بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,353

يک پرونده(61):قتل عمدي (به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول )

  1390/9/20
خلاصه: يک پرونده(61):قتل عمدي (به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول )
بسمه تعالي

(راي دادگاه )


در خصوص اتهام آقاي اکبر فرزند اسفنديار 21 ساله ديپلمه بيکار با سواد اهل يان چشمه فريدون ساکن نجف آباد شيعه ايراني فاقد پيشينه کيفري بدون عيال و اولاد به قتل عمدي سيد ابوالقاسم باسق تصميم قبلي به شرح کيفر خواست 70/1111 ک صادره از دادسراي نجف آباد با توجه به اينکه متهم بر اين اعتقاد بوده که مقتول به مادرش بانو جواهر متهم رديف دوم پرونده تجاوز کرده و با او زناي محصن انجام داده و همواره در مقام بوده که انتقام اين امر را از مقتول بگيرد تا زماني که تصميم خود را مي گيرد و در تاريخ 11/06/70 شب هنگام از ديوار منزل مقتول بالا رفته و به درون حياط وارد و مقتول را که در ايوان منزل خوابيده بوده است با ضربات کارد به قتل رسانده و فرار کرده و صريحاً در دادگاه و غيره به اين موضوع اقرار کرده صدور قتل عمدي از وي محرز است ولي با در نظر گرفتن محتويات پرونده و اظهارات متهم در دادگاه و غيره و عدم سبق خصومت بين قاتل و مقتول و نبودن انگيزه اي جز تعصب و معتقد بودن قاتل بر زاني محصن بودن مقتول با اين حال که اتهام از او به هيچ وجه ثابت نگرديده و قابل اثبات هم نخواهد بود و اعتقاد قاتل بر مهدور الدم بودن مقتول و احراز اين اعتقاد بر دادگاه قتل مزبور به موجب مساله 6 صفحه 554 جلد 2 تحرير الوسيله و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي ذکر شده و از ناحيه وي انتخاب شود در حق اولياء دم و ورثه مقتول محکوم مي گردد . مهلت پرداخت ديه به موجب بند ب ماده 302 قانون مجازات اسلامي از تاريخ وقوع قتل دو سال است .


رئيس شعبه 12 دادگاه کيفري يک اصفهان

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان