بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,121

ديدگاههاي قضايي(12)صلاحيت شوراي حل اختلاف روستايي

  1390/8/30
خلاصه: ديدگاههاي قضايي
اگر پرونده اي به خواسته مطالبه وجه به مبلغ بيست و پنج ميليون ريال در شوراي حل اختلاف روستايي که خارج از صلاحيت شوراي مذکور مي باشد مطرح گردد در صورت صدور قرار عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف مي بايست پرونده براي رسيدگي مجدد در شوراي حل اختلاف شهري مطرح گردد و يا در دادگستري محل ؟نظر اکثريت :

بايد در دادگستري محل صلاحيت پرونده مطرح و رسيدگي گردد و قانون در اين خصوص ساکت است و چون اصل بر صلاحيت محاکم دادگستري در رسيدگي به پرونده هاي حقوقي بوده و استثنائاً برخي از پرونده هاي حقوقي صلاحيت به رسيدگي آن به شوراي حل اختلاف محول شده است و در استثناء نيز بايد قدر متيقن تفسير نمود و در موارد ابهام مي بايست به اصل مراجعه کرد و اظهارنظر نمود که در صلاحيت محاکم دادگستري مي باشد ضمناً يکي از همکاران محترم قضايي از مشاوره تلفني قضات تهران سوأل مذکور را داشتند که نظر مذکور را تأييد نموده است .

نظر اقليت :

بايد در شوراي حل اختلاف شهري مطرح و رسيدگي ادامه يابد چون قانون شوراي حل اختلاف رسيدگي به دعاوي مالي تا پنجاه ميليون ريال را در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده است .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان