بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,361

ديدگاههاي قضايي(35)نحوه اجراي احکام کيفري و مدني

  1390/9/23
خلاصه: ديدگاههاي قضايي نحوه اجراي احکام کيفري و مدني
نحوه اجراي احکام کيفري و مدني نظريه شماره 7442/7ـ 5/10/1383

رويه هاي قضائي>نظرات مشورتي اداره کل حقوقي و اسناد قوه قضائيه

سؤال ـ با توجه به مقررات مواد 34 و 37 آيين‏نامه اجرائي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نحوه اجراي احکام کيفري و احکام مدني چگونه و با چه مرجعي مي‏باشد؟

نظريه شماره 7442/7ـ 5/10/1383

نظريه اداره کل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه

مطابق ماده34(1) آئين‏نامه اجرائي قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي در شهرستان داراي واحد اجراي احکام کيفري و مدني است، رئيس حوزه قضائي يا معاون وي و رئيس واحد اجراي احکام مدني تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم بدوي مطابق اجراي احکام مدني و ساير قوانين و مقررات اقدام مي‏نمايند و رئيس اجراي احکام کيفري دادستان يا معاون وي يا يکي از دادياران مي‏باشد بنابراين، با اجراي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و استقرار دادسرا اجراي احکام کيفري چه قبل و چه بعد از تشکيل دادسرا با واحد اجراي احکام کيفري دادسرا و اجراي احکام مدني با واحد اجراي احکام مدني دادگستري است و ماده37(2) آئين‏نامه اجرائي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که ادامه اجراي باقيمانده احکام دادگاههاي عمومي و انقلاب را به دادسرا محول نموده، منصرف از احکام مدني است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان