بسم الله
 
EN

بازدیدها: 747

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت چهاردهم

  1390/9/17
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت چهاردهم اصل شصت و هفتم : نمايندگان بايددر نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد کنند و متن قسم نامه را امضا نمايند. بسم الله الرحمن الرحيم (من در برابر قرآن مجيد, به خداي قادر متعال سوگند ياد مي کنم و با تکيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران ومباني جمهوري اسلامي باشم وديعه اي را که ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري کنم و در انجام وظايف وکالت, امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم, از قانون اساسي دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها, استقلال کشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ). نمايندگان اقليت هاي ديني اين سوگند را با ذکر کتاب آسماني خود ياد کرد. نمايندگاني که در جلسه نخست شرکت ندارند بايد در اولين جلسه اي که حضور پيدا مي کنند مراسم سوگند را به جاي آورند.
اصل شصت و هفتم :

نمايندگان بايددر نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد کنند و متن قسم نامه را امضا نمايند.


بسم الله الرحمن الرحيم

(من در برابر قرآن مجيد, به خداي قادر متعال سوگند ياد مي کنم و با تکيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران ومباني جمهوري اسلامي باشم وديعه اي را که ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري کنم و در انجام وظايف وکالت, امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم, از قانون اساسي دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها, استقلال کشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ).

نمايندگان اقليت هاي ديني اين سوگند را با ذکر کتاب آسماني خود ياد کرد. نمايندگاني که در جلسه نخست شرکت ندارند بايد در اولين جلسه اي که حضور پيدا مي کنند مراسم سوگند را به جاي آورند.

تاريخ 28/4/1360

وزارت‌ کشور

در مورد صلاحيت‌ نامزدهاي‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ چون‌ در ضمن‌ آنها افرادي‌ را مثل‌ آقايان‌ احسان‌ طبري‌ و نورالدين‌ کيانوري‌ که‌ مشهور به‌ داشتن‌ عقايد مارکسيستي‌ و ضد اسلامي‌ مي‌باشند اعلام‌ کرده‌اند لازم‌ به‌ تذکر است‌ که‌ اين‌ موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بدين‌ شرح‌ اعلام‌ نظر شد:

«آنچه‌ از قانون‌ اساسي‌ مخصوصاً اصل‌ 67 در مورد سوگند به‌ خداوند متعال‌ و پاسداري‌ از حريم‌ اسلام‌ و مفهوم‌ اصل‌ 64 استفاده‌ مي‌شود، فقط‌ کساني‌ صلاحيت‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ را دارند که‌ يا مسلمان‌ و متعهد به‌ مباني‌ اسلام‌ و يا از اقليتهاي‌ مذکور در اصل‌ 64 باشند. بنابراين‌ دستور دهيد اسامي‌ اين‌ گونه‌ افراد را از ليست‌ نامزدها حذف‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


رونوشت‌: هيأت‌ مرکزي‌ نظارت‌ شوراي‌ نگهبان‌ بر انتخابات‌ رياست جمهوري‌ و مجلس‌شوراي‌اسلامي


مشاوره حقوقی رایگان