بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,267

ديدگاههاي قضايي(34)خيانت در امانت يا کلاهبرداري؟

  1390/9/23
خلاصه: ديدگاههاي قضايي خيانت در امانت يا کلاهبرداري؟
تطبيق بزه ارتکابي با قانون نظريه شماره 7717/7‌ـ 14/10/1383
رويه هاي قضائي>نظرات مشورتي اداره کل حقوقي و اسناد قوه قضائيه

سؤال ـ چنانچه کيفرخواست از دادسرا به اتهام خيانت در امانت صادر شده باشد ولي به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداري باشد تکليف دادگاه چيست؟


نظريه شماره 7717/7‌ـ 14/10/1383

نظريه اداره کل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه

درست است کــه طبق بند (ج) مــاده14(1) اصلاحـي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي عمومي جزائي و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در کيفر خواست وفق قانون آئين‏دادرسي مربوطه، رسيدگي مي‏نمايند ولي اين امر به اين معني نيست که دادگاه در تطبيق مورد با قانون تابع کيفر خواست دادسرا باشد، بلکه همانگونه که بعضاً در مورد جرائم مندرج در کيفرخواست دادگاه پس از رسيدگي معتقد به‎بي‏گناهي متهم شده و رأي به برائت صادر مي‏کند، در تطبيق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، مي‏تواند برخلاف تشخيص دادسرا، حکم به مجازات جرمي دهد که خود تشخيص مي‏دهد. مثلاً هرگاه در کيفرخواست تقاضاي اعمال مجازات جرم خيانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خيانت در امانت نداند و بزهي ديگر مثل کلاهبرداري تشخيص دهد، در اين صورت دادگاه مطابق تشخيص خود عمل مي‏نمايد نه آنچه که در کيفرخواست آمده.
---------------
پي نوشت :

4ـ بند « ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي‏البدل و دادستان يا معاون او يا يکي از دادياران به تعيين دادستان تشکيل مي‏گردد و فقط به جرائم مندرج در کيفرخواست وفق قانون آيين‏دادرسي مربوط رسيدگي مي‏نمايد و انشاي رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون به عهده قاضي دادگاه است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان