بسم الله
 
EN

بازدیدها: 944

نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت هشتم

  1390/9/3
خلاصه: نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت هشتم
ساير ميثاق بين المللي که درراستاي جنبه هاي حقوق بشر به تصويب رسيده به شرح زير مي باشند :
1- ميثاق بين المللي محو همه صور تبعيض نژادي (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)
2- ميثاق محو همه صور تبعيض عليه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979)
3- ميثاق حقوق کودک (The Convention on the Rights of the Child 1966)
4- ميثاق عليه شکنجه وديگر رفتارها يا مجازات هاي ظالمانه يا تحقيرآميز (The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984)
5- کنوانسيون بين المللى حمايت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضاى خانواده هايشان

2-8- ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ICESCR
اين حقوق مشتمل بر حقوق برابري و عدم تبعيض در مورد زنان و اقليت ها، دسترسي به موقعيت هاي شغلي، مزد عادلانه، شرايط کاري امن و سالم، حق تشکيل اتحاديه هاي کاري و مذاکرات جمعي، تأمين اجتماعي، و برخورداري از استاندارد هاي مناسب زيست (شامل غذا، پوشاک، و مسکن مناسب)، بهداشت و آموزش مي باشد.

9- سازمان هاي دولتي و بين المللي حقوق بشر
معمولا نهادهاي حمايت از حقوق بشر امروزه در سه سطح جهاني، منطقه اي و مراجع عام قدرت، چه ملي و چه بين المللي، به عنوان بهترين ضامن هاي برآوردن شرايط حقوق بشر شناخته مي شوند، ولذا در نظر بسياري، آموزه حقوق بشر منشأ تعيين ضمانت هاي اخلاقي پايه ي شده است که همگي ما حق داريم ازهمديگر، و نيز از آن موسسات ملي و بين المللي که مستقيما قادر به تاثير گذاري بر مهمترين علايق ما هستند، انتظار داشته باشيم. سازمان ملل متحد رادر ابتدا بايد به عنوان نخستين نهاد جهاني حقوق بشري با توجه به صلاحيت عام آن، معرفي نمودکه ارگانهاي خاصي در اين خصوص بطور دائم در حال فعاليت دارد.
تعدادي از ارکان حقوق بشري سازمان عبارتند از:
1-9-کميسيون حقوق بشر (Human Rights Commission)
يکي از ارکان سازمان ملل و از کميسيونهاي کارکردي شوراي اقتصادي و اجتماعي است که مهمترين رکن سازمان ملل در زمينه حقوق بشر است. و به موجب منشور ملل متحد (UN Charter ) ايجاد شده، و متشکل از نمايندگان 53 دولت است. کار اصلي آن پرداختن به نقض هاي فاحش حقوق بشر درهمه جاي دنياست.
2-9کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (High Commissioner for Human Rights )
وظيفه هماهنگي بسياري از فعاليت هاي حقوق بشري درون سازمان ملل را برعهده دارد. اين کميساريا، شکيات مربوط به نقض حقوق بشر را دريافت مي کند، براي تدوين معاهدات و رويه هاي جديد همکاري مي کند، برنامه کاري موسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظيم مي کند، و به دولت ها خدمات مشاوره اي ارائه مي دهد. مهم تر از همه، کميسارياي عالي به عنوان مدافع تمام وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظيفه مي کند .

3-9 شوري امنيت (Security Council)

در منشور سازمان ملل، وظيفه شوري امنيت حفظ صلح و امنيت جهاني تعيين شده است. اعضي پانزده گانه اصلي ين شورا صلاحيت دارند در مورد مداخله نظامي و اعمال تحريم هي سياسي و اقتصادي عليه دولتها تصميم گيري کنند .. در خلال جنگ سرد، شوري امنيت جز در مورد آپارتيد در آفريقي جنوبي، از پرداختن به ديگر مسائل حقوق بشر اجتناب کرد.اما از اويل دهه 1990 به بسياري از مسائل مربوط به حقوق بشر و جرائم جنگي پرداخته است. ين شورا به کار گيري نيروي نظامي بري مداخله در سومالي، يوگسلاوي سابق، رواندا، هائيتي، و تيمور شرقي را تصويب کرده است، و هم اکنون مسئوليت چند مأموريت صلح باني را بر عهده دارد.

نويسندگان:غلامرضا مدنيان و دکتر حسين آل کجباف-وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان