بسم الله
 
EN

بازدیدها: 958

ديدگاههاي قضايي(33)قرارهاي صادره از داديار يا بازپرس نظامي

  1390/9/22
خلاصه: ديدگاههاي قضايي آيا قرارهاي صادره از داديار يا بازپرس نظامي که منتهي به بازداشت متهم شود نياز به موافقت دادستان دارد يا خير؟
موافقت دادستان نظامينظريه شماره 6499/7 ـ 27/8/1383 "

رويه هاي قضائي>نظرات مشورتي اداره کل حقوقي و اسناد قوه قضائيه

سؤال ـ آيا قرارهاي صادره از داديار يا بازپرس نظامي که منتهي به بازداشت متهم شود نياز به موافقت دادستان دارد يا خير؟


نظريه شماره 6499/7 ـ 27/8/1383

نظريه اداره کل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه

قرار وثيقه صادره از سوي داديار يا بازپرس که منتهي به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخير ماده 40 قانون آئين‏دادرسي کيفري، لزومي به موافقت دادستان ندارد ليکن با توجه به اينکه داديار تحت نظر دادسـتان انجـام وظيفه مي‏نمايد، اصلح آنست که چنانچه قرار وثيقه منتهي به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبديل قرار تأمين چنانچه منظور تبديل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس يا داديار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار ديگري تبديل نمايد، موافقت دادستان ضروري است. ليکن در مورد تبديل قرار وثيقه يا کفالت به قرار خفيف‏تر، لزومي به موافقت دادستان نمي‏باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان