بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,109

يک پرونده(67):طلاق حسب خواسته زوج (شوهر)

  1390/9/22
خلاصه: يک پرونده طلاق حسب خواسته زوج (شوهر)
بسمه تعالي


به تاريخ :14/02/1372 شماره دادنامه : 1455 شماره پرونده : 41-72 مدني خاص

مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه مدني خاص .....

دادرس دادگاه : آقاي ........

خواهان : آقاي محمد تقي .. فرزند عليرضا ساکن .........

خوانده : بانو زهرا فرزند مرتضي ساکن ........

خواسته : طلاق ..........


(راي دادگاه )


در خصوص دادخواست آقاي محمد تقي .......... فرزند عليرضا به طرفيت بانو زهرا ........ فرزند مرتضي خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش جهت اجراي صيغه طلاق با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص و ارجاع امر به داوري مساعي دادگاه و داوران زوجين جهت ايجاد تفاهم و سازش به ادامه زندگي مشترک موثر واقع نگرديد و عنايت به طول مدت متارکه عملي في مابين و التفات به انگيزه خواهان در طرح دعوي طلاق و اصرار به آن مستنداً به ماده 1133 قانون مدني خواهان در صورت بقاء بر خواسته خود مي تواند با مراجعه به هر يک از محاضر و تاديه مهريه و نفقه ايام عده از قرار هر ماه ........ريال وفق مقررات مربوط نسبت به اجراي صيغه و ثبت واقعه طلاق اقدام نمايد . براي خواهان هر ماه يکبار و به مدت 24 ساعت حق ملاقات و ديدار با فرزند خود مقرر مي گردد و خواهان متقبل در صورت امتناع خوانده از حضانت طفل خود از او نگه داري نمايد . و راي صادره از ظرف بيست روز قابل تجديد در ديوان عالي کشور است .


دادرس دادگاه مدني خاص

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان