بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,081

چگونگي ثبت ولادت خارج از کشور

  1390/9/26
خلاصه: چگونگي ثبت ولادت خارج از کشور
مواد 12 , 15 , 16 , 17 ,‌ 18 و 19 قانون ثبت احوال و ماده 976 قانون مدني در خصوص ثبت ولادت
اشخاصي که مي توانند با مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور و يا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمايند
مدارک مورد نياز
مراحل انجام کار
‏توصيه هاي ضروري
تعاريف و مفاهيم
1 - مواد 12 , 15 , 16 , 17 ,‌ 18 و 19 قانون ثبت احوال و ماده 976 قانون مدني در خصوص ثبت ولادت

برابر بند 2 ماده 976 قانون مدني اطفالي که پدر آنها ايراني است اعم از اينکه در ايران يا خارجه متولد شده باشند ايراني محسوب ميشوند .

- برابر ماده 12 قانون ثبت احوال ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از کشور بايد به مأمور کنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد بنزديکترين مأمور کنسولي و يا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود

- برابر ماده 19,‌ ماما يا پزشکي که در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يک نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام مي‌باشد.

- تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال- مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاريخ ولادت طفل است روز ولادت و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت بحساب نمي آيد و در صورتيکه ولادت در اثنا سفر زميني يا هوايي يا دريائي رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به مقصد محسوب مي شود‏2 - هر يک از اشخاص زير مي توانند با مراجعه به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور و يا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوازد اقدام نمايند

پدر
جد پدري با ارائه شناسنامه
مادر در صورتي که ازدواج او قانونا" توسط دفاتر ازدواج در داخل کشور و يا نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشوربه ثبت رسيده باشد
در صورتيکه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد حضور والدين جهت اعلام ولادت و امضاي سند سجلي الزامي است
سرپرست قانوني ( وصي يا قيم يا امين ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باش


3 - مدارک مورد نياز جهت ثبت ولادت

اصل شناسنامه هاي پدر و مادر
اصل گواهي ولادت خارجي که به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور محل تولد نوزاد رسيده باشد توضيح اينکه پس از صدور شناسنامه اصل گواهي ولادت خارجي مسترد خواهد شد و تصوير برابر اصل آن در محل تنظيم سند نگهداري مي شود.
در صورت تنظيم سند و صدور شناسنامه در ايران ارائه فيش بانکي به مبلغ10000 ريال نزد کليه شعب بانک ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال کشور و چنانچه تنظيم سند و صدور شناسنامه در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران انجام گيرد طبق تعرفه هاي نمايندگي اقدام خواهد شد
4- مراحل انجام کار

5 - توصيه هاي ضروري

اعلام ولادت بايد در ظرف مهلت مقرر ( 15 روز ) صورت پذيرد
بمنظور پيشگيري از بروز هرگونه مشکلي همانگونه که ذکر شد رعايت نکات مربوط به نامگذاري الزامي است بنابراين قبل از درياقت شناسنامه ايراني از دريافت مدارک خارجي براي اطفال خود با اسامي مغاير قانون جدا" خودداري فرمائيد
چنانچه قصد داريد براي دريافت شناسنامه فرزند خود در ايران اقدام نماييد حتما" قبل از ورود به ايران با مراجعه به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه خود و همسرتان مبادرت و همچنين گواهي ولادت صادره را به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود برسانيد
صدور شناسنامه جهت اطفالي که در خارج از کشور متولد مي شوند در صورتي امکان پذير است که پدر طفل ايراني باشد
صدور شناسنامه مستلزم تنظيم سند سجلي است با توجه به اهميت موضوع لازم است قبل از امضاء سند سجلي از صحت مندرجات آن اطمينان حاصل حاصل کنيد
صدور شناسنامه مجدد محدوديت قانوني دارد لذا در حفظ و نگهداري آن دقت لازم را معمول نماييد
دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اکيدا" ممنوع و با متخلف برابر قانون رفتار خواهد
درج هرگونه مهر ، نشانه ، و نوشتار در شناسنامه اکيدا" ممنوع است (به استثناء مراجع ذکر شده در تبصره 4 ماده 36 قانون ثبت احوال کشور)
در صورتي که ازدواج والدين به ثبت نرسيده باشد و مادر طفل نيز شناسنامه ايراني نداشته باشد شناسنامه فرزند منحصرا" با مشخصات کامل پدر و نام کوچک مادر صادر خواهد شد
تعاريف و مفاهيم

سند سجلي : سند سجلي سندي است که ولادت هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن شناسنامه صادر ميگردد

شناسنامه : شناسنامه مدرک هويت و تابعيت هر فرد ايراني است


مشاوره حقوقی رایگان