بسم الله
 
EN

بازدیدها: 967

ديدگاههاي قضايي(36)ديه قتل غيرمسلمان در ماههاي حرام

  1390/9/24
خلاصه: ديدگاههاي قضايي ديه قتل غيرمسلمان در ماههاي حرام
"ديه قتل غيرمسلمان در ماههاي حرام نظريه شماره 7046/7ـ 22/9/1383"

رويه هاي قضائي>نظرات مشورتي اداره کل حقوقي و اسناد قوه قضائيه


شماره223/7 23/1/1384

ديه قتل غيرمسلمان در ماههاي حرام

سؤال ـ

1ـ آيا قتل غيرمسلمان نيز در ماههاي حرام مشمول پرداخت يک‏سوم ديه مازاد است؟

2ـ در صورتي که ايراد صدمه در ماه غيرحرام و قتل در ماه حرام واقع شود و يا بالعکس، تکليف چيست؟

نظريه شماره 7046/7ـ 22/9/1383

نظريه اداره کل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه

1ـ چون در ماده 299(1) قانون مجازات اسلامي هيچ تفاوتي بين مسلمان و کافر پيش‏بيني نشده است، لذا چنانچه قتل غيرمسلمان در يکي از ماههاي حرام واقع شود مشمول حکم مقرر در ماده فوق خواهد بود.

2ـ آنچه در ماده مذکور مورد نظر است وقوع قتل است نه ايراد صدمه بنابراين چنانچه ايراد صدمه موضوع ماده 299 قانون مجازات اسلامي ايران در يکي از ماههاي حرام ليکن نتيجه ايراد صدمه در غير ماههاي حرام باشد موضوع از شمول ماده فوق خارج و برعکس اگر ايراد صدمه در يکي از ماههاي غيرحرام واقع شود ليکن نتيجه ايراد صدمه يعني قتل در يکي از ماههاي حرام واقع شود، مورد مشمول ماده 299 خواهد بود. به‎عبارت ديگر آنچه مطمح نظر مقنن بوده، دماء است نه ايراد صدمه.

پي نوشت :

1ـ ماده 299 قانون مجازات اسلامي:

ديه قتل در صورتي که صدمه و فوت هر دو در يکي از چهار ماه حرام (رجب ـ ذيقعده ـ ذيحجه ـ محرم) و يا در حرم مکّه معظّمه واقع شود علاوه بر يکي از موارد شش‏گانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يک‏سوم هر نوعي که انتخاب کرده است اضافه شود و ساير امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند داراي اين حکم نيستند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان