بسم الله
 
EN

بازدیدها: 930

نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت دهم

  1390/9/21
خلاصه: نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت دهم
1-10- عفو بين المللAmnesty International
2-10- ديده بان حقوق بشرHuman Rights Watch
3-10- کميسيون بين المللي قضات International Commission of Jurists
4-10- پزشکان بدون مرزDoctors without Borders
5-10 - آکسفام Oxfam
6-10- African Union
Amnesty International-10-7
Doctors without Borders-10-8
Human Rights Watc-10-9
International Commission of Jurists-10-10
International Red Cros-10-11
Organization of American States-10-12
United Nation-10-13

11 - ضمانت هاي اجرايي رعايت حقوق بشر در جنگ ها
1-11 تاسيس ديوان بين المللى کيفرى
جامعه جهانى با کسب تجربيات جنگ جهانى دوم و مشاهده کشتار 1 به 10 غيرنظاميان براى حمايت از قربانيان درگيرى هاى مسلحانه کنوانسيون هاى چهارگانه ژنو را در سال 1949 به تصويب رساند.
اين کنوانسيون ها مشتمل بر چهار معاهده در زمينه حقوق مجروحان و قربانيان جنگ هاى زمينى و دريايى، اسراى جنگى و جمعيت غيرنظامى و مردم مناطق اشغال شده است.
هر چند اين کنوانسيون ها پيشرفت بزرگى در توسعه حقوق بشردوستانه محسوب مى شوند، اما به دليل آنکه کشورهاى تازه استقلال يافته از استعمار، نقشى در تصويب اين معاهدات نداشتند، در پذيرش و اجراى اين معاهدات اکراه داشتند، مضافاً آنکه در خصوص قواعد حقوق لاهه (محدوديت هاى نظامى و شيوه ها و ابزارهاى جنگى) از سال 1907 اقدامى صورت نگرفته بود . در دهه آخر قرن بيستم نهضت بين المللى صليب سرخ و هلال احمر اين دغدغه هميشگى حقوقدانان در رابطه با ضمانت اجراى حقوق بشردوستانه را از طريق تقويت سيستم مسئوليت کيفرى فردى ؛امرى که در حوزه حقوق بين الملل کاملاً جنبه استثنايى دارد، مورد توجه قرار داد .هر چند دولت هاى عضو کنوانسيون هاى ژنو به محاکمه و مجازات جنايتکاران جنگى و متخلفين قواعد بشردوستانه متعهد شده اند، ليکن در عمل به دلايل سياسى و حقوقى اين تعهد بين المللى اجرا نشده و کماکان شاهد وقوع جنايات ضد بشرى و مصونيت از مجازات عاملين آنها بوده ايم.
براى رفع اين نقيصه در مواردى که وجدان جامعه جهانى در اثر مشاهده جنايات سازمان يافته و وسيع جنگى جريحه دار ميگردد، از طريق ايجاد دادگاه هاى بين المللى خاص توسط شوراى امنيت سازمان ملل متحد به اين اقدامات ضدبشرى واکنش نشان داده شده است.
مجموعه اين اقدامات بسترساز انديشه تشکيل يک دادگاه بين المللى دائمى براى محاکمه ناقضين قواعد بشردوستانه گرديد و بدين وسيله ديوان کيفرى بين المللى در سال 1998 تاسيس شدو قواعد و مواد اساسنامه آن براساس کنوانسيون هاى ژنو و پروتکل هاى الحاقى آن تدوين شده است. مواردى که در آنجا به عنوان نقض فاحش کنوانسيون ها آمده بود در اساسنامه ديوان تحت عناوين جنايت جنگى، جنايت عليه بشريت، نسل کشى و جنايت عليه صلح درآمدند و بدين وسيله عرصه جهانى براى جنايتکاران تنگ تر از گذشته شد.

2-11 تاسيس کميته هاى ملى حقوق بشردوستانه
اين ابتکار در کنفرانس بين المللى صليب سرخ و هلال احمر در سال 1995 به منظور پيش بينى ضمانت اجرا هاى ملى موثر و انتقال قواعد بين المللى بشردوستانه به نظام حقوقى کشور ها مطرح شد و سرانجام در سال 1996 به همين منظور تاسيس کميته هاى ملى متشکل از مقامات دولتى و ملى هر کشور توصيه شد.
نويسندگان:غلامرضا مدنيان و دکتر حسين آل کجباف-وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان