بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,188

ديدگاههاي قضايي(30)حدود اختيارات سرپرست مجتمع قضايي

  1390/9/16
خلاصه: ديدگاههاي قضايي حدود اختيارات سرپرست مجتمع قضايي
سؤال ـ درصورتيکه دادستان يا سرپرست مجتمع از بين قضات دادسرا يا دادگاه انتخاب شود تحت نظر چه کسي کار اداري يا قضائي انجام مي‏دهد ؟ حدود اختيارات رئيس مجتمع از لحاظ قضائي و اداري در چه حدّي است؟نظريه شماره 6619/7 ـ 3/9/1383نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

طبق بند الف ماده(1) 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان رئيس دادسرا اسـت و از لـحاظ اداري بـرابر ماده(2) 12 اصلاحي همان قانون زير نظر رئيس دادگستري است و در مورد مجتمع‏هاي قضائي، اگر رئيس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائي تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداري مانند ساير قضات تحت رياست رئيس دادگستري خواهد بود و اگر رئيس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائي زير نظر رئيس کل دادگاهها و از لحاظ اداري زير نظر رئيس دادگستري مي‏باشد و حدود اختيارات رئيس مجتمع از لحاظ قضائي تابع ابلاغ او و از لحاظ اداري در حدّيست که رئيس دادگستري يا رئيس قوه قضائيه به او تفويض کرده‏اند و در هيچ حال رئيس مجتمع بر دادستان رياست و نظارت ندارد.

پي نوشت :

1ـ بند الف ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:

دادسرا که عهده‏دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق‏اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‏باشد و به تعداد لازم معاون داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهد داشت، اقدامات دادسرا در جرائمي که جنبه خصوصي دارد با شکايت شاکي خصوصي شروع مي‏شود در حوزه قضائي بخش وظيفه دادستان را دادرس علي‏البدل برعهده دارد.2ـ ماده 12 (اصلاحي 28/7/1381) در شهرستان ـ رئيس دادگستري، رئيس حوزه قضائي و رئيس شعبه اول دادگاه بردادگاهها رياست اداري دارد و در مرکز استان رئيس کل دادگستري استان، رئيس کل دادگاههاي تجديدنظر و کيفري استان است و بر کليه دادگاهها و دادسراها و دادگستريهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت. همچنين رئيس دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان