افزار پلاک شماره ...... با توجه به قانون افزار و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357 و بند (واو ) ماده 7 قانون تشکيل دادگاه هاي حقوقي يک و دو مصوب سال 1364 چون جريان ثبتي پلاک مورد درخواست افراز خاتمه يافته است و اسناد مالکيت شش دانگ آن ذيل ثبت .......... صادر شده است ، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به اعتبار صلاحيت و شايستگي واحد ثبتي .......... صادر . اعلام مي گردد .

پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال مي گردد .


رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان