بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,156

ايمني در اينترنت

  1390/9/7
خلاصه: ايمني در اينترنت
والدين عزيز:

بچه هاي ما، ارزشمندترين دارايي ملت ما هستند. آنها نماينده آينده روشن کشور و اميدهاي ما براي ملتي بهتر هستند. همچنين فرزندان ما آسيب پذيرترين اعضاي جامعه هستند. حمايت از کودکان ما عليه جرم و جلوگيري از بزه ديده شدن آن ها بايد يک اولويت ملي تلقي شود. متأسفانه پيشرفت ها در زمينه تکنولوژي مخابرات و کامپيوتر که به کودکان ما اجازه رسيدن به منابع جديد دانش و تجارب فرهنگي را مي دهند در عين حال آنها را در برابر استثمار و صدمات بوسيله مجرمان جنسي کامپيوتر آسيب پذير مي کنند. اميدوارم اين متن مختصر به شما در کوشش براي درک پيچيدگي هاي استثمار آن لاين کودکان کمک کند. براي اطلاعات بيشتر لطفا با اداره اف بي آي محل خود يا با مرکز ملي کودکان گم و استثمار شده، تماس بگيريد.

مقدمه:

در حالي که دنياي آن لاين، دنيايي از امکانات فرا روي کودکان مي گشايد، آنها را در معرض مناطق و فرهنگهاي متفاوت و شيوه هاي مختلف زندگي قرار مي دهد، در عين حال خطراتش را فرا روي آنها در مسير شاهراه اطلاعاتي مي نهد. افرادي وجود دارند که درصدد استثمار جنسي کودکان از طريق استفاده از اينترنت و سرويس هاي آن لاين هستند. برخي از اين افراد به تدريج قربانيان خود را با استفاده از جلب نظر، دوستي، محبت و حتي هديه دادن جذب و اغوا مي کنند. اين افراد غالبا حجم قابل توجهي از زمان و پول و انرژي را براي انجام اين کار صرف مي کنند. آنها به مشکلات کودکان گوش مي کنند و به اين مشکلات علاقه نشان مي دهند. اين مجرمان آگاه از آخرين موسيقي ها، شوخي ها و سرگرمي هاي مورد علاقه کودکان هستند. اين افراد به تدريج از طريق ارائه متون و محتواي جنسي در گفتگوهايشان با کودکان، توجه کودکان را جلب اين موضوعات مي کنند.

البته افراد ديگري نيز وجود دارند که مستقيما و فورا وارد گفتگوهاي جنسي صريح با کودکان مي شوند. برخي از اين مجرمين بدوا به جمع آوري و تجارت تصاوير پورنوگرافي مي پردازند در حالي که برخي ديگر از تماس هاي آن لاين استفاده مي کنند تا موفق به ديدارهاي رخ به رخ با کودکان شوند. براي والدين درک اين نکته مهم است که کودکان مي توانند علاوه بر روش هاي غيرمستقيم ماننده انتقال اطلاعات و موضوعات جنسي صريح، مستقيما از طريق گفتگو يعني چت بزه ديده شوند. همچنين مجرمان جنسي کامپيوتري ممکن است به ارزيابي کودکان بپردازند تا دريابند بعد از تماس آن لاين مي توانند از کودکان تقاضاي ملاقات هاي رخ به رخ کنند يا خير. ملاقات رخ به رخ با کودک موجب بزه ديدگي مستقيم او مي شود. والدين و کودکان بايد به ياد داشته باشند که مجرمان جنسي کامپيوتري مي توانند در هر رده سني يا از هر جنسي باشند، اين مجرمان لزوما آدم هاي کثيف، ژوليده، مسن و داراي قيافه هاي خاص نيستند، از اين رو والدين و کودکان نمي توانند بنا به ظاهر فرد پي ببرند که آن فرد به آنها صدمه مي رساند يا خير.

کودکان، به ويژه نوجوانان گاه علاقمند و کنجکاو مسائل جنسي و مطالب و موضوعات صريح جنسي هستند. آنها ممکن است از کنترل کامل والدين خارج شوند و در جستجوي ايجاد روابط جديد خارج از خانواده برآيند. کودکان و نوجوانان به علت اين که کنجکاو هستند، گاه از دستيابي آن لاين براي جستجوي اين نوع فعاليت و افراد درگير اين گونه فعاليت هاي جنسي استفاده مي کنند. مجرمين جنسي با استفاده از اين ويژگي ها ونيازها کودکان را هدف قرار مي دهند. برخي نوجوانان نيز توسط افراد هم سن و سال خود جذب و اغوا مي شوند اگرچه از حيث تکنيکي اين سوءاستفاده کنندگان مانند مجرمان بزرگسال نيستند اما همان خطر را دارند. به هر حال اين کودکان توسط مجرمان حرفه اي اغوا و سوءاستفاده مي شوند در حالي که کودکان خطرات بالقوه تماس با اين گونه مجرمان را به طور کامل و درست درک نمي کنند. اين راهنما با استفاده از پي جويي هاي به عمل آمده نسبت به کودکان بزه ديده و کودکان مجرم تهيه شده است. اطلاعات بيشتر براي حمايت آن لاين از کودک خود را مي توانيد از انتشارات مرکز ملي بچه هاي گم و استثمار شده کسب کنيد.

علايم در معرض خطر آن لاين بودن کودک شما چيست؟

کودک شما وقت آن لاين زيادي به ويژه در شب صرف مي کند. بيشتر کودکاني که بزه ديده مجرمان جنسي کامپيوتري مي شوند حجم زماني آن لاين زيادي را به ويژه در اتاق هاي چت سپري مي کنند. آنها ممکن است بعد از صرف غذا يا آخر هفته ها به دنبال ارتباطات آن لاين بروند. آنها ممکن است از دسته بچه هايي باشند که والدين آنها از آنها مي خواهند بعد از برگشت از مدرسه هميشه در منزل بمانند. آنها به چت با دوستان جديد، گذران زمان و گاهي کسب اطلاعات صريح جنسي اقدام مي کنند. در حالي که علم و تجربه موارد ارزشمندي است اما والدين بايد به ديده باني و ارزيابي حجم زمان آن لاين کودک بپردازند.

کودکان آن لاين در معرض بزرگترين خطر در ساعات عصرگاهي هستند. در حالي که مجرمان همه اوقات به صورت آن لاين آگاه و مترصد هستند، بيشترين کار آن ها به طول روز و به ويژه بعد از ظهرها بر مي گردد که به صورت آن لاين سعي دريافتن و نزديک شدن به کودکان يا جستجوي پورنوگرافي دارند. شما روي کامپيوتر کودکان پورنوگرافي مي يابيد. غالبا پورنوگرافي در بزه ديده شدن جنسي کودک مورد استفاده قرار مي گيرد. غالبا مجرمان جنسي از پورنوگرافي به عنوان ابزار ايجاد گفتگوي جنسي و اغواي بزه ديدگان بالقوه خود استفاده مي کنند. پورنوگرافي کودک ممکن است استفاده شود تا بزه ديده کودک فکر کند سکس بين کودکان و بزرگسالان امر عادي است. والدين بايد از اين واقعيت آگاه باشند که يک کودک ممکن است فايل هاي پورنوگرافي را روي ديسکت پنهان از آنها نگاه دارد. اين به ويژه زماني محقق مي شود که کامپيوتر بوسيله ديگر اعضاء خانواده استفاده مي شود.

کودک شما تماس هاي تلفني با افرادي دارد که شما آنها را نمي شناسيد يا گاهي تماس هاي طولاني با شماره تلفن هايي دارد که شما از آن شماره ها خبر نداريد. در حالي که صحبت آن لاين با بزه ديده کودک يک امر هيجان انگيز براي مجرم جنسي کامپيوتري است، اين کار مي تواند خيلي طاقت فرسا باشد. اين مجرمين بيشتر به دنبال صحبت با کودکان از طريق تلفن هستند. آنها غالبا علاقمند به سکس تلفني با کودکان هستند و به دنبال ترتيب دادن ملاقات عملي با آن کودک براي انجام سکس واقعي هستند. در حالي که ممکن است کودک در دادن شماره تلفن خانه خود دو دل و مردد باشد، مجرمان جنسي کامپيوتري اين شماره را به دست مي آورند. آنها با استفاده از نمايشگر شماره به راحتي شماره تلفن کودک را به دست مي آورند. برخي مجرمان جنسي از شماره هاي تلفن رايگان استفاده مي کنند تا بزه ديده بالقوه نگران هزينه تماس با آنها و ترس از فهميدن ماوقع توسط والدين خود نباشد. مجرمان ديگر از کودک مي خواهند از تماس هاي کوتاه استفاده کند. همه اين روش ها منتج به توانايي مجرم جنسي کامپيوتري در يافتن شماره تلفن کودک مي شوند. کودک شما پست، هدايا يا بسته هايي از کساني دريافت مي کند که شما آن ها را نمي شناسيد. به عنوان بخشي از پروسه جذب و اغوا کردن، مجرمان مشترکا از روش هايي نظير ارسال نامه، عکس، اهداي هديه و ... به بزه ديدگان بالقوه شان استفاده مي کنند. مجرمان جنسي کامپيوتري براي کودک بليط هواپيما مي فرستند تا کودک با سفر بين شهري به ملاقات آن ها برود. کودک شما مانيتور کامپيوتر را خاموش مي کند يا سريعا اسکرين روي مانيتور را تغيير مي دهد زماني وارد اتاق او مي شويد. کودک در جستجوي تصاوير پورنوگرافي است يا به دنبال مکالمات صريح جنسي است که نمي خواهد شما آنها را روي اسکرين ببينيد و از آن مطلع شويد.

کودک شما از خانواده گريزان شده است

مجرمان جنسي کامپيوتري خيلي سخت کار مي کنند تا فاصله اي بين کودک و خانواده اش ايجاد کنند يا از زمينه رابطه فاميلي سوءاستفاده کنند. آن ها اقدام به بزرگ نمايي هر مشکل کوچکي در خانه اقدام مي کنند تا کودک را تحت تأثير قرار دهند. نيز کودکان ممکن است بعد از بزه ديده شدن جنسي از خانواده گريزان شوند.

کودک شما از اکانت آن لاين متعلق به ديگري استفاده مي کند

حتي اگر مشترک يک سرويس آن لاين يا سرويس اينترنت نباشيد، ممکن است کودک شما مجرم را زماني ملاقات کند که به طور آن لاين در منزل يک دوست يا در کتابخانه به سر مي برد. بيشتر کامپيوترها مجهز به ارتباط آن لاين يا نرم افزار اينترنتي هستند. مجرمان جنسي گاهي به بزه ديدگان بالقوه خود يک اکانت کامپيوتري به منظور ارتباط با آن ها مي دهند.

چه کاري انجام دهيد زماني که کودک مظنون شما در حال ارتباط با يک مجرم جنسي آن لاين است؟

• به راحتي و وضوح با کودک در باب ظن خود صحبت کنيد. به او درباره خطرات مجرمان جنسي کامپيوتري صحبت کنيد.

• به بررسي آن چه روي کامپيوتر کودک شما است، بپردازيد. اگر از آن سر در نمي آوريد، از يک دوست، همکار، فاميل يا ديگر افراد مطلع بپرسيد. پورنوگرافي يا هر نوع از ارتباط جنسي مي تواند يک علامت هشداردهنده باشد.

• از سرويس نمايشگر شماره براي تعيين کيستي تماس گيرنده با کودک خود استفاده کنيد. بيشتر شرکت هاي تلفني که نمايشگر شماره را ارائه مي کنند يک سرويس ديگر نيز ارائه مي کنند که به شما اجازه بلوکه کردن شماره تماس ها روي نمايشگر ديگران را مي دهد. شرکت هاي تلفني همچنين يک سرويس اضافي ارائه مي کنند که امکان جلوگيري از تماس هايي را که شما بلوکه کرديد، مي دهد. اين سيستم مجرمان جنسي کامپيوتري و ديگران را از امکان تماس ناشناس با منزل شما باز مي دارد.

• واسط هايي را مي توان خريد که شماره تماس هاي برقرار شده از منزل شما را نشان مي دهد. به علاوه آخرين شماره که از منزل شما تماس گرفته شده مي تواند از طريق ويژگي شماره گيري مجدد معلوم و مشخص شود. براي تکميل اين پروسه نيازمند يک پيجر تلفني هستيد.

• استفاده از يک پيجر و تلفن ديگر همان عملکرد تلفن اول با ويژگي شماره گيري مجدد را دارد. با استفاده از اين تلفن و پيجر، مي توان مکان تلفن دومي را به پيجر مشخص کرد. زماني پيجر زنگ مي خورد تا با فشار دادن دکمه اي شماره تماس را دريابيد، مي توانيد از اين روش براي يافتن تلفن هاي مشکوک استفاده کنيد. آخرين شماره تماس گرفته شده از يک تلفن روي پيجر نمايش داده مي شود.

• کليه انواع دستيابي هاي کودک خود به ارتباطات الکترونيک زنده (همانند اتاق گفتگو، پيام فوري، مکالمه فوري اينترنتي و غيره) را ديده باني کنيد و نيز ايميل کودک خود را ديده باني کنيد. اغلب مجرمان کامپيوتري، بزه ديدگان بالقوه خود را از طريق اتاق هاي گفتگو، ملاقات مي کنند. اين افراد بعد از ملاقات آن لاين با يک کودک به برقراري ارتباط الکترونيکي بين خود به ويژه از طريق ايميل ادامه مي دهند. در صورتي که هر کدام از موقعيت هاي زير مخصوصا از طريق اينترنت يا خدمت آن لاين پيش آمد، بايد بلافاصله با پليس ايالتي يا محلي يا اف بي آي و يا مرکز ملي کودکان گم و استثمار شده تماس بگيريد:

1- کودک شما يا هر کس در منزل شما پورنوگرافي کودک دريافت کرده است.

2- کودک شما بوسيله کسي که مي داند کودک شما زير 18 سال است به انجام رفتار جنسي دعوت و ترغيب شده است.

3- کودک شما پيام هاي صريح جنسي از کسي دريافت کرده که مي داند کودک زير سن 18 سال است. اگر يکي از اين سناريوها پيش آمد، کامپيوتر را خاموش کنيد، تا ادله براي استفاده مأموران حفظ شود. نبايد اقدام به کپي گرفتن از تصاوير يا متن يافت شده روي کامپيوتر کنيد مگر اين که مأموران مستقيما اقدام به اين کار کنند.

چه مي توانيد انجام دهيد تا شانس هاي بزه ديده شدن آن لاين کودک خود را به حداقل برسانيد؟

• با کودک خود ارتباط برقرار و با او درباره بزه ديده شدن جنسي و خطرات بالقوه آن لاين صحبت کنيد.

• با کودکان آن لاين خود زماني را سپري کنيد. به آنها درباره مطالب و موارد آن لاين مطلوب آموزش دهيد.

• کامپيوتر را در اتاق مشترک و عمومي در خانه نگهداري کنيد و هرگز در اتاق خواب کودکان خود نگذاريد. براي مجرم جنسي کامپيوتري برقراري ارتباط با کودک خيلي سخت مي شود زماني اسکرين کامپيوتر براي والدين يا يک عضو ديگر خانواده قابل رؤيت است.

• کنترل هاي مقرر و ارائه شده بوسيله تهيه کننده خدمات يا نرم افزار بلوکه کننده را که براي والدين درنظر گرفته شده، استفاده کنيد. در حالي که مکالمه الکترونيک مي تواند مکان بزرگي براي کودکان جهت دوست يابي و بحث درباره موضوعات مورد علاقه آنها فراهم کند، همچنين مورد استفاده مجرمان جنسي کامپيوتري قرار مي گيرد. استفاده از اتاق هاي گفتگو به ويژه بايد با ديده باني سفت و سخت صورت گيرد. والدين درعين اجازه به استفاده از اين مکانيسم ها نبايد اعتماد مطلق به اين ها داشته باشند.

• هميشه دستيابي به اکانت آن لاين کودک خود داشته باشيد و ايميل او را به صورت رندوم چک کنيد. آگاه باشيد که کودک شما ممکن است از طريق پست ارتباط برقرار کند. با کودک خود درباره دستيابي شما به اين موارد و دلايل آن روراست باشيد.

• به کودک خود استفاده معقول از منابع آن لاين را بياموزيد. اين منابع تجربه آن لاين بيشتري از اتاق هاي گفتگو را به او مي دهند.

• بدانيد و مطلع باشيد که چه تضمين هاي (امنيتي) کامپيوتري در مدرسه، کتابخانه عمومي و منازل دوستان کودک شما وجود دارد. اين مکان ها، مکان هايي هستند که از نظارت عادي شما خارج هستند و مي توانند کودکان شما را به دام مجرمان بياندازند.

• بدانيد، حتي اگر کودک شما عامدا در هر شکل از استثمار جنسي شرکت کند، او مقصر نيست بلکه بزه ديده است. مجرم هميشه به دنبال شريک کردن يا مسئول قلمداد کردن ديگران است.

به کودکان خود بياموزيد:

، هرگز قرار ملاقات چهره به چهره با کسي نگذارند که او را آن لاين ملاقات کرده اند.

، هرگز تصاوير خودشان را براي ديگري روي اينترنت يا روي سرويس آن لاين براي کساني که شخصا نمي شناسند، نفرستند.

، هرگز اطلاعات هويتي از خودشان مثلا درباره نام، آدرس منزل، نام مدرسه يا شماره تلفن ندهند.

، هرگز تصاوير از منابع ناشناس دريافت و ذخيره نکنند زيرا اين کار فرصت و شانس خوبي براي مجرم در ارسال تصاوير صريح جنسي ايجاد مي کند.

، هرگز به پيام ها، بولتن ها و ... که براي آنها پست مي شود و حاوي مطالب آزاردهنده، وقيح، اغواگرايانه و ... است، واکنش نشان ندهند.

، هر آن چه آن لاين مي شنوند، ممکن است واقعي و درست نباشد.

سؤالات شايع

کودک من ايميلي مبتني بر تبليغ يک وب سايت پورنوگرافي دريافت کرده چه بايد کنم؟

عموما، ارسال آگهي مربوط به وب سايت پورنوگرافي براي بزرگسالان که از طريق پست الکترونيک صورت مي گيرد ناقض قوانين فدرال و قوانين بيشتر ايالات نيست. در برخي ايالات اين کار زماني نقض مقررات محسوب مي شود که ارسال کننده بداند دريافت کننده زير 18 سال است. چنين آگهي هايي را مي توانيد به تهيه کننده خدمات خود گزارش کنيد و اگر تهيه کننده خدمات ارسال کننده را مي شناسيد به او گزارش کنيد. مي توانيد به مقامات فدرال نيز گزارش کنيد زيرا آن ها آگاهي لازم از محدوده مشکلات را دارند.

کدام سرويس ايمن تر است؟

مجرمان جنسي با کودکان از طريق سرويس هاي آن لاين بزرگ و مشهور و از طريق اينترنت ارتباط برقرار مي کنند. بهترين روش ايمن سازي کودک شما، استفاده از کنترل هاي والدين، به کارگيري نرم افزار بلوکه کننده و بحث و گفتگو با کودکتان درباره نوع فعاليت او و امکان ديده باني شما و ... است.

آيا بايد کودکم را از ارتباط آن لاين منع کنم؟

مخاطرات در هر بخش از جامعه ما وجود دارد. با آموزش کودکانتان از اين مخاطرات و اتخاذ تدابير حمايتي از آن ها، کودکان شما مي توانند از منافع بي شمار اطلاعات و امکانات آن لاين بهره ببرند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان