بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,175

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(70)

  1390/9/28
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
شوراهاي حل اختلاف
شرائط رسيدگي به شکايات در شوراهاي حل اختلاف چيست؟

پاسخ: براي رسيدگي به مسائل حقوقي در شوراها علاوه بر اينکه نياز به درخواست مدعي است ، علي القاعده بايد طرفين دعوا در حوزه شورا ساکن و يا اشتغال داشته باشند و يا اينکه طرفين براي اقامه دعوي در محل سکونت و يا اشتغال يکي از آنها تراضي کنند. و چنانچه دعوي مطروحه مربوط به اموال غير منقول باشد، مال غيرمنقول موضوع دعوي در حوزه شورا باشد. و اما در خصوص مسائل کيفري ، چنانچه موضوع از جرائمي باشد که جز با شکايت شاکي خصوصي تعقيب نمي شود، علاوه بر شکايت شاکي خصوصي ، لازم است که جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد. و اما در خصوص جرائم عمومي ، نيازي به درخواست رسيدگي از سوي رياست دادگستري و يا مقام و شخص ديگري نيست و به صرف وقوع جرم در حوزه شورا و صلاحيت رسيدگي به آن ، به موضوع مطروحه رسيدگي مي نمايد.لذا شوراهاي حل اختلاف با توجه به آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه ... بايد کليه ضوابط حاکم بر موضوع صلاحيت رسيدگي در محاکم را رعايت و از آن تبعيت کنند.( نظر اتفاق قضات و نشست قضائي )
=====================

آيا تدليس و فريب در امر ازدواج ، موجب انحلال نکاح با استفاده از خيار فسخ مي باشد؟
فرضاً مردي خود را پزشک ، مهندس ، معلم يا مقاطعه کار معرفي نموده و به خواستگاري دختري مي رود و در ضمن به مدارک تحصيلي و تحصيلات عاليه دانشگاهي خود هم اشاره مي نمايد و بر اين اساس ، ازدواج صورت مي گيرد . بعد از مدتي همسرش متوجه مي شود که او نه تنها تحصيلات عاليه دانشگاهي ندارد ، بلکه کارمند جزء و غير رسمي مؤسسه اي بيش نيست ، با توجه به اين مسأله سئوال اين است که در چنين حالتي آيا زوجه مي تواند با توجه به عدم صلاحيت زوج و فريب و حيله او و اين که خانواده اش را قبل از عقد ، به امور واهي فريب داده و عقد و ازدواج بر مبناي آن واقع شده است ، با استفاده از خيار فسخ ، انحلال نکاح را از دادگاه بخواهد؟

پاسخ:پاسخ مثبت است . زيرا همسر فريب خورده از دو طريق يعني هم از نظر حقوقي و هم از نظر جزائي ، بر اساس فريب و تدليس در امر ازدواج مي تواند از شوهر خود شکايت کند.الف ) از نظر حقوقي ،زن مي تواند به استناد خيار تدليس نکاح خود را منحل سازد،زيرا وانمود کردن شخص به داشتن صفات غير واقعي مانند مواردي که قبلاً اشاره شد ،تدليس محسوب مي شود که در ماده 1128 قانون مدني آورده شده است .اين ماده مي گويد: "هر گاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شد که طر ف مذکور فاقد وصف مقصود بوده ، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده و يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد."بنابر اين تدليس نامبرده موجب پيدايش حق فسخ براي فريب خورده است و به موجب ماده 1131 قانون مدني " خيار فسخ ، فوري است و اگر طرفي که حق فسخ دارد ، بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را منفسخ نکند؛ خيار او ساقط مي شود به شرط اين که علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد...." يعني همين که که شخص فريب خورده متوجه تدليس طرف عقد شد ، براي استفاده از اين حق نبايد تعلل و غفلت و يا مسامحه کند و بايد فوراً براي از اثر انداختن نکاح و بر هم زدن آن اقدام نمايد.ب ) از نظر جزائي ، فريب خورده مي تواند به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامي شوهرش را که بر خلاف واقع خود را داراي اوصافي که قبلاً ذکر شد معرفي نموده ، تحت تعقيب قرار دهد و از او شکايت کند.نحوه تنظيم دادخواست حقوقي و کيفري مورد فوق را مي توانيد در قسمت (دادخواست ) مشاهده نمائيد.نقل از مجموعه اطلاعات قضائي – منوچهر قوامي
=====================

شرط تحقق نشوز
پنج ماه پيش شوهرم مرا از خانه بيرون کرد.دو ماه پيش اظهارنامه (تعيين تکليف) فرستادم و سه هفته پيش براي مطالبه نفقه (حقوقي و کيفري) و استرداد جهاز اقدام کردم.حال ازطرف او اظهارنامه (دعوت به تمکين تا 1 هفته و اينکه الزام به تمکين در شعبه 18فرستاده و پيگيري ميکند)آمده. براي جلوگيري از تضييع حقم و اينکه در حکم ناشزه نشوم چه کنم؟

پاسخ:براي تحقق نشوز مي بايست تخلف زن از وظائف زناشوئي از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر احراز شود. چنانچه همسرتان شما را از منزل مشترک بيرون کرده و اجازه مراجعت نداده و اين امر با اظهارنامه ارسالي و يا دلائل و قرائن ديگر در دادگاه اثبات و معلوم شود نشوز شما تحقق نيافته و تعهد همسرتان به پرداخت نفقه از بين نمي رود همچنين با استفاده از ماده 1108 قانون مدني مي توان گفت که شرط عدم استحقاق نفقه آنست که زن بدون مانع مشروع از وظائف زوجيت امتناع کند . بنابر اين در فرض سئوال که شوهر خود سبب اخراج از منزل و عدم تمکين شما بوده ، نمي تواند از قاعده نشوز استفاده کرده و از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالي کند.
================

انتقال نصف دارائي مرد به زن در هنگام طلاق
شرط انتقال تا نصف دارائي شوهر پس از طلاق چيست و انتقال اموال مورد بحث در چه صورتي تحقق مي يابد؟

پاسخ: براي اينکه دادگاه به انتقال اموال مرد تا ميزان يک دوم حکم دهد شرائط و ويژگيهاي زير بايد در نظر گرفته شود:1- تعهد شوهر مبني بر شرط انتقال تا نصف دارائي ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم.2- زوجه تقاضاي طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضاي او براي طلاق ، زن از نتايج بدست آمده از شرط مزبور بي بهره مي شود3- طلاق ناشي از سوء اخلاق و رفتار زن و تخلف وي از وظائف همسري نباشد.4- آن قسمت از دارائي شوهر به زن داده مي شود که در زمان زوجيت و پيوند زناشوئي بين طرفين براي شوهر حاصل شده است ؛ و الا شرائط مزبور شامل اموالي که شوهر قبلاً بدست آورده و يا اموالي که بعد از طلاق بدست خواهد آورد ، نمي شود.5- اموالي به زن داده مي شود که مالکيت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد.6- طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارائي تا ميزان يک دوم يا نصف مي باشد و بيش از آن امکان پذير نخواهد بود.7 - لزومي در انتقال عين دارائي شوهر به زن وجود ندارد ، بلکه امکان انتقال معادل آن نيزوجود دارد. البته تشخيص ميزان معادل يا عين اموال با دادگاه مي باشد که معمولاً در اين گونه موارد از کارشناس استفاده مي شودانتقال مزبور جنبه مجاني و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هيچ چيز و يا انجام کاري را ندارد.9- انتقال اموال مورد بحث در صورتي تحقق مي يابد که شوهر شرط مزبور را پذيرفته و قباله نکاح را در اين زمينه امضاء نموده باشد.موفق باشيد.(مجموعه اطلاعات قضائي)


مشاوره حقوقی رایگان