بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,918

ديدگاههاي قضايي(13)ميزان هزينه دادرسي دعاوي طاري

  1390/8/30
خلاصه: ديدگاههاي قضايي
ميزان هزينه دادرسي دعاوي طاري (ورود ثالث _ جلب ثالث و دعواي تقابل) آيا تابع دعواي اصلي مي باشد يا به اختيار خواهان پرونده دعاوي طاري ؟

نظر اکثريت :

بر اساس ماده 61 قانون آيين دادرسي مدني بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و بهاي تجديدنظرخواهي همان مبلغي است که در دادخواست قيد مي گردد و هر دعوا مستقل است و نظر خواهان ملاک عمل خواهد بود و تابع دعواي اصلي مي باشد و بر اساس آن مذکور که اصل مي باشد در موارد شک مي بايست به اصول مراجعه نمود . مقنن در قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387 بيان نموده است چنانچه دعواي طاري در صلاحيت شوراي حل اختلاف نباشد ولي در صورتي که دعواي اصلي در صلاحيت شوراي حل اختلاف باشد رسيدگي به هر دو دعوا در دادگاه صورت مي گيرد اين موضوع نشان مي دهد که خواهان در هر دعوايي مي تواند خواسته را مستقل تقويم نمايد اگر غير از اين بود دعواي طاري به هر ميزان تقويم مي شد بايستي لزوماً در شورا رسيدگي شود اين در حالي است که مقنن در قانون شورا خلاف اين موضوع را مورد تأييد و تأکيد فراوان قرار داده است .

نظر اقليت :

دعاوي طاري را مي بايست تفکيک نمود و در دعواي جلب ثالث ميزان بهاي خواسته تابع دعواي اصلي مي باشد و در دعاوي ديگر طاري تابع دعواي اصلي نمي باشد چون دعواي جلب ثالث همان دعواي اصلي است و فقط طرف دعوي اضافه مي گردد .

نظر ابرازي :

در دعواي جلب ثالث بايد به همان مقداري که بايد مجلوب ثالث جلب گردد خواسته تقويم گردد ولي در ما بقي دعاوي طاري مي بايست بر اساس دادخواست اصلي تقويم گردد ( استادان حقوق به نامهاي دکتر شمس و دکتر مهاجر اين نظر را پذيرفته اند ) .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان