بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,071

ديدگاههاي قضايي(26)قرار تأمين کيفري

  1390/9/9
خلاصه: ديدگاههاي قضايي قرار تأمين کيفري، در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حکم برائت يا شروع به اجراي مجازات ملغي مي‌شود.
قرارهاي تأمين کيفري که در دادسراها يا دادگاه‌هاي جزايي صادر مي‌شود، ‌آيا تا خـاتـمـه رسـيـدگي و اجراي حکم باقي مي‌ماند يا راه‌هاي لغو آن وجود دارد؟

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌قضاييه

قـرارهاي تأمين کيفري در 2 مورد مـلـغـي الاثـر مـي‌شود؛ يکي در صورت صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا حکم برائت و مختومه شدن پرونده که در ماده 144 1 ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امر کيفري مصوب سال 1378 آمده است و ديگري با شروع به اجراي حکم مي‌باشد که در تبصره 2 2 ‌ماده 139 آن قانون ذکر گرديده است. در ساير موارد قرار باقي مي‌ماند؛ مگر اين‌که قاضي آن را تبديل نمايد و چنانچه متهم به ديه که جزاي مالي است، محکوم شده باشد، قبل از شروع به اجراي حکم نمي‌توان تأمين را مـلـغـي‌الاثـر دانـسـت و چـنـانـچـه مـهلت پرداخت تمام نشده باشد، بهتر است تبديل بـه تـأمـيني شود که منتهي به بازداشت محکوم عليه نگردد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان