بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,055

پزشکي قانوني ـ کارشناسي مشکل

  1390/9/3
خلاصه: پزشکي قانوني ـ کارشناسي مشکل
در کتاب چيني سن آن روهو که بسال 1247 ميلادي تحرير يافته نوشته شده است :
براي اثبات ابوت فردي نسبت به کودکي که مادر کودک فرزند خود را به آن شخص نسبت مي دهد کافي است که از خون آن شخص و کودک مزبور قطره قطره در داخل يک کوزه آب بريزيد اگر خونها حل شد و به هم نچسبيد و رسوبي بوجود نيامد نسبتي بين آن دو نيست ولي اگر دو خون بهم چسبيد و رسوب حاصل گرديد نسبت پدر و فرزندي بين آن دو برقرار است . در صورتي که نسبت پدري به شخص متوفايي داده شو د خون کودک را روي استخوان آن فرد متوفي بريزند اگر خون از استخوان به سهولت پاک شد بين آن دو رابطه اي وجود ندارد ولي اگر پاک نشد کودک به آن مرد نسبت داده مي شود .
مسلماً چيني هاي عاقل و فرزانه با انجام دادن اين آزمايش وظيفه پزشکي قانوني را بجا مي آوردند و به اين وسيله به قضات چيني امکان مي دادند که باخاطري مطمئن و وجداني آسوده رأي خود را بدهند و فرشته عدالت را از خود خشنود سازند . امروزه پس از گذشت قرنهاي متمادي وساليان دراز از آن تاريخ باز در پزشکي قانوني براي اثبات همچو ادعائي از آزمايش خون کودک و پدر احتمالي استفاده مي شود منتهي براي اين امر به يک کوزه آب زلال اکتفاء نمي گردد بلکه براي پي بردن به حقيقت امر بطور عملي ، آزمايشگاههاي مجهز و کارکناني تعليم ديده و ماهر تجهيز شده اند تا بتوانند با انجام دادن ده ها آزمايش روي گروههاي خوني و پروتئيني و ايچ .ال .اي با احتمالي قريب به يقين يعني 998 در هزار ثابت کنند که فرزند مزبور متعلق به مرد مذکور مي باشد يا نه .
اگر در سابق گفته مي شد که خون ، اقيانوس وسيعي از دانستنيهاست و مواردي که در ترکيب آن وجود دارد بي نهايت زياد و اعمال آن عناصر فوق العاده پيچيده و حيرت آور است امروزه اقيانوس وسيع را مي توان به هر يک از عناصر خوني اطلاق کرد نه خود خون ، يک سلول خوني به تنهايي دنيايي است و حيرت آور ، علم انسان امروزي ، در جستجوي حقيقت ، نهايت وجودي يک گلبول خوني را تجسس مي کند و مطالعه ديگر ، روي خود گلبول نيست که داراي چند ميکرن (هزارم ميليمتر)قطر است بلکه روي کروموزومها و از آنها گذشته روي ژنهاي آن انجام مي گيرد يعني روي ذذرات موجود ريزي که در حقيقت در حد مولکولي بوده و ريزترين ذرات موجود در عالم حياتند . بدين ترتيب مشاهده مي گردد که تحقيقات امروزي روي خون ، ديگر نمي تواند روي يک کوزه آب زلال انجام گيرد بلکه بطوري که فوقاً اشاره شد براي اين منظور نياز به وجود آزمايشگاههاي مجهز و متخصصين کار آزموده مي باشد تا بتوانند تاريکي هاي جهالت و ابهام را به نيروي علم و دانش بشکافند و حقايق امر را واضح و آشکار سازند .
اين نمونه از پيشرفتها و تحولات علمي است که در پزشکي قانوني مورد استفاده قرار گرفته و نظاير آن فراوانند يعني پزشکي قانوني امروزي در کشف حقيقت و پي بردن به رموز حياتي موجود زنده اي که انسان نام دارد و معمولاً مورد کارشناسي او قرار مي گيرد به معلومات اوليه و وسايل ابتدايي اکتفاء نمي کند بلکه با دانشکافي و تجهيزات کامل وظيفه اصلي خود يعني کارشناسي روي جسم و جان آدمي را که از طرف مجريان عدالت به او محول مي شود به انجام مي رساند .
مي دانيم که مجريان عدالت در انجام وظايف خود جهت صدور رأي صواب نياز به شناختن حقيقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارند که غالب اوقات به کمک کارشناسان مختلف توفيق آن را مي يابند . کارشناسي ، که در رابطه با جسم و جان آدمي مورد مشورت قرارمي گيرد پزشک قانوني است يعني آنجا که امر قضا نياز به کسب اطلاع از مسائل مر بوط به انسان دارد به او مراجعه مي کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافي کامل مسأله را بررسي کرده اطلاعاتي صحيح و قابل اعتماد و اطمينان به وي ارائه نمايد متأسفانه اين امر با مشکلاتي برخورد مي کند که ناشي از انسان يعني از اين موجور بيولوژيک است که تابع تمام تحولات و تغييرا ت زيستي بوده و با ثبات و يکنواختي ، سازگاري چنداني ندارد براي روشن شدن اين مطلب به چند مثال اشاره مي کنيم :
ترس و وحشت ناگهاني و شديد مي تواند در بعضي از افراد باعث مرگ آني گردد در صورتي که در مورد اکثر مردم اين چنين نيست همينطور است خوشحالي و هيجان زدگي شديد که مي تواند در زمينه مساعدي موجب مرگ آني شود زن حامله اي امکان دارد با مختصر ضربه اي سقط کند و آبستن ديگري ممکن است متحمل ضربات و صدمات شديدي مثلاً در يک تصادف اتومبيل بشود و سقط نکند . شخص ممکن است در اثر تزريق يک قطره از داروئي در اثر شوک آنافيلاکتک بميرد درحالي که چندين تزريق کامل از همان دارو در اشخاص ديگر کوچکترين خطري بئجئد نياورد . دختر باکره اي ممکن است مورد تجاوز جنسي قراربگيرد ولي بعلت داشتن نوعي پرده (الاستيک)علائم ازاله بکارت يعني پارگي بوجود نيايد و يا مثلاً در مورد شخص مصدومي که جراحات چندي برداشته و تعيين مدت درمان ، ضرورت پيدا کرده است زمان معقولي مطابق موازين علمي تعيين مي شود که امکان دارد در پايان آن مدت شخص بهبودي يابد و مسأله فيصله پيدا کند ولي امکان نيز دارد که همان شخص در اثر افزوده شدن عارضه اي ناشي از سن و سال يا مستعد بودن زمينه مزاجي يا شرايط درماني نامناسب و غير صحيح بميرد و يا ممکن است عارضه اي اضافه گردد که مدت درمان را طولاني تر کرده و مدت تعيين شده را از اعتبار بيندازد و نمونه هاي فراوان ديگري از اين قبيل که نشاندهنده مشکلات کارشناسي روي انسان مي باشد که پزشکان قانوني با آن روبرو هستند .
خوشبختانه ترقيات اخير علوم پزشکي و زيست شناسي و بيوشيمي و غيره که پزشکي قانوني الهام گيرنده از آنهاست در سالهاي اخير کمک فوق العاده زيادي به اين رشته کرده و آن را قادر ساخته که عليرغم مشکلاتي که فوقاً اشاره شد تاحد زيادي اسرار نهاني انساني را بشکافد و مجريان عدالت را ياري و ياوري نمايد منتهي قدرت پزشکي قانوني در اين باره بسته به استفاده هايي است که از پيشرفتهاي علمي عصر حاضر مي کند يعني آنجا که پزشکي قانوني از اين اطلاعات و امکانات برخوردار است کارآيي آن فوق العاده زيادتر و قوي تر از جاهايي است که هنوز از اين پيشرفتهاي علمي بهره شاياني نبرده اند در نتيجه در راه تقويت قضا و اجراي صحيح عدالت بنظر ميرسد که بهترين راه موفقيت ، تقويت پزشکي قانوني بعنوان يک مرکز کارشناسي اصلي و تجهيز آن به امکانات مدرن آزمايشگاهي و تحقيقاتي باشد که توأم با فراهم آوردن امکانات تحصيل و مطالعه جهت تکميل و تخصصي براي پزشکان علاقمند و مسؤول ، مي تواند پيشرفتهاي شگفت آور علمي امروز را در خدمت قضا و اجراي صحيح عدالت که غايت مطلوب همگان است قرار دهد .
نيازي به گفتن نيست تا پزشکان قانوني به معلومات و پزشکي قانوني به تجهيزات امروزي مجهز نگردند و علم و دانش نتواند اسرار نهفته و نهاني جسم و جان آدمي را براي دستگاه عدالت بشکافد و آشکار سازد مشکل بتوان تصور کرد که فرشته عدالت را از مجريان عدل و داد رضايتي حاصل آيد .

نويسنده:دکتر صمد قضائي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان