بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,248

ديدگاههاي قضايي(9)تکليف دادگاه با توجه به ماده 96 قانون اجراي احکام مدني

  1390/8/25
خلاصه: ديدگاههاي قضايي تکليف دادگاه با توجه به ماده 96 قانون اجراي احکام مدني
سؤال ـ زوجه براي وصول مهريه عليه شوهر کارمند خود، طرح دعوي نموده و حکم قطعي بر محکوميت زوج به پرداخت مهريه صادر شده و پس از صدور اجرائيه، زوج حقوق خود را براي وصول محکوم به، معرفي کرده است ولي زوجه متقاضي اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي شده است آيا با توجه به ماده 96 قانون اجراي احکام مدني تکليف دادگاه چيست؟

نظريه شماره 1065/7ـ 4/3/1381نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيهاگر محرز شود که کارمند دولت مـالي بـه جـز حقـوق مستمري و مستثنيات دين ندارد و قادر به پرداخت بدهي خود دفعتاً نيست و به‎عبارتي ديگر حکم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولي در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنين اگر محرز شود که اموالي را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهي خويش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نمايد مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي خواهد بود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان