بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,472

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت پنجم

  1390/9/10
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت پنجم
2 _ ملاک تعيين عامل ارتباط : عوامل ارتباط در هر موضوع که تعيين کننده دادگاه صلاحيتدار باشند بر سه نوعند : برخي از عوامل ارتباط عوامل عيني هستند که خواهان نمىتواند محلي غير از آن را به عنوان عامل ارتباط به دادگاه معرفي کند و دادگاه هم به راحتي عامل ارتباط را شناسايي خواهد کرد ؛ مثل محل وقوع مال غير منقول يا محل وقوع دلايل و امارات . نوع دوم ، عوامل ارتباط ثبتي هستند که با مراجعه به متن سند مورد ادعا ، عامل ارتباط تعريف مىشود ؛ مثل محل تنظيم سند يا صدور شناسنامه يا آخرين نشاني ثبتي شرکتها و همچنين محل انعقاد قرارداد که با توجه به مندرجات سند قابل شناسايي است . نوع سوم ، عوامل ارتباط متحرک هستند که ملاک شناسايي و معرفي اين نوع از عوامل ارتباط ، فقط به اتکاي علم و آگاهي خواهان در زمان تقديم دادخواست مىباشد ؛ مثل اقامتگاه و محل سکونت . مطابق بند 2 ماده 52 ق . آ . د . م . از تکاليف خواهان است که اقامتگاه خوانده را در دادخواست قيد نمايد . در مورد عامل ارتباط نوع سوم ، دادگاه فقط بر اساس اعلام خواهان که آدرس اقامتگاه يا محل سکونت خوانده را در دادخواست تعيين مىکند ، صلاحيت خود را احراز خواهد کرد . خواهان هم بر اساس اطلاعات خود نشاني خوانده را اعلام و اگر آدرسي نداشته باشد ، خوانده را مجهول المکان معرفي خواهد کرد . هر چند خوانده اقامتگاه و محل سکونت ثابتي هم داشته باشد و بعداً با مراجعه به دادگاه نشاني صحيح خود را به دادگاه اعلام کند . در اينجا ، ملاک تعيين صلاحيت ، همان نشاني اعلامي از سوي خواهان است و اعلام نشاني جديد موجب تغيير صلاحيت دادگاه نخواهد شد .

3 _ ملاک زماني : منظور از ملاک زماني اين است که ، با توجه به موضوع و خواندگان دعوا و عوامل ارتباط اعلام شده در تاريخ تقديم دادخواست ، صلاحيت دادگاه احراز مىشود و تغييرات بعدي موجب تغيير صلاحيت دادگاه نمىگردد . ماده 26 ق . آ . د . م . در اين خصوص مىگويد ؛ مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي که خلاف آن مقرر شده باشد . بنابراين ، اگر خواندگان دعوا سه نفر و هر يک مقيم يکي از شهرهاي ايران باشند و موضوع دعواي مطالبه وجه از نامبردگان باشد ، خواهان مىتواند دعواي خود را در دادگاه محل اقامت هر يک از خواندگان اقامه نمايد . و چنانچه در جريان دادرسي دعوي خود عليه شخصي را که دعوا در دادگاه محل اقامت او اقامه شده است ، مسترد نمايد ، يا نشاني اقامتگاه شخص مذکور تغيير کند ، چنين اقدامي منجر به عدم صلاحيت دادگاه مزبور نخواهد شد .

سوال : اگر خواهان با وجود اطلاع کافي از نشاني صحيح خوانده ، به منظور سوءاستفاده از قانون (مثلاً براي اخذ حکم به نفع خود بدون دفاع خوانده ، يا تقديم دادخواست در محل اقامت خود) ، خوانده را مجهول المکان يا نشاني او را نادرست به دادگاه اعلام کرد و بعد خوانده در دادگاه حاضر شد و اعتراض کرد که اقامتگاه معرفي شده از سوي خواهان اقامتگاه واقعي من نبوده و مدتها قبل از ثبت دادخواست من اقامتگاه خودم را تغيير داده ام و دادگاه نيز به طريقي پي برد که خوانده از نظر خواهان مجهول المکان نبوده يا عالماً و عامداً اقامتگاه واقعي خوانده اعلام نشده است و اين امر براي دادگاه محرز شد ، در اين صورت تکليف دادگاه چيست ؟

در پاسخ مىگوييم اگر تقلب خواهان نسبت به قانون واقعاً محرز شود و نشاني اعلام شده سابقه ابلاغ هم نداشته باشد دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت صادر کند . ولي اگر تقلب نسبت به قانون محرز نبود فقط اوراق قضايي بعدي به آدرس جديد اعلام شده از سوي خواهان ارسال خواهد شد و چون طبق ماده 26 قانون آئين دادرسي مدني ، مناط صلاحيت دادگاه ، تاريخ تقديم دادخواست و ملاک تعيين نشاني خوانده علم و اطلاع خواهان است ، بنابراين اعتراض خوانده نسبت به صلاحيت محلي دادگاه قابل قبول نيست ، و دادگاه نبايد طبق نظر خوانده قرار عدم صلاحيت صادر نمايد . چرا که در اين صورت خيلي از اين پرونده ها به جريان مي افتد و منجر به قرار عدم صلاحيت مي شود .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان