بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,064

دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت هفتم

  1390/10/1
خلاصه: دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت هفتم گزارش سفر به ژاپن
کته 45ـ جدول شماره يک مقايسه جمعيت حقوقي با چند کشور خارجي

از سال 1964 تا 1989 تعداد پذيرش در آزمون قضائي، به 500 نفر محدود شده بود، و در سال 1990 به 1000 نفر افزايش پيدا کرد. ولي تعداد قبول شدگان فقط در حد 5/2درصد بوده است. به اين خاطر، تحصيل در مدارس تقويتي صرفا براي قبولي در آزمون افزايش پيدا کرده ، و فرصت براي کسب آموزش و تخصص در سطوح وسيع بسيار کم شده، و همراه با بالا رفتن سنين قبول شدگان، پايين آمدن کيفيت کساني که وارد جامعه حقوقي مي شوند تذکر داده مي شود. (جدول شماره يک)

نکته 46- محاکمات مدني

همانطورکه در جدول 2 و 3 ملاحظه مي شود، تعداد موارد جديد مربوط به محاکمات مدني و اداري که از سال 1955 تا 2003 به دادگاه مراجعه شده است ، در زماني نزديک به 50 سال 2/4 برابر، در دادگاه بدوي 8/3 برابر و در دادگاه بخش 1/ 5 برابر افزايش يافته است.

نکته 47- مدت زمان متوسط رسيدگي به دادخواستهاي مدني مدت زمان متوسط رسيدگي به دادخواستهاي مدني دردادگاه بخش درسال 2003، 6/ 12ماه (حکم رودرو طرفين)،2/8 ماه ( در کل ) ،دادگاه بدوي 0/2 ماه، شکايات کم مبلغ 6/1 ماه، در دادرسي هاي جزائي 2/3 ماه بوده است.

تعداد مواردي که مدت زمان رسيدگي به شکايات معمولي در دادگاه مرحله نخست از 2 سال فراتر رفته باشد، در سال 2003، مدني 8873 مورد و جزائي 185 نفر بوده است.(مرجع {گزارش آمار قضايي 1، مدني ـ اداري})

بدين شکل، رسيدگي هر چه سريعتر و صحيح تر به پرونده هاي افزون شده مسئله اي بوده که گريبانگير شده است.

نکته 48- محاکمات جزايي

در محاکمات جزايي به ندرت مواردي که قضاوت طولاني بشود پيش آمده، و همانند امور مدني، رسيدگي سريع و صحيح مورد درخواست بوده است. باز، از گذشته سيستم وکالت با هزينه دولتي، تسخير وکيل مدافع براي متهم را قبول کرده بود، ولي براي مظنون ضمانت نشده است. روال بازجويي متهم يا مظنون هم الزاما شفاف نبوده و بهبودي در اين مسئله خواسته شده بود.

نکته 49- ارتباط مردم با قوه قضاييه

1- کمي شرکت مردم در رسيدگي قضايي به دادخواست ها

در ژاپن، قبل از جنگ (دوم جهاني) روش هيئت منصفه (روشي که در آن افرادي که بدون ترتيب خاصي از ميان مردم انتخاب مي شوند، در مورد وقوع جرم تصميم گرفته، و قاضي مراتب قانوني را قضاوت مي کند) وجود داشته است، اما بعد از جنگ، روش هيئت بررسي دادسرا (نظامي که در آن افرادي که بدون ترتيب خاص از بين مردم انتخاب مي شوند به شکايات جزائي رسيدگي مي کنند) تنها روش و نظامي بوده که از طريق مردم در رسيدگي ها سهيم بوده اند.

2- شرکت مردم در مراتب عمومي قوه قضاييه

به هنگام ميانجي گري دعاوي خانوادگي و غيره، روالي که از طريق آن مردم در ميانجي گري شرکت مي کنند وجود داشته، و مورد عمل بوده است، ولي بهبودي در روش انتخاب آن، مورد درخواست بوده است. باز، در دادگاه خانواده، براي انعکاس صداي مردم ، هيئتي که مردم اعضاي آن را تشکيل مي دهند پايه گذاري شده است (هيئت اعضاء دادگاه خانواده)، اما فعاليت چشم گيري نداشته ، و توانگر شدن هر چه بيشتر آن نيز مورد درخواست بوده است.

نکته 50- وضعيت تحولات در حال حاضر

هيئت وزراء، بر اساس گزارش ارائه شده از طرف هيئت بررسي تحولات سيستم قضايي (که نمايندگان مردم بخش بزرگتر آن تشکيل مي داده) در سال 2001، دفتر مرکزي پيشبرد تحولات قوه قضاييه را تأسيس کرده، و با دخيل کردن نظريات گروههاي تحقيق و بررسي (با عضويت نمايندگان مردم ) که در 11 زمينه تقسيم بندي و تشکيل شده اند تحولات قوه قضاييه را به پيش برده اند تا کنون 24 ماده قانوني دراين رابطه وضع شده است (آخر سال 2004)

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان