بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,316

نگاه قوانين بين المللي به مساله اقليتها-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1390/9/4
خلاصه: نگاه قوانين بين المللي به مساله اقليتها-قسمت پنجم(قسمت پاياني) فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: تعاريف گوناگون و مفهوم اقليت فصل دوم : قوم واقليتهي قومي ونژادي، مذهبي فصل سوم : پيشينه تاريخي مسأله اقليتها فصل چهارم : اصول و مباني مسأله اقليتها در حقوق بين الملل فصل پنجم : تساوي حقوق اقليت با اکثريت از نظر حقوق بين الملل فصل ششم : خشونت نسبت به اقليت ها فصل هفتم : دفاع از اقليت ها توسط سازمان‌هاي بين‌المللي نتيجه گيري منابع
فصل ششم : خشونت نسبت به اقليت ها

گروه هاي اقليت اغلب در معرض خشونت هستند و هنجارهاي حقوق بشري از دولت ها مي خواهند که چنين خشونت هايي را متوقف کنند و عليه آنها تدابير لازم را اتخاذ نمايند.
دولي که عضو سازمان ملل متحدبوده و منشور ملل متحد را پذيرفته اند همه بر اجراي ين قواعد به نوعي متعهد مي باشند . در بند سه ماده يک ، تشويق احترام به حقوق بشر يکي از اهداف تشکيل سازمان ملل معرفي مي شود.همچنين در بند سوم ماده 55 منشور بار ديگر به احترام جهاني و مؤثر به حقوق بشر در راستاي يک همکاري بين المللي اشاره شده و سرانجام ماده 56 منشور اين تعهد را براي همه اعضاي سازمان، ايجاد مي نمايد که با سازمان ملل متحد براي دستيابي به اين اهداف همکاري کنند.
در بعد مذهبي هم اگر مباني تصميم‌سازي و تصميم‌گيري يک سيستم سياسي ملي، مذهب است، بايد به اقليتهاي آن کشور هم اجازه دهد مباني مذهبي، آنان محترم شمرده و عنداللزوم از آن براي تصميم‌گيريها بهره بگيرند.

فصل هفتم : دفاع از اقليت ها توسط سازمان‌هاي بين‌المللي

الف )سازمان‌هاي بين‌المللي حامي حقوق بشر واقليتها
کميسيون حقوق بشر
کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل
شوراي امنيت
کميته منع تبعيض نژادي:
کميته حقوق بشر
کنوانسيون اروپايي حقوق بشر
کميته مبارزه با تبعيض عليه زنان
کميته ضد شکنجه
عفو بين الملل
ديده بان حقوق بشر
ب ) نحوه عمل سازمان‌هاي بين‌المللي
سازمان‌هاي بين‌المللي با وضع قواعد و مقررات تکميلي و تکليفي مسووليت نظارت بر رعايت حقوق و آزادي‌هاي اساسي و مشروع اقليت‌ها را برعهده دارند. پس از جنگ جهاني اول و قبل از تشکيل سازمان ملل متحد يک نظام بين‌المللي براي حمايت از حقوق اقليت‌ها به وجود آمد و در معاهداتي که مابين دولت‌ها منعقد مي‌گرديد مقرر ‌شد ه بود که دولت‌ها نسبت به اقليت‌ها هيچ‌گونه تبعيضي روا نداشته و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند.
کميته سه‌نفره‌اي از طرف جامعه ملل ضامن اجراي اين تعهدات بوده که براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق اقليت‌ها به تناوب تشکيل مي‌گرديد. پس از تشکيل سازمان‌ ملل متحد، اسناد الزام آور بين‌المللي به نحو عام و به صورت اختصاصي مسئله رعايت اقليت‌ها را مورد توجه قرار داده است.
متاسفانه حقوق و سياست که در بسياري از مقولات به صورت دو مفهوم توأمان ظاهر مي شوند، موجبات بهره برداري سياسي از حقوق بشر را فراهم ساخته است ، حتي در اولين حرکتهاي جامعه بين المللي که براي حفظ حقوق اقليتها صورت گرفته بود ، مطامع توسعه طلبانه و مداخله جويانه در امور داخلي سايرين به بهانه حفظ حقوق صورت مي پذيرفت .
نتيجه گيري
اما اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت که رعايت حقوق اقليت‌ها نسبي بوده و به تناسب سيستم‌هاي حکومتي و نوع نگرش آنان تفاوت مي‌کند و هر روزه در گوشه و کنار جهان شاهد تبعيضات، تهاجمات و عدم رعايت عدالت در ميان اکثريت و اقليت مي‌باشيم که اين از خصايص حکومت و قدرت است که تاب برخورداري اقليت از حقوق و آزادي‌هاي اساسي و مشروع را نمي‌تواند تحمل کند. اميد است جامعه جهاني روزي به درجه‌اي از رشد و کمال برسد که همه افراد بشر بدون توجه به اصل و نسب، نژاد و زبان، مذب و مليت، جنسيت و تابعيت، در پناه عدالت و وجدان آگاه بشري در کمال مسالمت و صلح و صفا با هم زندگي نمايند. و دنيايي عاري هر گونه تبعيض و نابرابري را داشت باشيم. بررسي حقوق اقليت‌ها در اسلام و قانون اساسي ايران را به مجال ديگري وا مي‌گذاريم.
-----------------------
منابع
1- متن سخنراني دکتر ولايتي در سمينار شناخت و مباني حقوق بشر به نقل از سايت رسمي دکتر ولايتي
2 - ديباچه اعلاميه جهاني حقوق بشر
3- حقوق بشر، نوشته ي جيمز نيکل ترجمه ي اميرغلامي به نقل از سايت انديشه بيست و هشتم شهريور 1384
4 - حقوق بشر نوشته اندروفاگان عضو مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه اِسِکس ترجمه امير غلامي به نقل از سايت انديشه شهريور 1384
5- آشوري، داريوش، تعريفها و مفهوم فرهنگ، تهران ، مرکز اسناد فرهنگي آسيا، 1357
6- روح‌الاميني، محمود، زمينه فرهنگ شناسي، تهران، انتشارات عطار 1372
7 - دکتر عامر الزمالي، قانون حقوق بشر، تحولات، محتوا و چالشهاي درگيريهاي معاصر
8 - سرلشکر سيد هاشم، مضمون تاريخي مبادي حقوق بشر،با دخل وتصرف
9-مقدمه علم حقوق ،دکتر ناصر کاتوزيان 1349
10 -کنگره بررسى مسائل اساسى حقوق بشر در جهان امروز» تاريخ 21 /9/ 1381 حسين فراست خواه
11- ترنبري، پاتريک. حقوق بين‌الملل و حقوق اقليتها، ترجمه آزيتا شمشادي و علي اکبر آقايي، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي 1379.
12- کوهن، کارل، دموکراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران، انتشارات خوارزمي، 1373
13- حقوق بشر، نوشته ي جيمز نيکل ترجمه ي اميرغلامي به نقل از سايت انديشه شهريور 1384
14-مشارکت اقليتهاي قومي در توسعه سياسي سيد هاشم هديتي به نقل از سايت انديشه ارديبهشت 1384
15- آزادي مذهب وعقيده در اسلام واسناد حقوق بشر محسن کديور مقاله ارائه شده به همايش بين المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدنها،تهران،16 ارديبهشت 1380 .
16- دکتر مهدي حائري يزدي‌، مقاله اسلام و اعلاميه حقوق بشر، سالنامه تشيع‌، سال چهارم‌، قم‌، 1341.
17 - فريبا علاسوند حقوق بشر ورهيافتهاي جهاني ماهنامه مطالعلت وتحقيقات زنان ابان 84
18- حقوق اقليت‌ها حبيب‌الله مرادي کارشناس ارشد حقوق خصوصي به نقل از سايت انديشه وران سياسي آذر 84
19- هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر، بخش کنوانسيون ها، کنوانسيون 1951 ژنو،
20- يک نهاد ملّي حقوق بشر در ايران امير مقامي(دانشجوي حقوق – دانشگاه اصفهان
21- فرهنگ علوم سياسي غلامرضا علي بابائي ،بهمن آقائي نشر ويس 1365جلد اول
22 - حقوق بشر –دکتر اسدالله مبشري دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1357حقوق بشر و رهيافت‏ها
23 - فروغ ابديت جعفر سبحاني دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1378
24- دائره المعارف بريتانيکا 2004
25- حسن پيرنيا ، ايران باستان ، ص 286
26 – دکتر محمد صفدري حقوق بين الملل عمومي جلد سوم ، صفحه 234
27 – نادر ذوالعين ، مجله تحقيقات حقوقي ، شماره 15 ، از پائيز 73 تا تابستان 74 ، مقاله حمايت از حقوق اقليتها در حقوق بين الملل ، صفحه 440
28– دکتر محمد نصيري ، حقوق بين الملل خصوصي ، صفحه 82
29- جيگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر دکتر هديت الله فلسفي مجله تحقيقات حقوقي شماره 35-36انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1381 ص 9 به بعد با تلخيص و اضافات
30- مباني توچيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر دکتر سيد محمد قاري سيد فاطمي ،مجله تحقيقات حقوقي شماره 35-36انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1381 ص 111 به بعد با تلخيص و اضافات
31- تکاپوي جهان شمولي: تاملاتي بر حقوق بشر دکتر اردشير امير ارجمند مجله تحقيقات حقوقي شماره 21-22 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1377 ص287 به بعد با تلخيص و اضافات
32- ملل متحد وآرمان بشريت دکتر هدايت الله فلسفي مجله تحقيقات حقوقي شماره 18 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1375 ص 244 به بعد با تلخيص و اضافات
33- حمايت از حقوق اقليتها در حقوق بين الملل دکتر نادر ذوالعين مجله تحقيقات حقوقي شماره 15 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1374 ص 437 به بعد با تلخيص و اضافات
34- مسئوليت دولتها در قبال نقض حقوق بشر نوشته آمپارو سان خوزه جيل ترجمه دکتر ابراهيم بيگ زاده مجله تحقيقات حقوقي شماره 29-30 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1379 ص 257 به بعد با تلخيص و اضافات
35- جهان شمولي حقوق بشر وتنوع فرهنگي نوشته هکتور گروس اسپيل ترجمه دکتر ابراهيم بيگ زاده مجله تحقيقات حقوقي شماره 38 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1382 ص 233 به بعد با تلخيص و اضافات
36- معاهدات حقوق بشري دکتر سيد محمد قاري سيد فاطمي ،مجله حقوقي شماره 28ا ننتشارات دانشگاه دفتر خدمات حقوقي بين المللي1382 ص 5 به بعد با تلخيص و اضافات
37 - تعهد يک دولت به حمايت از حقوق بشر http://humanrights-greenlaw.blogfa.com
38--http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests
39-http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests
40- Making Laws Work Week2:
Monitoring State Compliance
41-united nations document , E/CN.4/SUD.2/85/pp.q-10
42-united nations document , E/CN.4/SUD.384/Rev.L.p.102.نويسندگان:غلامرضا مدنيان و دکتر حسين آل کجباف-وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان