بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,182

سازمان ملل متحد و اهميت تقويم آن

  1390/9/13
خلاصه: سازمان ملل متحد و اهميت تقويم آن
به نام آفريدگار صلح و دوستي

سازمان ملل متحد و اهميت تقويم آن
بي شک اگر انسانها تلاش کنند تا جهان در صلح و آرامش به سر برد خداوند از آنها خشنود تر ميشود.بنابراين بايد براي ايجاد صلح ، دوستي و عدالت در سراسر گيتي هرچه بيشترتلاش کنيم. تلاشي که نسل هاي پيش از ما آغاز کرده اند و ما نيز موظفيم تداوم بخش آن باشيم .
شايد ايجاد سازمان ملل متحد درسال 1945 ميلادي يکي از مهم ترين تلاشهاي بشر براي دستيابي به صلحي پايدار درسراسر جهان بوده باشد .از اين رو به نظر ميرسد نه تنها سازمان ملل متحد با داشتن 193عضو بزرگترين ومهم ترين سازمان بين المللي درسراسرجهان مي باشد ، بلکه اين سازمان، مقدس ترين وظايف را نيز براي خود برگزيده است .


برطبق بند هاي 1و2 از ماده نخست منشور سازمان ملل متحد ، مهمترين و اصلي ترين وظايف اين سازمان به ترتيب عبارتند از : (حفظ صلح وامنيت بين المللي ) و (توسعه روابط دوستانه در بين ملل دنيا. )

همانظور که مي¬دانيم سازمان ملل متحد پس از دو فاجعه بزرگ انساني به وجود آمده است :

1- جنگ جهاني يکم که 4 سال به درازا کشيد وموجب شد تا در فاصله سالهاي 1914 تا 1918 ميلادي ، 8 ميليون انسان جان خود را از دست بدهند و مجموع تعداد اسرا، زخمي ها و آورگان ناشي از اين جنگ به رقم باورنکردني 37 ميليون نفر برسد !

2- با وجودي که پس از پايان جنگ جهاني يکم کشورهاي جهان براي پيشگيري از جنگي ديگر ، جامعه ملل را پي ريزي کردند ، اما اين نهاد بين المللي نتوانست از آغاز بزرگترين و مخوف ترين کابوسي که بشر تا به امروز به خود ديده است ، پيش گيري کند و در نتيجه جنگ جهاني دوم درگرفت. جنگي که درسال 1939 آغاز شد و تا سال 1945 ادامه يافت و رقم کشته شدگان آن براساس تخمين مورخان بين 50 تا 70 ميليون نفر بود. اين ارقام نجومي تنها تعداد کشته شدگان دراين جنگ مخوف را نشان ميدهد و شامل اسراء و آوارگان نيست. به راستي باورکردن اين موضوع که اين حجم وسيع از انسانها تنها به دليل حماقت برخي سران کشورها جان خود را از دست داده اند ،کار آساني نيست !

پس از اين کابوس هولناک کشورهاي جهان تصميم گرفتند تا نهادي قويتر از جامعه ملل به وجود آورند تا حداقل از جنگ جهاني سوم جلوگيري کنند .

درچنين فضايي جامعه ملل برچيده شد و سازمان ملل متحد متولد شد .در نتيجه کاملاً منطقي به نظر ميرسد که اين سازمان جديد اولين وظيفه خود را حفظ صلح و جلوگيري ازجنگ و خونريزي بيشتر در جهان بداند .

البته بسياري از متفکرين نيز معتقدند که سازمان ملل متحد دراين زمينه موفق نبوده است وبراي اثبات ادعاي خود توماري از جنگ ها و وقايع تلخ چند دهه اخير را مطرح مي کنند. وقايعي مانند:

جنگ کره – جنگ ويتنام – جنگ داخلي و نسل کشي در يوگسلاوي سابق – نسل کشي در روآندا - جنايات خمرهاي سرخ در کامبوج –جنگ عراق و ايران – جنگ عراق و کويت -درگيري هاي هند و پاکستان - جنگ هاي داخلي بي شمار در کشور هاي قاره آفريقا - مناقشات اعراب واسرائيل - فجايع طالبان در افغانستان و به دنبال آن آغاز جنگ نيروهاي بين المللي با افغانستان درسال 2001 - آغاز جنگ نيروهاي ائتلاف با عراق درسال 2003 و . . .

موارد فوق تنها گوشه اي از اختلافات و درگيري هاي به وقوع پيوسته درجهان پس از تشکيل سازمان ملل متحد است .بنابراين شايد با نگاهي کوتاه به اين وقايع ، دنيا را سراسر سياه تصور کنيم و بگوييم سازمان ملل متحد به هيچ وجه در کار خود موفق نبوده است .

اما به نظر نگارنده اگرچه سازمان ملل متحد در انجام وظايف خود توفيق کامل نداشته است، امّا فعاليت هاي اين سازمان بي ثمر نيز نبوده است .قطعاً وجود اين سازمان باعث شده است که هم از تعداد جنگ ها و درگيري ها در جهان کاسته شود و هم اگر جنگي رخ داده است ، با دخالت اين سازمان طول مدت آن کوتاهتر شود. به علاوه وجود ديوان بين المللي دادگستري که يکي از نهادهاي مرتبط با سازمان ملل متحد است نيز اين نويد را داده و ميدهد که بسياري از مسائل ميتوانند از اين مجرا و بدون جنگ و درگيري حل شوند .

همچنين تشکيل چندين دادگاه مهم بين المللي با حمايت سازمان ملل متحد براي رسيدگي به جناياتي که دراين سو و آن سوي جهان رخ داده است اين اميد را در دل بسياري از مردم جهان روشن نگاه مي¬دارد که جنايتکاران روزي به سزاي اعمال خود مي رسند .دادگاه هاي بين المللي نورنبرگ ، توکيو ، يوگسلاوي و غيره ازجمله اين دادگاه ها هستند .

بنابراين مي¬توانيم نتيجه بگيريم که سازمان ملل متحد در راستاي اهداف و وظايف خود ،پيروزي هايي نيز داشته است .

ضمناً‌ بايد براين نکته بسيار مهم نيز تاکيد کرد که سازمان ملل متحد يک نهاد موجود در خلاء نيست بلکه نهادي متشکل از کشورهاي موجود در جهان است و اگر واقع بينانه بنگريم متوجه مي¬شويم که بسياري از رژيم هاي حاکم برکشورهاي جهان نه تنها صلح طلب نيستند، بلکه تنش آفرين نيز مي باشند. نتيجتاً‌ درچنين فضايي نمي¬توان انتظار داشت که هيچ جنگ ، درگيري و نا آرامي در جهان نباشد و اگر در نقطه اي از جهان جنگي رخ داد، نبايد ناگهان سازمان ملل متحد را زير سوال برده و ادعا کرد که اين سازمان ناکارآمد است .

نگارنده مقدمه طولاني فوق را به اين جهت بيان کرده است تا بر اين موضوع تاکيد کند که سازمان ملل متحد مهم ترين نهاد بين المللي موجود درجهان است و نه تنها تک تک کشورها ملزم هستند تا در راستاي اهداف مثبت آن گام بردارند ، بلکه هرفردي درهر کشوري و به هر طريقي که مي تواند بايد در راستاي اهداف صلح طلبانه و بشردوستانه اين سازمان گام برداشته وتلاش کند تا صلح و دوستي هرچه بيشتر در سطح جهان گسترش يابد .

براي تحقق اين هدف بزرگ و دراز مدت مي¬توان گام هاي کوچکي برداشت که درطول زمان قطعاً ‌اثر بخش خواهند بود. يکي از اين گام ها ، بزرگداشت مناسبت هاي مهم جهاني است که تاريخ آنها توسط سازمان ملل متحد تعيين شده است .

گرامي داشت اين مناسبت ها در سراسر جهان ، مي تواند بار ديگر به ساکنان کل کره زمين يادآوري کند که کل جامعه بشري هم چون يک پيکر واحد است و شادي ها و غم هاي بشريت نيز مشترک است .

همانطورکه بزرگ داشت نوروز درداخل يک کشور بزرگ همچون ايران مي تواند موجب اتحاد هرچه بيشتر تمام مردم ايران از اقوام ،اديان و مذاهب گوناگون شود ، بزرگداشت مناسبت ها و روزهاي مهم جهاني نيز مي تواند گامي باشد در جهت هرچه نزديک تر شدن تمام ملل دنيا به يکديگر.

بنابراين ما نيز در ايران بايد سهمي در اين پروسه فرهنگي و جهان شمول ايفا کنيم و صد البته تحصيل کردگان ، روشنفکران و طبقه اليت جامعه ايران بايد در اين موضوع پيشگام باشند. امّا متاسفانه مي بينيم که حتي در بين دانشگاهيان ايران نيز برخي از افراد نسبت به مهمترين روزهاي جهاني موجود در تقويم سازمان ملل متحد آگاهي و اطلاعي ندارند و اين موجب شگفتي است .

هرچند درسالهاي اخير با گسترش هرچه بيشتر اينترنت و ماهواره ، آگاهي نسبت به روزها و مناسبت هاي مهم جهاني تا حدي افزايش يافته است ، اما گويا هنوز براي پيوستن به اين کاروان جهاني ، در ايران نياز به زمان و اطلاع رساني بيشتري داريم .

به اين جهت نگارنده سعي کرده است تا در فهرستي نسبتاً‌ کامل ، مهمترين روزها و مناسبت هاي موجود درتقويم سازمان ملل متحد را يادآوري کند تا شايد اين يادآوري و يادآوري هاي ديگري از اين دست ، به ما هرچه بيشتر گوشزد کند که کل افراد بشر هم در مصائب و مشکلات خود شريک يکديگرند و هم آرزوها و روياهاي يکساني دارند .

پس اگر ما در ايران به عنوان مثال 17 اکتبر روزجهاني ريشه کني فقر را گرامي بداريم ، کار ناشايستي نکرده ايم زيرا فقر يک مشکل جهاني است و مختص به کشور خاصي نيست و يا اگر 3 دسامبر روزجهاني معلولين را در ايران گرامي بداريم و تلاش کنيم تا دراين روز هرچه بيشتر مشکلات معلولين کشور خود را بازگو کنيم تا شايد راه حل هاي بهتري براي حل مشکلات آنها يافت شود ، کار اشتباهي نکرده ايم.

از اين رو نگارنده شخصاً‌ به مرکز اطلاع رساني سازمان ملل متحد در تهران مراجعه کرده و با استفاده از منابع موجود در آن مرکز و با کمک کارمندان محترم آن مرکز ، از مناسبت هاي موجود در تقويم سازمان ملل متحد آگاهي يافته است.

درتقويم سازمان ملل متحد حدود 70 مناسبت مهم جهاني وجود دارد که نگارنده اکثريت قريب به اتفاق آنها را ترجمه کرده و در اختيار بازديد کنندگان محترم سايت گروه وکلاي دادگستري کاسپين مي¬گذارد .

ضمناً براي سهولت بيشتر در يادآوري اين مناسبت هاي جهاني ، تاريخ ميلادي آنها با تاريخ هجري خورشيدي مطابقت داده شده است .

مناسبت هاي مهم جهاني

27 ژانويه برابر با 7 بهمن :‌ روزجهاني گرامي داشت ياد و خاطره اقليت هاي مذهبي کشته شده در طي جنگ جهاني دوم

6 فوريه برابر با 17 بهمن : روز جهاني مبارزه با ختنه زنان

21 فوريه برابر با 2 اسفند : روز جهاني زبان مادري

8 مارچ برابر با 17 اسفند :‌ روز جهاني زن

21 مارچ برابر با 1 فروردين : روز جهاني ريشه کني تبعيض نژادي

از 21 مارچ تا 28 مارچ برابر با 1 تا 7 فروردين : هفته جهاني هم بستگي با مخالفين نژاد پرستي و تبعيض نژادي

23 مارچ برابر با 3 فروردين : روز جهاني هواشناسي

4 آپريل برابر با 15 فروردين : روز جهاني مبارزه با مين

7 آپريل برابر با 18 فروردين : روز جهاني سلامت

23 آپريل برابر با 3 ارديبهشت : روز جهاني کتاب وکپي رايت

1 مي برابر با 11 ارديبهشت :‌ روز جهاني کارگر

3 مي برابر با 13 ارديبهشت : ‌روز جهاني آزادي مطبوعات

8 و 9 مي برابر با 18 و19 ارديبهشت :‌ زمان يادآوري خاطره کشته شدگان جنگ جهاني دوم

15 مي برابر با 25 ارديبهشت : روز جهاني خانواده

17 مي برابر با 27 ارديبهشت :‌ روز جهاني ارتباطات و اطلاعات اجتماعي

21 مي برابر با 31 ارديبهشت : روز جهاني تنوع فرهنگي ، گفتگو وتوسعه

22 مي برابر با 1 خرداد : روز جهاني تنوع بيولوژيکي

25 مي برابر با 4 خرداد : آغاز هفته جهاني همسبتگي با ساکنان مناطقي که هنوز دولت مستقلي ندارند .

29 مي برابر با 8 خرداد : روز جهاني صلح بانان سازمان ملل متحد

31 مي برابر با 10 خرداد :‌روز جهاني مبارزه با دخانيات

4 جون برابر با 14 خرداد : روز جهاني کودکانِ قربانيِ تجاوز

5 جون برابر با 15 خرداد : روز جهاني محيط زيست

17 جون برابربا 27 خرداد : روز جهاني پيکار با خشکسالي وکوير زايي

20 جون برابر با 30 خرداد : روز جهاني پناهنگان

23 جون برابر با 2 تير : روز جهاني خدمات اجتماعي سازمان ملل متحد

26 جون برابر با 5 تير : روز جهاني حمايت از قربانيان شکنجه

26 جون برابربا 5 تير : روز جهاني مبارزه با استعمال مواد مخدر و قاچاق آن

اولين شبنه هر جولاي برابر با اوايل تير : روز جهاني همکاري وتعاون

11 جولاي برابر با 20 تير : روز جهاني جمعيت

9 اگوست برابر با 18 مرداد : روز جهاني اقوام بومي

12 آگوست برابر 21 مرداد : روز جهاني جوانان

23 آگوست برابربا 1 شهريور : روز جهاني يادآوري تجارت بردگان و الغاي آن

8 سپتامبر برابر با 17 شهريور : روز جهاني سواد آموزي

16 سپتامبر برابر با 25 شهريور : روز جهاني حفاظت ازلايه اُوزن

21 سپتامبر برابر با 30 شهريور : روز جهاني صلح

آخرين هفته هر سپتامبر برابربا هفته اول مهر: هفته جهاني دريانوردي

1 اکتبر برابر با 9 مهر : روز جهاني سالمندان

5 اکتبر برابر با 13 مهر : ‌روز جهاني آموزگار

8 اکتبر برابربا 16 مهر : روز جهاني کودک

9 اکتبر برابر با 17 مهر : روز جهاني پست

10 اکبر برابر با 18 مهر : روز جهاني مبارزه با قانون اعدام

اولين دوشنبه هر اکتبر برابر با نيمه مهر : روز جهاني زيستگاه هاي بومي حيوانات وگياهان

دومين چهارشنبه هر اکتبر برابر با اواخر مهر : روز جهاني کاهش خسارات بلاياي طبيعي

4 تا 10 اکتبر برابر با 12 تا 18 مهر : هفته جهاني فضا

15 اکتبر برابر با 23 مهر : روز جهاني زنان روستايي

15 اکتبر برابر با 23 مهر : روز جهاني نابينايان (عصاي سفيد)

16 اکتبر برابر با 24 مهر : روز جهاني غذا

17 اکتبر برابر با 25 مهر : روز جهاني ريشه کني فقـر

24 اکتبر برابر با 2 آبان : روز جهاني سازمان ملل

24 اکتبر برابر با 2 آبان : روز جهاني توسعه اطلاعات

24 تا 30 اکتبر برابر با 2 تا 8 آبان : هفته جهاني خلع سلاح

6 نوامبر برابر با 15 آبان : روز جهاني مبارزه با سوء استفاده از محيط زيست درحين درگيري هاي مسلحانه

14 نوامبر برابربا 23 آبان : روز جهاني بيماران ديابتي

15 نوامبر برابر با 24 آبان : روز جهاني نويسندگان وروزنامه نگاران دربند

16 نوامبر برابر با 25 آبان : روز جهاني مدارا و بردباري

20 نوامبر برابر با 29 آبان : روز جهاني صنعتي کردن قاره آفريقا

21 نوامبر برابر با 30 ابان : روز جهاني تلويزيون

سومين يکشنبه هر نوامبر برابر با اواخر آبان : روز جهاني گرامي داشت ياد قربانيان سوانح رانندگي

25 نوامبر برابر با 4 آذر : روز جهاني مبارزه با خشنونت عليه زنان

29 نوامبر برابر با 8 آذر : روز جهاني همبستگي با مردم فلسطين

1 دسامبر برابر با 10 آذر : روز جهاني ايدز

2 دسامبر برابر با 11 آذر : روز جهاني الغاي برده داري

3 دسامبر برابر با 12 آذر: روز جهاني معلولين

5 دسامبر برابر با 14 آذر: روز جهاني داوطلبين براي توسعه اجتماعي و اقتصادي

7 دسامبر برابر با 16 آذر : روز جهاني هوانوردي

10 دسامبر برابر با 19 آذر : روز جهاني حقوق بشر

11دسامبر برابر با 20 آذر : روز جهاني کوه ها

18 دسامبر برابر با 27 آذر : روز جهاني مهاجرين

19 دسامبر برابر با 28 آذر : روز جهاني همکاري جنوب – جنوب

20 دسامبر برابر با 29 آذر : روز جهاني همبستگي و اتحاد بشريت

نويسنده:اويس حامد توسلي-کارشناس ارشد حقوق بين الملل

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان