بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,038

کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت هشتم

  1390/9/17
خلاصه: کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت هشتم
ازدواج موقت و مساله حرمسرا
يکى از سوژه هايى که مغرب زمين عليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ اومى کشد و برايش فيلمها و نمايشنامه ها تهيه کرده و مى کند،مساله تشکيل حرمسراست که متاسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونه هاى زيادى مى توان از آن يافت.
زندگى برخى از خلفا و سلاطين مشرق زمين،نمونه کاملى از اين ماجرا به شمارمى رود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اکمل هوسرانى و هوا پرستى يک مرد شرقى قلمداد مى گردد.
مى گويند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوى است با مجاز دانستن تشکيل حرمسرا که نقطه ضعف و مايه سرافکندگى مشرق زمين در برابر مغرب زمين است،بلکه مساوى است با مجاز شمردن هوسرانى و هواپرستى که به هر شکل و هر صورت باشد منافى اخلاق و پيشرفت و عامل سقوط و تباهى است.
عين اين مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است.جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشکيل حرمسرا تفسير کرده اند.
ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث خواهيم کرد و اکنون بحث خود رااختصاص مى دهيم به ازدواج موقت.
اين مساله را از دو جهت بايد بررسى کرد:يکى از اين نظر که عامل تشکيل حرمسرا از جنبه اجتماعى چه بوده است؟آيا قانون ازدواج موقت در تشکيل حرمسراهاى مشرق زمين تاثيرى داشته است يا نه؟
دوم اينکه آيا منظور از تشريع قانون ازدواج موقت اين بوده است که ضمنا وسيله هوسرانى و حرمسراسازى براى عده اى از مردان فراهم گردد يا نه؟
علل اجتماعى حرمسراسازى
اما بخش اول.پيدايش حرمسرا معلول دست به دست دادن دو عامل است:
اولين عامل حرمسراسازى تقوا و عفاف زن است;يعنى شرايط اخلاقى واجتماعى محيط بايد طورى باشد که به زنان اجازه ندهد در حالى که با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارند با مردان ديگر نيز ارتباط داشته باشند.در اين شرايط مرد هوسران عياش متمکن چاره خود را منحصر مى بيند که گروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرايى تشکيل دهد.
بديهى است که اگر شرايط اخلاقى و اجتماعى،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشماردو زن رايگان و آسان خود را در اختيار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه باهر زنى هوسرانى کنند و وسيله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرايطى فراهم باشد،هرگز اين گونه مردان زحمت تشکيل حرمسراهايى عريض و طويل با هزينه هنگفت و تشکيلات وسيع به خود نمى دهند.
عامل ديگر،نبودن عدالت اجتماعى است.هنگامى که عدالت اجتماعى برقرارنباشد،يکى غرق دريا دريا نعمت و ديگرى گرفتار کشتى کشتى فقر و افلاس وبيچارگى باشد،گروه زيادى از مردان از تشکيل عائله و داشتن همسر محروم مى مانندو عدد زنان مجرد افزايش مى يابد و زمينه براى حرمسراسازى فراهم مى گردد.
اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسيله تشکيل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم باشد،قهرا هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا مى کند و زمينه عياشى وهوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است که با وجود اينکه همه مردان بالغ ازداشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براى هر مردى و لا اقل براى هر مرد متمکن وپولدارى امکان تشکيل حرمسرا باقى بماند؟
عادت تاريخ اين است که سرگذشت حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناکاميها و حسرتها و آرزو به گور رفتن هاى آنان که در پاى قصر آنها جان داده اند و شرايط اجتماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى داده است سکوت نمايد. ده ها و صدها زنانى که در حرمسراها بسر مى برده اند،در واقع حق طبيعى يک عده محروم و بيچاره بوده اند که تا آخر عمر مجرد زيسته اند.
مسلما اگر اين دو عامل معدوم گردد;يعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و کاميابى جنسى جز در کادر ازدواج(اعم از دائم يا موقت)ناممکن گردد و ازطرف ديگر ناهمواريهاى اقتصادى،اجتماعى از ميان برود و براى همه افراد بالغ امکان استفاده از طبيعى ترين حق بشرى يعنى حق تاهل فراهم گردد،تشکيل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.
يک نگاه مختصر به تاريخ نشان مى دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترين تاثيرى در تشکيل حرمسرا نداشته است.خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى که بيش ازهمه به اين عنوان شهرت دارند،هيچ کدام پيرو مذهب شيعه نبوده اند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند.
سلاطين شيعه مذهب با آنکه مى توانسته اند اين قانون را بهانه کار قرار دهند،هرگز به پايه خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى نرسيده اند.اين خود مى رساند که اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى ديگر است.


نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان