بسم الله
 
EN

بازدیدها: 869

کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت نهم

  1390/9/25
خلاصه: کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت نهم
آيا تشريع ازدواج موقت براى تامين هوسرانى است؟
اما بخش دوم.در هر چيزى اگر بشود ترديد کرد،در اين جهت نمى توان ترديدکرد که اديان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قيام کرده اند،تا آنجا که درميان پيروان غالب اديان ترک هوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل رياضتهاى شاقه درآمده است.
يکى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن کريم هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم «ذواق »يعنى کسى که هدفش اين است که زنان گوناگون را مورد کامجويى و«چشش »قرار دهد،ملعون ومبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا که راجع به طلاق بحث مى کنيم مدارک اسلامى اين مطلب را نقل خواهيم کرد.
امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است که رياضت و رهبانيت را مردودمى شمارد،نه اينکه هواپرستى را جايز و مباح مى داند.از نظر اسلام تمام غرايز(اعم ازجنسى و غيره)بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمى دهد که انسان آتش غرايز را دامن بزند و آنها را به شکل يک عطش پايان ناپذير روحى درآورد.از اين رو اگر چيزى رنگ هوا پرستى يا ظلم و بى عدالتى به خود بگيرد،کافى است که بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.
جاى ترديد نيست که هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است که وسيله عياشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسيله بدبختى و دربدرى براى يک زن و يک عده کودک فراهم سازد.
تشويق و ترغيب فراوانى که از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت شده است،فلسفه خاصى دارد که عن قريب توضيح خواهم داد.
حرمسرا در دنياى امروز
اکنون ببينيم دنياى امروز با تشکيل حرمسرا چه کرده است.دنياى امروز رسم حرمسرا را منسوخ کرده است.دنياى امروز حرمسرادارى را کارى ناپسند مى داند وعامل وجود آن را از ميان برده است.اما کدام عامل؟آيا عامل ناهمواريهاى اجتماعى را از ميان برده است و در نتيجه همه جوانان رو به ازدواج آورده اند و از اين راه زمينه حرمسراسازى را از ميان برده است؟
خير،کار ديگرى کرده است;با عامل اول يعنى عفاف و تقواى زن مبارزه کرده وبزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت که به زن ارزش مى دهد و او را عزيز و گرانبها مى کند،براى مرد مانع شمرده مى شود.
دنياى امروز کارى کرده است که مرد عياش اين قرن نيازى به تشکيل حرمسرا باآنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد اين قرن از برکت تمدن غرب همه جاحرمسراست.مرد اين قرن براى خود لازم نمى داند که به اندازه هارون الرشيد وفضل بن يحيى برمکى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره بردارى قرار دهد.
براى مرد اين قرن،داشتن يک اتومبيل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد کافى است تا آنچنان وسيله عياشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم کند که هارون الرشيد هم در خواب نديده است.هتلها و رستورانها و کافه ها از پيشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد اين قرن اعلام کرده اند.
جوانى مانند عادل کوتوالى در اين قرن با کمال صراحت ادعا مى کند که در آن واحد بيست و دو معشوقه در شکلها و قيافه هاى مختلف داشته است.چه از اين بهتربراى مرد اين قرن!مرد اين قرن از برکت تمدن غربى چيزى از حرمسرادارى جزمخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.
اگر قهرمان «هزار و يک شب »سر از خاک بردارد و امکانات وسيع عيش وعشرت و ارزانى و رايگانى زن امروز را ببيند،به هيچ وجه حاضر به تشکيل حرمسرابا آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمين که او را از زحمت حرمسرادارى معاف کرده اند تشکر خواهد کرد و بى درنگ اعلام خواهد کرد تعددزوجات و ازدواج موقت ملغى،زيرا اينها براى مردان در برابر زنان تکليف و مسؤوليت ايجاد مى کند.
اگر بپرسيد برنده اين بازى ديروز و امروز معلوم شد،پس بازنده کيست؟ متاسفانه بايد بگويم آن که هم ديروز و هم امروز بازى را باخته است،آن موجودخوش باور و ساده دلى است که به نام جنس زن معروف است.


نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان