بسم الله
 
EN

بازدیدها: 929

نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت نهم

  1390/9/12
خلاصه: نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت نهم
4-9کميسيون مقام زن
در سال 1946 به عنوان اولين و مهمترين نهاد سازمان ملل در زمينه حقوق بشر به شمار ميرود و معمولا هر پنج سال يک بار پس از 1975 يک کنفرانس جهاني زن، برگزار کرده است.
5-9کميته حقوق کودک
بر اساس قطعنامه 25/44 مجمع عمومي از 1989 يجاد شده و طبق ماده 44 کنوانسيون حقوق کودک هر پنج سال يکبار گزارش کشورهاي عضو را دريافت و بررسي ميکند.
6-9کميته منع تبعيض نژادي
بر اساس ماده هشت کنوانسيون بين المللي رفع کليه اشکال تبعيض نژادي يجاد شده است و هر دو سال يکبار گزارش کشورها را دريافت ميکند.
7-9کميته حقوق بشر
بر اساس ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ايجاد شده و علاوه بر توصيه ها، تفسير محتواي ميثاق و رسيدگي به ادعاي عدم رعايت ميثاق در يک کشور از سوي کشور ديگر، حتي در مواردي به شکيتهاي افراد از دولتها نيز رسيدگي ميکند.
8-9کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
طبق ماده 27 ميثاق مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تشکيل شده و طبق تصميم شوراي اقتصادي و اجتماعي از سال 1998 قرار شده است تا تمام کشورها گزارش خود را هرپنج سال يکبار به آن ارائه نمايد.
9-9 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر
در سال 1950 توسط شوراي اروپا و با هدف ارتقاي حيات فرهنگي، اجتماعي و سياسي اروپا به موجب معاهده تاسيس (اساسنامه) 1949 لندن تشکيل شد و اولين هدف از اهداف پنجگانه آن « حمايت از حقوق بشر و مردمسالاري کثرت گرايانه اعلام شده است .
10-9 ساير کميته هاي فعال در زمينه حقوق بشر
کميته حمايت از کارگران مهاجر و اعضاي خانواده شان
کميته مبارزه با تبعيض عليه زنان
کميته ضد شکنجه،
کميته مبارزه با تبعيض نژادي،
مراجع نظارتي در سازمان بين المللي کار
10- سازمان هاي غيردولتي و بين المللي حقوق بشر
برخي سازمانهاي جهاني غير دولتي ديگر نيز کم و بيش فعاليت هايي در زمينه حقوق بشر و خصوصا حقوق بشردوستانه داشته اند. چنانکه ميتوان سازمان بين المللي کار و کميته بين المللي صليب سرخ را از آن دسته دانست که به جرات ميتوان ادعا کرد در زمينه پيشبرد اهداف خود از موفقترين سازمانهاي جهاني بوده اند.البته برخي سازمان هاي تخصصي ديگر مانند سازمان جهاني بهداشت (WHO) ، سازمان آموزش علمي و فرهنگي ملل متحد (UNESCO) ، و سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد (FAO) به جهات ديگري به ين بحث ميپردازند و غير مستقيم در زمينه حقوق بشر فعاليت ميکنند.
همچنين نمايندگان NGO ها را مي توان در همه جاي نظام حقوق بشر بين المللي ديد. اين نميندگان در نشست هاي حقوق بشر سازمان ملل حضور مي يابند، و اغلب مشارکت دارند. اين سازمان ها از طريق گزارش ها و مشاهداتشان اطلاعاتي در مورد وضعيت حقوق بشر ارائه مي دهند و برنامه هاي کاري، سياست ها، و معاهدات سازمان ملل را از طريق همکاري ها و اعمال نظر هاشان شکل مي بخشند، و پيوند هاي ميان نظام حقوق بشر بين المللي و سياست در سطح منطقه اي برقرار مي کنند . تعدادي از اين موسسات و سازمان هاي دولتي و غيردولتي بدين نامند.
نويسندگان:غلامرضا مدنيان و دکتر حسين آل کجباف-وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان