بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,016

ديدگاههاي قضايي(20)

  1390/9/4
خلاصه: ديدگاههاي قضايي
دردعوي کيفري مربوط به چک بلامحل، چنانچه شاکي دادخواست ضرر و زيان نداده باشد و محکوم واجد شرائط آزادي مشروط باشد، آيا ميتوان محکوم را برخوردار از آزادي مشروط نمود؟

نظريه شماره 970/7ـ 3/2/1381نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

هرکس براي بار اول به علت ارتکاب جرمي به مجازات حبس محکوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده 1538 ( اصلاحي27/2/1377 ) قانون مجازات اسلامي« ...تا آنجاکه استطاعت دارد ضرر و زياني که مورد حکم دادگاه يا موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد...» در صورت جمع بودن ساير شرائط دادگاه مي‎تواند حکم آزادي مشروط وي را صادرکند. بنابراين عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان توسط شاکي خصوصي به طرفيت محکوم عليه، مانع استفاده مشاراليه از آزادي مشروط نيست و با جمع بودن ساير شرائط قانوني نياز براي اخذ رضايت به نظر نمي‎رسد

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان