بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,142

يک پرونده(70):قرار عدم صلاحيت ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني

  1390/10/3
خلاصه: يک پرونده قرار عدم صلاحيت ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني
بسمه تعالي

به تاريخ .... در وقت .... دادگاه عمومي شعبه .... شهرستان .... به تصدي امضاء کننده زير تشکيل است . پرونده کلاسه .... تحت نظر است .

دادگاه با ملاحظه اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد :


(راي دادگاه )در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به خواسته .... به توجه به لايحه تقديمي خواهان که محل اقامت خوانده را شهرستان .... اعلام نموده و لايحه مذکور به شماره ..... تاريخ .... ثبت دفتر دادگاه گرديده است . مستنداً به ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني سابق مصوب سال 1381 قرار عدم صلاحيت دادگستري شهرستان .... صادر و اعلام مي گردد .رئيس / دادرس شعبه ... دادگاه عمومي .....با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، ماده 11 جديد جايگزين ماده 21 قبلي شده است .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان