بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,087

ديدگاههاي قضايي(32)بعد از انقضاي مدت اجاره چنانچه مستاجر مورد اجاره را تخليه نموده ولي تحويل مالک ندهد بايد اجرت‌المثل بپردازد

  1390/9/21
خلاصه: ديدگاههاي قضايي بعد از انقضاي مدت اجاره چنانچه مستاجر مورد اجاره را تخليه نموده ولي تحويل مالک ندهد بايد اجرت‌المثل بپردازد
نظريه اداره کل حقوقي و اسناد قوه قضائيه

« بعد از انقضاي مدت اجاره چنانچه مستاجر مورد اجاره را تخليه نموده ولي تحويل مالک ندهد بايد اجرت‌المثل بپردازد.»
سوال ـ در مورد اجاره محل مسکوني، چنانچه مدت اجاره منقضي شده و مستاجر مورد اجاره را کلاً تخليه کرده ولي آنرا به مالک تحويل نداده باشد آيا مالک مستحق مطالبه اجرت‌المثل اين مدت خواهد بود؟

نظريه شماره1066/7 ـ 24/2/1387

نظريه کل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

مستفاد از ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(1)، و با توجه به مقررات ماده 494 قانون مدني(2)، عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي‌شود و اگر مستاجر پس از انقضاي مدت عين مستاجره را بدون اذن مالک مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستاجر استيفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک آنرا در تصرف داشته باشد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد که استيفاي منفعت کرده باشد از مفاد استعلام چنين بر مي‌آيد که هرچند مستاجر بعد از انقضاي مدت اجاره از مورد اجاره استيفاي منفعت نکرده ولي چون آنرا به مالک تحويل نداده و بدون اجازه مالک نيز بوده‌است، مستاجر کماکان متصرف مورد اجاره شناخته مي‌شود و لذا اصل بر ادامه تصرف است و نظر به اينکه تصرف مذکور بدون اجازه موجر صورت گرفته طبق مقررات ماده 494 موجر مستحق مطالبه اجرت‌المثل خواهدبود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان