بسم الله
 
EN

بازدیدها: 887

ناکارآمدي تشريفات قضايي و ضرورت تحول در آن

  1390/8/16
خلاصه: زماني که جرمي واقع مي شود و در رسانه ها نيز منعکس مي گردد، همه منتظرند عوامل آن جرم مجازات شود اما ماه ها مي گذرد، مردم دلسرد مي شوند؛ بنابراين بايد تشکيلات اصلاح شود... جرم هايي که مدارک آن مشخص است، مي بايست خارج از نوبت دادگاه تشکيل شود يا زودتر به نتيجه برسد... تشريفات قضايي کارايي لازم را ندارد و بايد تحولي در نظام دادگستري کشور ايجاد شود.
زماني که جرمي واقع مي شود و در رسانه ها نيز منعکس مي گردد، همه منتظرند عوامل آن جرم مجازات شود اما ماه ها مي گذرد، مردم دلسرد مي شوند؛ بنابراين بايد تشکيلات اصلاح شود... جرم هايي که مدارک آن مشخص است، مي بايست خارج از نوبت دادگاه تشکيل شود يا زودتر به نتيجه برسد... تشريفات قضايي کارايي لازم را ندارد و بايد تحولي در نظام دادگستري کشور ايجاد شود1.
مهم ترين رسالت حوزويان
دفاع نظري و عملي از نظام اسلامي
آيت الله جوادي آملي:
مهم ترين رسالت حوزويان و حوزه هاي علميه حفظ نظام اسلامي است و حفظ نظام فقط با نصيحت و زبان و رفتار و گفتار محقق نمي شود، بلکه قداست حوزه هاي علميه است که موجب حفظ و ماندگاري نظام است. اين قداست از ديرباز بوده و در آينده نيز به خواست خدا خواهد ماند، براين اساس توجه به قداست حوزه اهميت بسزايي دارد.
... برخي که نه از نظر علمي و نه از نظر عملي کاري براي نظام نمي کنند، که از بحث ما خارج هستند، اما دو دسته ديگر باقي مي مانند که يکي گروهي از حوزويان هستند که با علم خود مشکلات علمي و نظري نظام را حل مي کنند و با عمل و حضور خود نيز عملا حافظ نظام هستند. گروه ديگر که توفيق حضور درمباحث علمي را ندارند بايد با علم خود از نظام حفاظت کنند2.
ضرورت معرفي اقتصاد اسلامي
حوزويان بايد کتاب هاي قوي اقتصادي در حد جواهر و مکاسب بنويسند و نظام اقتصاد اسلامي را به عنوان عصاره نجات بخش و شفادهنده به جهانيان عرضه کنند.
... حوزه مي بايست توجه بيشتري به مسئله اقتصاد داشته باشد؛ چون دعوت غرب و آمريکا به اسلام کار آساني نيست، ولي اگر بتوانيم اقتصاد اسلامي را عرضه کنيم و آنها را از دامن اقتصاد سرمايه داري غرب و دولت سالارانه شرق نجات دهيم، به رسالت حوزوي خود عمل کرده ايم.
... امروز اين خطر در غرب وجود دارد مردمي که از اقتصاد سرمايه داري خسته شده اند به سمت اقتصاد دولت سالارانه کمونيستي منحرف شوند؛ اين بسيار خطرناک است و حوزه هاي علميه وظيفه دارند دراين شرايط اقتصاد اسلامي را معرفي کنند3.
مسائل مالي، نقطه ضعف انسان
آيت الله شيح مجتبي تهراني:
مال يکي از مواردي است که انسان به مقتضاي شهوت خود به دنبال آن است. انبيا نسبت به مال به ما مي گويند: انسان نبايد مال را از هر راهي تحصيل کرده و به دست آورد. دست به هر مالي نزن! اگرچه شيطان دروني انسان، چه بسا برخي شياطين بيروني هم انسان را دعوت کنند انسان نبايد از حدود الهي تجاوز کند.
يکي از نقاط ضعف انسان، همين مسئله مال است. در روايتي از امام صادق(ع) که حضرت فرمودند: «ان الشيطان يدير ابن آدم في کل شيء» البته اين روايت را به دو صورت مي شود خواند؛ هم «يدير» درست است و هم «يدير». شيطان اين طور است که قوه واهمه انسان را احاطه مي کند و نسبت به هر چيزي، دور انسان مي گردد؛ يعني حواسش جمع است که در موقعيتي او را به زمين بزند. «فاذا اعياه» وقتي خسته اش کرد، «جثم له عندالمال» وقتي مسائل مالي مطرح شد، به روي انسان مي جهد و «فاخذ يرقيته» گردنش را مي گيرد و ديگر رهايش نمي کند. من بعدا عرض مي کنم که از نظر حتي قرآن هم، مطلب همين طور بيان شده است4.
شگردهاي عوامل شيطاني جديد
آيت الله مصباح يزدي:
خداي متعال عقل را به عنوان حجت باطني براي پيمودن راه صواب و انگيزه هاي خيرخواهانه در وجود انسان نهادينه کرد و انبياء الهي را با عنوان حجت ظاهري قرار داد تا انسان هميشه در معرض امتحان تشخيص خوب از بد، حق از باطل باشد.
... تمام انبياء الهي در دوران رسالت خود با شياطين به مبارزه پرداخته اند، لذا کساني که امروز مي خواهند بر مردم حکومت نمايند، بايد شياطين درون و برون خود را ازبين ببرند.
... نبايد از هجمه هاي شياطين داخل و خارج مبني بر ضربه زدن به نظام اسلامي غافل شد، چرا که شياطين براي ضربه زدن از راه هاي گوناگون بهره مي گيرند.
... عوامل شيطاني که امروز وجود دارد در هيچ زماني نبوده است؛ شياطين امروزي در لباس هاي مختلف و با واردشدن به سايت هاي اينترنتي، ماهواره ها و شبکه هاي تلويزيوني با ايجاد شبهه پراکني و استفاده از سخنان فريبنده و تصاوير مستهجن براي رسوخ در قلب ها فعاليت مي کنند. (5)
عدالت در حکومت شاخص مديريت
آيت الله نوري همداني:
عدالت يعني احقاق حقوق و مراعات حق که در زندگي نقش بسيار تأثيرگذاري دارد؛ بنابراين کسي مي تواند عادل باشد که حقوق مسلمانان را بشناسد و به آن عمل کند.
... تمام مسئولين بايد براي اجراي عدالت در جامعه تلاش کنند؛ چون بالاترين امتياز يک مدير عدالت است که با اجراي صحيح آن در قلب مردم جا خواهد داشت. (6)
مقابله روحانيت با طاغوت اقتصادي و فرهنگي
اگر ديروز امام و شاگردانش در برابر طاغوت هاي سياسي ايستادگي کردند، وظيفه امروز روحانيت ايستادگي در برابر طاغوت هاي فرهنگي و اقتصادي است. روحانيت بايد در مقابل طاغوت هاي اقتصادي و فرهنگي ايستادگي کند و با تاليف کتاب و سخنراني، مردم دنيا را با اقتصاد و فرهنگ اهل بيتي آشنا نمايد... مردم دنيا از نظام سرمايه داري خسته شده اند و تلاش مي کنند طاغوت هاي اقتصادي را سرنگون نمايند؛ بر اين اساس وظيفه روحانيت سنگين تر مي شود و بايد با معرفي اقتصاد اسلامي راه حل بحران را به جهانيان نشان دهند. (7)
جايگاه و اهميت حق الناس در منطق اسلام
حجه الاسلام قرائتي:
در حق الناس بايد دقت کرد. اسلام دين عجيبي است. مي گويد: اگر سگ تشنه است حق نداري وضو بگيري. بايد آب را بدهي به سگ بخورد، تيمم کن. تا سگ تشنه است، تشنگي سگ در نماز شما اثر دارد. خيلي مهم است. اسلام مي گويد: اگر ناخنت بلند است، شير ندوش. ممکن است ناخن بلند پستان گاو را اذيت کند... اسلام مي گويد: اگر همه حاجي ها دوشنبه مکه آمدند، يک حاجي يک روز زودتر آمد امضايش را قبول نکنيد. براي اينکه حاجي که اسبش را در راه مکه دوانده است، معلوم مي شود حاجي بي رحمي است. و حاجي که بي رحم است حتي در راه مکه اسبش را خسته کند امضايش از اعتبار مي افتد. (8)
آثار کوچک شمردن گناه
اگر کسي گناه بکند و بگويد: اين چيزي نيست، خدا اين را نمي بخشد. گاهي وقت ها خدا گناهان کوچک را نمي بخشد. چون مي گوييم که چيزي نيست. اما گاهي خدا ممکن است گناه بزرگ را ببخشد.
خانم اين دو تار مو که بيرون است حرام است. برو بابا! مردم کل موهايشان بيرون است. حالا اين دو تا! به دو تار مو گير نده. شايد آن بي حجاب را خدا ببخشد. اين دو تار مو را نبخشد. چون مي گويد: چيزي نيست.(9)
عدالت و وظيفه صدا و سيما
حسن رحيم پور:
نظام ديني بدون عدالت ديني يک نظام لائيک است با نام دين. اين خطري است که در دهه سوم وچهارم اين انقلاب را تهديد مي کند و اين يک خطر بالفعل است. صدا و سيما بايد براي مقابله با تلاش هايي که براي پايان بخشيدن به انقلاب و فراموشاندن شيوه عدل علي(ع) در اين جامعه و ارتجاع اجتماعي به پارادايم هاي قبل از انقلاب دارد صورت مي گيرد و توجيه روشنفکري نيز مي شود، اقدام کند.
اين مسئله در رأس وظايف صدا و سيماست که حاکمان و تصميم گيران جامعه اقتصادي، سياسي، فرهنگ قضايي، و همه اينها را بايد در معرض نقد و سؤال مردم بياورد، منتها براساس موازين شرعي و ديني نه با ادبيات لائيک. با ادبيات ديني بايد بيايند به مسئوليت شرعي شان جواب دهند. صدا و سيما مسئول ماست. اصلاً شما هيچ مسئوليت نه شرعي و نه قانوني در اين مورد نداريد که توجيه کنيد خطاي زيد و عمرو را.(01)
پي نوشت ها:
1- حوزه، 72/7/09
2- همان، 82/7/09
3- همان، 82/7/09
4- رجا، 92/7/09
5- حوزه، 62/7/09
6- همان، 91/7/09
7- همان، 62/7/09
8- درس هايي از قرآن، 82/7/09
9- الف، 82/7/09
01- مشرق، 32/7/09

نويسنده : آيت الله مکارم شيرازي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان