بسم الله
 
EN

بازدیدها: 983

فرزانگان حقوق ايران(2):فرانسيس آدولف پرني

  1390/9/28
خلاصه: فرزانگان حقوق ايران فرانسيس آدولف پرني
وکيل فرانسيس آدولف پرني، مشهور به موسيو، باني و پيشنهاد دهنده گشايش مدرسه عالي حقوق در ايران ونخستين رئيس اين مدرسه بود. او دکتراي علم حقوق درشاخه کيفري را از فاکلتوله پاريس دريافت کرده و مدعي العموم (دادستان ) دولت فرانسه بود موسيو پرني، به دليل نياز وزارت عدليه ودولت وقت به مستشار حقوقي عالي رتبه، به درخواست دولت وقت وموافقت رسمي رئيس جمهوري فرانسه، به ايران آمد. در يازدهم اوت 1911 ميلادي به عنوان مستشار عالي قضايي (در کابينه صمصام السلطنه و به هنگام وزارت عدليه حسن پيرنيا ) به استخدام وزارت عدليه در آمد. با شروع جنگ بين الملل اول، وکيل پرني به فرانسه رفت و پس از پايان جنگ به ايران بازگشت. مراجعت او با وزارت نصرالدوله فيروز در وزارت عدليه و وثوق الدوله در وزارت خارجه مصادف بود. دراين زمان موسيو پرني (همانطور که در تاريخچه گفته شد) پيشنهاد تاسيس مدرسه عالي حقوق را ارائه کرد و پس از بررسي ها و تلاشهاي فراوان، در زمان تجديد ششمين دوره کنترات او با وزارت عدليه، سرانجام پروژه پيشنهاد تاسيس مدرسه عالي حقوق او مورد پذيرش قرار گرفت. او پس از گشايش مدرسه عالي حقوق، درکنار رياست بر امور مدرسه، به تدريس دروس حقوق جزا واصول محاکمات کيفري پرداخت.
دکترموسيو پرني، علاوه بر فعاليت در مدرسه عالي حقوق، به دليل ماهيت شغلي خود به عنوان مستشار حقوقي وزارت عدليه، عضو کميسيون هاي مختلف تهيه وتدوين قوانين بود که به عنوان نمونه مي توان از کميسيون آيين دادرسي کيفري، کميسيون امتحانات از قضات استخدامي عدليه و کميسيون ترفيع رتبه قضات، نام برد.
در دهم صفر 1330 هجري قمري و همچنين سال 1335 (ه ق)، نشانهاي عالي علمي کشور به پاس خدمات علمي وقضايي ارزنده دکتر فرانسيس آدولف پرني، به وي اعطا شد. وکيل موسيو پرني پس از سازماندهي مدرسه عالي حقوق و واگذاري پست رياست مدرسه به محمدعلي فروغي (ذکاء الملک) و خاتمه مدت مدت ماموريت خود ماموريت خود در ايران در سال 1925 (م) به فرانسه بازگشت.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان