بسم الله
 
EN

بازدیدها: 989

ديدگاههاي قضايي(15)

  1390/9/2
خلاصه: ديدگاههاي قضايي اگر اصل دعوا در شوراي حل اختلاف مطرح باشد و خوانده تقاضاي صدور دستور موقت داشته باشد کدام مرجع صالح به رسيدگي مي باشد ؟
اگر اصل دعوا در شوراي حل اختلاف مطرح باشد و خوانده تقاضاي صدور دستور موقت داشته باشد کدام مرجع صالح به رسيدگي مي باشد ؟

نظر اکثريت :

اگر اصل دعوا در شوراي حل اختلاف مطرح باشد درخواست دستور موقت هم بايد در همان شورا مطرح گردد و اما درخواست دستور موقت قبل از تقديم دادخواست مطرح گردد با توجه به وحدت ملاک از مواد 318 و 325 قانون آئين دادرسي مدني دستور موقت که يک دعوي غيرمالي است در صلاحيت دادگاه مي باشد و مي بايست آن را به دادگاه تقديم نمايد و در فرض سوأل چون قانون شوراي حل اختلاف تابع قانون آئين دادرسي مدني است و حسب ماده 311 قانون آئين دادرسي مدني دستور موقت در صلاحيت مرجعي است که به اصل دعوا رسيدگي مي کند فلذا دستور موقت در صلاحيت شوراي حل اختلاف مي باشد .

نظر اقليت :

اين گروه معتقدند اساساً دستور موقت در صلاحيت دادگاه مي باشد چون در قانون شوراي حل اختلاف آن را در صلاحيت شورا نياورده است و قانون گذار حکيم مي باشد و نظر به اينکه دادرسي فوري در آئين دادرسي مدني ذکر شده است به جهت اهميت و فوريت آن به عمد آن را در قانون شوراي حل اختلاف ذکر نکرده است و در هر صورت يعني چه اصل دعوي در شوراي حل اختلاف مطرح باشد و يا قبل از تقديم دادخواست اصلي در شورا تقاضاي صدور دستور موقت گردد صلاحيت رسيدگي به آن با دادگاه مي باشد و نه شورا .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان