بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,068

متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت پنجم

  1390/9/13
خلاصه: متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت پنجم
گفتار دوم- تکاليف حرفه‌اي وکيل
1- قبول وکالت
ماده 73- وکيل بايد از تبليغ در کليه رسانهها و جرايد خودداري کند.
ماده 74- وکيل نبايد درجه خود را بالاتر از پروانهاي که دارد، معرفي يا بدون برخورداري از شرايط لازم از عنوان يا عناوين تخصصي استفاده يا با توسل به ساير وسايل فريبنده، تحصيل وکالت کند. همچنين وکيل نبايد براي تحصيل وکالت، ايجاد وسايط نمايد و در صورت معرفي موکل به همکاران وجهي از آنان مطالبه کند.
ماده 75- وکيل نبايد وکالت دعوايي را که حسب درجهبندي وکلا صلاحيت لازم را براي انجام آن ندارد، بپذيرد.
ماده 76- وکيل نبايد با تظاهر به داشتن اعتبار يا نفوذ نزد مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري، موجبات تشويق مراجعه کنندگان به دادن وکالت به خود را فراهم کند.
ماده 77- وکيل بايد در بيان توانايي علمي و عملي خود نسبت به موضوع وکالت و نيز در برآورد هزينههاي دادرسي و همچنين پيشرفت دعوي صادق باشد.
ماده 78- وکيل نميتواند موضوع دعواي موکل را به هر نحوي به خود انتقال دهد و به طور ساختگي از موکل قبول وکالت نمايد. در صورت وقوع چنين امري دعواي مزبور در مراجع قضائي قابل استماع نخواهد بود.
ماده 79- وکيل براي انجام وکالت در دعاوي، حق انعقاد قرارداد وکالت بلاعزل را ندارد.
ماده 80- درصورتي که وکيل يا همسر يا والدين يا فرزندان وي با هريک از مقامات قضائي رسيدگي کننده به پرونده مطروحه، قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد، بايد از قبول يا ادامه وکالت يا شکايات مطروحه نزد مقامات مزبور مستقيماً يا با واسطه خودداري کند.
ماده 81- وکلايي که سابقاً با هر عنواني کارمند دولت بودهاند، از تاريخ قطع خدمت تا 5 سال از قبول وکالت عليه دستگاه‌ها و اداراتي که در حوزه ماموريت سابق آنها قرار دارد، ممنوع هستند.
ماده 82- دارندگان پايه‌هاي قضائي و کارکنان اداري دادگستري و مراجع قضائي غير دادگستري تا 3 سال بعد از بازنشستگي يا قطع رابطه استخدامي نمي‌توانند در حوزه‌هاي قضائي چهار سال آخر خدمت خود وکالت نمايند.
تبصره- کليه کساني که کمتر از دو سال سابقه قضائي دارند، از شمول مقررات اين ماده مستثني هستند. همچنين، کليه دارندگان پايه‌هاي قضائي که حوزه عملکرد آنان کل کشور است و يا حوزه عملکرد معيني ندارند مانند قضات ديوان عالي کشور، مشروط بر اينکه حداقل سه سال در سمتهاي مزبور اشتغال به خدمت داشته باشند، از شمول مقررات اين ماده مستثني هستند.
ماده 83- وکيل نبايد نسبت به موضوعي که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضائي يا اداري يا داوري يا کارشناسي در آن دخالت يا اظهارنظر کرده است، قبول وکالت يا مشاوره کند.
ماده 84- وکيل نبايد عليه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي که مشاور آن است، قبول وکالت يا مشاوره کند.
تبصره- وکيل در صورت قطع رابطه همکاري با اشخاص مزبور نيز نبايد تا سه سال وکالت يا مشاوره عليه آنها را بپذيرد.
ماده 85- وکيل نميتواند بعد از استعفا يا معزول شدن يا انتفاي وکالت، از طرف مقابل دعوي يا شخص ثالث، در آن دعوي يا دعاوي مرتبط با آن قبول وکالت يا مشاوره کند.
2- انجام وکالت و حفظ منافع موکل
ماده 86- وکيل بايد استقلال حرفهاي خود را حفظ کند. او نبايد در هيچ شرايطي بر حسب خواسته موکل يا به منظور جلب منافع بيشتر او اقدامي کند که بر خلاف قوانين و مقررات جاري کشور باشد.
ماده 87- وکيل بايد در جريان تنظيم اسناد و قراردادها براي افرادي که متفقاً به وي مراجعه ميکنند، موازين حقوقي و اصل بي طرفي را رعايت کند.
ماده 88- وکيل نبايد در هيچيک از مراحل دعوا، مانع استقرار صلح و سازش ميان اصحاب دعوا شود.
ماده 89- وکيل نبايد در امر مورد اختلاف به هر دو طرف، نظر مشورتي دهد.
ماده 90- وکيل نبايد بدون اطلاع وکيل طرف مقابل با موکل وي مستقيماً مذاکره کند.
ماده 91- وکيل موظف به حفظ اسراري است که به اقتضاي شغل وکالت از آن مطلع شده است.
ماده 92- وکيل نبايد با طرف موکل خود تباني و حق موکل خود را تضييع کند.
ماده 93- وکيل بايد پيش از تنظيم قرارداد حق الوکاله، اثر قانوني عدم پيشرفت دعواي موکل را در امور موضوع وکالت به ويژه در اقامه دعواي کيفري، به موکل خاطر نشان کند.
ماده 94- وکيل بايد پس از ابلاغ حکم يا قرار يا اخطاري که مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينهاي از طرف موکل است، فوراً موضوع را به موکل يا نماينده او اطلاع دهد.
ماده 95- وکيل مکلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر اين‌که در دو يا چند دادگاه اعم از کيفري و غير آن دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد که در اين صورت بايد حضور در دادگاه کيفري را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاه‌هاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. در صورتي که وکيل در دو يا چند دادگاه غير کيفري دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد، بايد در دادگاهي که حضور خود را لازم مي‌داند حاضر شود و به دادگاه‌هاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. جلسه رسيدگي در هر حال از اين جهت تجديد نخواهد شد مگر آن که حضور وکيل در دادگاه ضروري باشد که در اين صورت اگر حق توکيل داشته باشد مي‌تواند به دادگاه مذکور وکيل ديگري بفرستد و الا نسخه دوم اخطاريه دادگاه کيفري را ضمن لايحه براي اعتذار از حضور، تقديم دادگاه مي‌کند. در صورت اخير، جلسه فقط براي يک نوبت تجديد خواهد شد.
‌تبصره- وکيل بايد دادگاه کيفري يک را بر دادگاه کيفري دو مقدم کند و در صورتي که در دو يا چند دادگاه کيفري هم‌عرض دعوت شده باشد حضور وکيل در هر يک از دادگاه‌هاي مذکور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
ماده 96- وکيل نبايد موجب اخلال در نظم جلسه دادگاه شود و بايد در مقام دفاع به طور شفاهي يا کتبي، احترام دادگاه و نزاکت را رعايت کند.
ماده 97- وکيل نبايد به هيچ وجه شاهدي را براي بيان شهادت کذب يا اظهارات ناصحيح تشويق کند.
ماده 98- وکيل نبايد عالماً به قاضي يا کارشناس يا اشخاصي که به ترتيبي در رسيدگي قضايي در دعوا يا شکايت مداخله دارند، اطلاعات غير واقعي ارائه کند.
ماده 99- وکيل نبايد بطور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا داور يا وکيل طرف مقابل، يا به منظور اطاله دادرسي به وسايل خدعه آميز متوسل شود.
ماده 100- وکيل بايد استعفاي خود را به موکل و دادگاه اطلاع دهد. هرگاه وکيل بخواهد پس از صدور حکم عليه موکل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي، استعفا کند، بايد نسبت به دادنامه مزبور، اگرچه بطور ناقص، تجديدنظر خواهي کند و سپس استعفاي خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان