بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,463

علل بزهکاري نوجوانان و جوانان و راهکارها و درمان

  1390/9/24
خلاصه: نوجواني دوره جالبي است زيرا براي هر عبارتي که در باره نوجوان بکار مي رود مفهوم مقابل و ضد آن نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. مثلاّ نوجوانان با والدين خود سازگاري دارند ويا نوجوانان عليه والدين خويش شورش و طغيان مي کنند. بنظر مي رسد که اختلاف عمده نوجوانان با والدين و ديگر بزرگسالان در زمينه کسب آزادي به منظور آزمودن انواع نقشها و فرصتهاست تا بتوانند الگوهاي جديد احساس، افکار و اعمال را فرا گيرند. با اين حال عده اي از نوجوانان بيش از بقيه از آزادي بهره مند و بيش از سايرين از آن استفاده مي کنند خوشبختانه اکثريت نوجوانان از معيارها و شيوه هاي رفتاري والدين خود چندان هم دور نمي مانند و دوره جواني به بزرگسالي را با موفقيت و حد اقل مشکل مي گذرانند.در حالي که عده اي از اين نظم اجتماعي به سوي فرهنگ بزهکاري انحراف پيدا مي کنند. متاسفانه آمار قطعي از تعداد بزهکاران در جامعه ما وجود ندارد زيرا اصولآآمار دقيق روشني از ميزان بزهکاري و جرائم حتي در کشورهاي مختلف دنيا وجود ندارد ويا گزارش نمي شود و نيز بعلل زير ، جرائم محرز نيست.
علل:
1- چه بسا افرادي که بزهکار نيستند صرفآ به خاطر يک رفتار که ممکن است ناشي از انگيزه باشد به دام افتاده اند. 2- اعمال بزهکارانه در جوامع و کشور هاي مختلف وحتي طي زمانهاي متفاوت در يک کشور متغير است. 3-همه افراد بزهکار الزامآ به چنگ قانون گرفتار نمي شوند.بنابر اين نمي توان ادعا کرد که تمام نوجوانان بزهکار در ايران منحصر به کساني هستند که در کانون هاي اصلاح و تربيت گرفتار آمده اند.حال با اين مقدمه چيني درخصوص بزهکاري نوجوانان وجوانان را تشريح مي کنيم.

تعريف بزهکاري :
از لحاظ تکنيکي نو جوان بزهکار کسي است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعي ويا قانون شکني است ولي بعلت آن که به سن قانوني(معمولآ هجده سالگي) نرسيده است مانند يک مجرم بزرگسال مجازات
نمي شود. رفتار نوجوان بزهکار موجب مي شود که به چنگ قانون بيفتد. زيرا رفتار او نه تنها خود نوجوان بلکه ديگر افراد و احتمالآ جامعه را نيز به مخاطره انداخته است به اين ترتيب بزهکاري نيز به ويژه توسط روان شناسان به جرائمي اطلاق مي شود که افرادي که به سن قانوني نرسيده اند مرتکب آنها مي شوند. با اينکه بزهکاري يک مشکل اجتماعي است و بدلايل زياد در بين نوجوانان رو به ازدياد مي باشد بزرگسالان نبايد فراموش کنند که حد اقل 95 درصد از نوجوانان بر حسب تعريف قانوني وحقوقي بزهکا ر نيستند و صرفآ بعلت
سهل انگاري و بي توجهي والدين و مربيان ويا شرايط خانوادگي نا مناسب و همکاري با مجرمين و بزهکاران بزرگتر به چنگ قانون افتاده اند.اکنون با تعريفي از بزهکاري به بررسي علل و عوامل بزهکاري نوجوانان واقف مي شويم.

علل و عوامل بزهکاري نوجوانان:
تحقيقات گسترده به منظورپي بردن به علل تخلف نوجوانان از قوانين صورت گرفته است. بر اساس نتايج اين تحقيقات و بررسي نظريات عوامل زير را مي توان در ايجاد بزهکاري نوجوانان مؤثر دانست با بند بند کردن موارد که هر کدام زمينه هاي ارتکاب جرم را در نوجوانان موجب مي گردد به شرح جز به جز آن پرداخته و سپس بر اينکه مي توان از شدت ويا وقوع آن ممانعت کرد نيز مختصرآ توضيحاتي را به رشته تحرير در خواهيم آورد.

عوامل مؤثر در ايجاد بزهکاري نوجوانان:
1-گروه سني کمتر از پانزده سال آمادگي بيشتري براي ارتکاب بزه دارند.2-جرائم بطور کلي در حومه شهر ها و روستاها اتفاق
مي افتد.3-نو جواناني که در جامعه از تحصيلات تفريحات سالم و سرگرمي و کار سازنده به دلايلي بي بهره بوده اند.4-نو جواني که از لحاظ مالي در رفاه بوده ولي از توجه و محبت لازم بي بهره باشد ممکن است به بزهکاري روي آورد.5-رشد محدود و نا کافي نوجوانان در زمينه مسائل اخلاقي و معنوي يکي از عوامل گرايش است.6-خصوصيات جسماني بر بزهکاري پسران بي تاثير نيست.7-پسران به مراتب بيش از دختران مرتکب خلاف و بزه مي شوند اين نسبت در تحقيقات بيش از 5 برابر است.برخي از نوجوانان و جوانان براي ارتکاب جرم و بزه به علل متعددي آمادگي بيشتري دارند.

زمينه ها و علل پيدايش بزه و بزهکاري :
يکي از علل بنيادي بزهکاري نوعي ناکامي است. نيازهاي نوجوانان براي احراز هويت امنيت استقلال و محبت ،گاه آنگونه با شکست مواجه مي شود که رفتار ضد اجتماعي بعنوان کوششي در جهت کاهش دادن تنشهاي انباشته شده آنان بروز مي کند.پاره اي از شرايط زندگي و شرايط فيزيکي که احتمالآ ايجاد ناکامي مي کند وبه بزهکاري مي انجامد، عبارتند از کم هوشي ،فقر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، تعارض در خانواده، خانواده هاي از هم پاشيده، بي محبتي والدين نسبت به فرزند، نبودن ضوابط اخلاقي و اعتقادي صحيح خانواده، تحقير و شکست در مدرسه، احساس حقارت ناشي از عيوب جسماني و ياعلل تخيلي ويا واقعي . در برسي علل بايد عوامل زيستي، رواني و اجتماعي را دخيل و مؤثر دانست و عملآ هيچيک از اين عوامل نا ديده گرفته نشوند.
عوامل: 1-توانا ئيهاي ذهني 2-شرايط خانوادگي 3-محيط و شرايط مدرسه 4-شرايط و محيط زندگي 5خصوصيات شخصيتي

ويژگيهاي نوجوانان بزهکار:
در صد بالائي از بزهکاران تمايل شديد خويش را به فعاليتهاي ماجراجويا نه ابراز
مي دارند. معمولآ افرادي بي قرار ،ناآرام بدنبال هيجان مي گردند، در صورتيکه پول در اختيار داشته باشند چندين بار در هفته به سينما مي روند تا ديروقت بيدار مي مانند دزديهاي خود را بيشتر در تاريکي شب انجام مي دهند.کشيدن سيگار را زود آغاز مي کنند و غالبآاز خانه وخانواده فراري اند وشب را در کنار خيابان به صبح مي آورند. هرچند بزهکاران از لحاظ عاطفي کم ثبات تر از غير بزهکاران هستند ولي از لحاظ شخصيتي داراي انرژي زياد، پرخاشگري ،حادثه جويي و لجاجت بيشتري هستند. روان شناسا ن معتقد ند که بزهکاران در مورد نقشهاي عاطفي و مشکلات خويش بيشتر باعمل و رفتار مقابله مي کنند تادر باره آ نها بينديشند ، کمتر به اطاعت و تعليم در برابر بزرگسالان وبه ويژه صاحبان قدرت تمايل دارند، حالت دفاعي شديد دارند، کمتر به ديگران وابسته اند و به انگيزش هاي ديگران با سوء ظن وبد گماني مي نگرند.

درمان بزهکاري:
روشهاي درما ني بسيار زيادي براي درمان و کاهش بزهکاري مورد استفاده قرار گرفته است که اهم آن عبارتند از روان درماني فردي و گروهي ،خانواده درماني ، اصلاح رفتار ، تحليل تقابلي ، کار آموزي ، تفريح و مطالعه کتاب. کوشش براي نگه داشتن نوجوانان از ارتکاب جرم در شرايطي که رفتار همسالان نوجوان رفتار بزهکارانه اورا تشويق مي کند بي ثمر است. بايد به جاي تقويت بزهکار براي دوري گزيدن از رفتار بزهکارانه ، به وي رفتارهاي آموزشي داده شود که در موقعيت ديگري مورد تقويت قرار گيرند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان