بسم الله
 
EN

بازدیدها: 905

کودک آزاري

  1390/8/20
خلاصه: تقريباً از حدود 50 سال پيش علاقه به حفاظت و حمايت از کودکان افزايش يافت. گروهي از صاحب نظران هر نوع رفتار خشونت‌آميز بزرگسالان عليه کودکان و نوجوانان (از ضربه‌هاي خفيف گرفته تا حملات آسيبزاي شديد) را نوعي کودک‌آزاري مي‌شناختند براين مبنا رفتار خشن، عملي بود که از روي قصد به طور عمدي انجام مي‌گيرد و در شخص ديگر، درد يا صدمه جسمي ايجاد مي‌کند. اما برخي معتقد بودند اعمال خشونت‌آميز به دو دسته طبيعي و غيرطبيعي تقسيم مي‌شود و چنانچه والدين يا مراقبان به قصد کنترل يا هدايت رفتار کودک و تربيت صحيح او از اقدامات تنبيهي استفاده کنند، اين رفتار طبيعي است و کودک‌آزاري محسوب نمي‌شود. در مقابل اين دو ديدگاه در نهايت قانون پا در ميان نهاد و اعلاميه حقوق کودک به سال 1959 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد که نماينده ايران نيز به آن رأي مثبت داد. همچنين سال 1372 جمهوري اسلامي ايران به عضويت پيمان نامه حقوق کودک مصوب سازمان ملل متحد، درآمد و به اين ترتيب، راه براي تصويب قوانين مربوط به پيش‌گيري از کودک‌آزاري در ايران هموار شده است.
تقريباً از حدود 50 سال پيش علاقه به حفاظت و حمايت از کودکان افزايش يافت. گروهي از صاحب نظران هر نوع رفتار خشونت‌آميز بزرگسالان عليه کودکان و نوجوانان (از ضربه‌هاي خفيف گرفته تا حملات آسيبزاي شديد) را نوعي کودک‌آزاري مي‌شناختند براين مبنا رفتار خشن، عملي بود که از روي قصد به طور عمدي انجام مي‌گيرد و در شخص ديگر، درد يا صدمه جسمي ايجاد مي‌کند.
اما برخي معتقد بودند اعمال خشونت‌آميز به دو دسته طبيعي و غيرطبيعي تقسيم مي‌شود و چنانچه والدين يا مراقبان به قصد کنترل يا هدايت رفتار کودک و تربيت صحيح او از اقدامات تنبيهي استفاده کنند، اين رفتار طبيعي است و کودک‌آزاري محسوب نمي‌شود.
در مقابل اين دو ديدگاه در نهايت قانون پا در ميان نهاد و اعلاميه حقوق کودک به سال 1959 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد که نماينده ايران نيز به آن رأي مثبت داد. همچنين سال 1372 جمهوري اسلامي ايران به عضويت پيمان نامه حقوق کودک مصوب سازمان ملل متحد، درآمد و به اين ترتيب، راه براي تصويب قوانين مربوط به پيش‌گيري از کودک‌آزاري در ايران هموار شده است.

تعريف کودک‌آزاري
کودکي که مورد بدرفتاري واقع و فراموش شود که وي، کودکي است که رفاه و سلامت رواني و جسمي او در معرض تهديد قرار گرفته است.
به چه رفتارهايي کودک‌آزاري مي‌گوئيم؟کودکان به علت ويژگي‌هايي که از نظر سني دارند بسيار آسيب‌پذيرند و نياز به حمايت و مراقبت ما دارند اما گاهي بزرگسالان به دلايل مختلف به جاي حمايت و مواظبت از کودکان آنان را مورد آزار قرار مي‌دهند.
کودک‌آزاري شامل رفتارهايي است که توسط افراد ديگر خصوصاً بزرگسالان نسبت به کودکان انجام مي‌گيرد و به نوعي به سلامت جسمي و رواني کودکان آسيب مي‌رساند. رفتارهايي که به صورت تصادفي انجام مي‌شوند کودک‌آزاري به حساب نمي‌آيند مانند اين که کودکي به علت تصادفي با اتومبيل دچار نقص جسمي شود.‏
کودک‌آزاري چگونه صورت مي‌گيرد؟ کودکان به شکل‌هاي مختلف مورد آزار قرار مي‌گيرند:
1ـ کودک آزاري جسمي: بعضي رفتارهايي که به جسم کودک صدمه مي‌زند مانند کتک زدن، سوزاندن، مجروح کردن، شکستن و موارد ديگر
2ـ کودک‌آزاري رواني: شامل رفتارهايي است که به سلامت رواني کودک آسيب مي‌رساند مانند توهين کردن، ترساندن، تحقير کردن، تبعيض و...
3ـ بي‌توجهي و غفلت: يعني توجه نکردن به نيازهاي اساسي کودکان مانند تغذيه، بهداشت، پوشاک، آموزش و... در حدي که به سلامت جسمي و رواني آنان آسيب برسد.
4ـ سوء استفاده: يعني استفاده از کودک در ارتباط با مواد مخدر، وا داشتن آنها به کارهاي دشوار، تکدي‌گري، سوء استفاده جنسي به صورت‌هاي مختلف و...

چرا کودکان مورد آزار قرار مي‌گيرند؟
1ـ ناآگاهي والدين: گاهي والدين يا افراد ديگر که به کودکان آزار مي‌رسانند، نمي‌دانند که رفتار آن‌ها کودک‌آزاري است مانند کساني که کودکان را تنبيه بدني مي‌کنند، مورد تحقير و توهين قرار مي‌دهند. به نيازهاي اساسي آنها توجهي ندارند و اين رفتارها را عادي و معمولي مي‌دانند.
2ـ مشکلات اقتصادي: فقر سبب مي‌شود که کودکان از دسترسي به نيازهاي اساسي خود مانند آموزش، بهداشت، تغذيه و... محروم شوند و يا والدين به علت فشارهاي مالي يا رفتارهايي مانند پرخاشگري، خشونت، بي توجهي و... کودکان را مورد آزار قرار دهند.
3ـ اعتياد: اعتياد به علت خصوصياتي که در افراد ايجاد مي‌کند مانند پرخاشگري، بي مسئوليتي، کاهش عواطف، و... سبب مي‌شود که کودکان مورد آزار به ويژه از نوع سوء استفاده قرار گيرند.
4ـ بيماري‌هاي رواني: در صورتي که والدين به بيماري‌هاي رواني مبتلا باشند، با رفتارهايي مانند تندخويي، خشونت، ناسازگاري، بي توجهي و... که ناشي از بيماري رواني آنهاست، سبب آزار کودکان مي‌شوند.‏
‏5ـ مشکلات خانوادگي: مشاجرات شديد و طولاني والدين، جمعيت زياد خانواده، شيوه‌هاي تربيتي نامناسب، در برخي موارد وجود ناپدري و نامادري و... سبب مي‌شود که کودکان مورد آزار قرار گيرند تا حدي که مشکلات خانوادگي يکي از دلايل کودک‌آزاري به شمار مي‌رود.
6ـ مشکلات کودکان: کودکاني که مشکلات نسبتاً پايدار و شديد دارند بيشتر از ساير کودکان مورد آزار قرار مي‌گيرند مانند کودکاني که دچار بيماري‌هاي جسمي مزمن و طولاني مدت با مشکلات رفتاري از قبيل پرخاشگري، اضطراب، شب ادراري و... هستند به علت مشکلاتي که براي بزرگسالان ايجاد مي‌کنند و نيز به سبب ناآگاهي والدين از اين مشکلات اغلب مورد آزار جسمي و رواني قرار مي‌گيرند.
7ـ مشکلات مدرسه: مشکلاتي که در مدرسه براي دانش‌آموزان ايجاد مي‌شود مانند انتظار بيش از حد،‌ نديدن تفاوت‌ها، ايجاد اضطراب، ترس و رقابت‌هاي شديد، تبعيض، تنبيه بدني، تحقير، توهين و... سبب آزارهاي جسمي و رواني کودکان مي‌شوند.

‏راهکارهاي کاهش کودک‌آزاري
1ـ کودکان را بيشتر و بهتر بشناسيم: شناخت کودکان و نيازهاي آنان سبب مي‌شود که رفتار بهتري با آن‌ها داشته باشيم و براي اين کار مي‌توانيم از روش‌هاي مختلف مانند خواندن کتاب‌هاي مناسب، شرکت در کلاس‌هاي آموزشي، مشورت کردن با افراد آگاه و... استفاده کنيم.
2ـ علت کودک‌آزاري را بشناسيم: کودک‌آزاري مانند هر رفتار ديگري علتي دارد. سعي کنيم علت آن را پيدا کنيم و با رفع کردن آن، کودک‌آزاري را کاهش دهيم. ممکن است برخي از مشکلات را نتوانيم از بين ببريم،‌ در آن صورت پذيرفتن آن بهتر از آزار دادن کودکان است.
3ـ از ديگران کمک بگيريم: کمک گرفتن و مشورت کردن نشانه هوشياري و آگاهي است نه ناتواني براي کاهش مشکلات خود مي‌توانيم از مراکز مشاوره حضوري و تلفني سازمان‌هاي غيردولتي، افراد آگاه و... کمک بگيريم.
4ـ آرامش خود را حفظ کنيم: زندگي هميشه با مشکلات همراه است سعي کنيم خشم خود را کنترل و براي مشکلات چاره‌جويي کنيم. بسياري از کودک‌آزاري‌ها در شرايطي انجام مي‌گيرد که والدين قادر به کنترل خشم خود نيستند. کنترل خشم آموختني است و مي‌توانيم با تمرين بر خشم خود غلبه کنيم.

زيان‌هاي کودک‌آزاري براي کودکان
کودکي، دوران رشد و شکل‌گيري شخصيت است. انواع کودک‌آزاري در اين سال‌هاي حساس و مهم به رشد و سلامت آنان آسيب‌هاي جدي مي‌رساند. کودکان آزارديده در همه جنبه‌هاي رشد مانند رشد جسمي،‌ ذهني، رواني و اجتماعي با مشکلات و نارسايي‌هاي فراواني روبرو خواهند شد. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد بسياري از کودکاني که در دوران کودکي قرباني آزار و بدرفتاري بوده‌اند، در بزرگسالي خود به آزار کودکان پرداخته‌اند و اين بزرگترين زيان کودک‌آزاري است که سبب تداوم آن مي‌شود.

پيشگيري از کودک‌آزاري
پيشگيري هميشه بهتر،‌ آسانتر و سريع‌تر از درمان است براي پيش‌گيري از کودک‌آزاري مي‌توانيم از راهکارهاي زير استفاده کنيم:
1ـ دقت در ازدواج و تشکيل خانواده، خودداري از ازدواج‌هاي تحميلي، ناشناخته، شتابزده و ازدواج در سنين پايين.
2ـ توجه به تنظيم خانواده و تعداد مناسب فرزندان.
3ـ افزايش آگاهي خود در زمينه پرورش فرزندان و شيوه‌هاي مناسب رفتار با آن.
4ـ پذيرش مسئوليت‌ها و انجام وظايف خود به عنوان پدر، مادر، معلم، سرپرست و... نسبت به کودکان.
5ـ آشنايي با حقوق و نيازهاي اساسي کودکان.
6ـ توجه به سلامت جسمي و رواني خود و کاهش فشارهاي عصبي و مشکلات رفتاري خود که سبب کودک‌آزاري مي‌شود.
7ـ تقويت روحيه کمک گرفتن هنگام برخورد با مشکلات و آشنايي با مراکز حمايتي مشاوره و امداد در مورد کودکان و خانواده.
براي پيش‌گيري و مقابله با کودک‌آزاري اقدامات گسترده و متعددي بايد انجام شود. از جمله اين اقدامات موارد زير است:
1ـ تصويب قوانين همه جانبه و شفاف به منظور پيش‌گيري و کنترل کودک‌آزاري و حمايت از کودکان آسيب ديده.
2ـ تقويت نهادهاي دولتي و غيردولتي حامي کودکان.
3ـ فرهنگ‌سازي و توسعه آموزش‌هاي مربوط به پيش‌گيري از کودک‌آزاري در جامعه.
4ـ آموزش مهارت‌هاي مؤثر والدين براي پدرها و مادرها (شيوه برخورد مناسب با ناهنجاري‌هاي رفتاري فرزندان، آشنايي با فرآيندهاي طبيعي رشد کودکان، تأکيد بر اهميت مراقبت، حمايت، امنيت فرزندان و شيوه‌ تأمين آن).

تگ ها: خانواده کودک 
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان