بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,044

آيا حبس تنها چاره است؟

  1390/8/28
خلاصه: آيا حبس تنها چاره است؟
يکي از دغدغه هاي مهم قوه قضاييه مشکل زندان ها و زندانيان است که به حق اين مشکل در زمره معضلات عمده سيستم قضايي کشور است . اين مشکل از زواياي متعدد قابل بررسي است .اول: از لحاظ تراکم بيش از حد زندان ها و نبود جا و امکانات لازم براي نگهداري اين همه زنداني که به گفته مسئولين محترم سازمان زندان ها چند برابر ظرفيت زندان ها مي باشد که اين خود داراي آثار و تبعات منفي بسيار است که از جمله مي توان به گسترش شيوع انواع بيماري هاي مسري بويژه بيماري هاي خطرناک نظير ايدز_ هپاتيت _ سل و ... اشاره کرد.

همچنين عدم وجود طبقه بندي در زندان ها که دليل اصلي آن نبود امکانات متناسب با جمعيت زندان ها است خود موجب مي شود که زندانيان با اتهامات مختلف که در يک مکان محبوس مي باشند تجربيات منفي خود را در خصوص نحوه ارتکاب جرائم با همديگر تبادل نمايند که اين امر باعث مي شود که متهمي که با ارتکاب يک بزه سبک يا احيانا تخلف راهي زندان شده تبديل به فردي بزهکار با اندوخته هاي فراواني از تجربيات ساير مجرمان خطرناک شود که تحقق اين وضعيت با فلسفه مجازات حبس که اصلاح مجرمين مي باشد در تناقض کامل است زيرا نتيجه تحمل حبس به جاي اين که اصلاح مجرمين و تربيت و تنبيه باشد تجري آنان در ارتکاب جرمبه خاطر آموختن راه هاي متناسب تر از استفاده از تجربيات ساير زندانيان است .

دوم: صرف نظر از معضل تراکم زندان ها دغدغه مهم ديگري وجود دارد و آن اين است که چرا اصولا با يد متهم يا مجرمي را زنداني کنيم آيا مجازات حبس مجازات مناسب و متناسبي است براي جرايم مختلف آيا مجازات حبس تنها راه چاره درمان درد مجرم است و بطور کلي آيا مجازات حبس بايد اولين راه حل باشد يا آخرين آن يکي از مهمترين دلايل طرفداران مجازات حبس مصون داشتن جامعه از خطر جانيان به واسطه نگهداري آنان در زندان و دور نمودنشان از جامعه است ولي اگر با اندکي تعمل به اين قضيه نگريسته شود آثار و تبعات زنداني نمودن مجرمان در شرايط فعلي به مراتب بيشتر صيانت جامعه را به خطر مي اندازد.زيرا اولا با زنداني نمودن يک نفر خانواده وي که ممکن است چند نفر باشند در معرض انواع تحديدات و خطرات بالفعل و بالقوه مي باشند که ممکن است يک مجرم (زنداني تبديل به چند مجرم شود و طبيعتا خطر يک نفر کمتر از چند نفر است .

ثانيا: همانگونه که عرض شد زندان هاي ما با وضعيت فعلي از طرفي دانشگاه خرابکاري هستند که مجرمين عادل را تبديل به مجرمين خطرناک مي کنند .

بيان اين مطلب به اين معنا نيست که اصلا نبايد مجازات حبس تعيين کنيم و اساسا کسي زنداني نشود به موجب قانون بعضي از مجرمين حتما بايد به حبس محکوم شوند اما در مورد بعضي ديگر که اغلب جرايم را شامل مي شود قاضي مي توان به موجب ماده 22 قانون اسلامي يا ماده 728 قانون تعزيرات مجازات را تخفيف دهد يا ملاحضه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مخصوص به تخفيف و تعليق و مجازات هاي تکميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد. بنايلراين حبس تنه چاره و بهترين چاره نيست بلکه در شرايط فعلي و با وضع موجود بدترين راه حل ها است.و تا جايي که امکان قانوني داشته باشد نبايد از اين را استفاده کرد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان