بسم الله
 
EN

بازدیدها: 944

قضات صادرکننده راي صلاحيت رسيدگي دوباره به آن را ندارند

  1390/8/14
خلاصه: قضات صادرکننده راي صلاحيت رسيدگي دوباره به آن را ندارند
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يک مورد تعارض آرا اعلام کرد در صورت نقض راي و ارجاع به هيات هم‌عرض، پرونده بايد با حضور اشخاصي غير از کساني که راي منقوض را صادر کرده‌اند، رسيدگي شود.
متن راي شماره ‌291 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است؛ « الف ـ تعارض در مدلول آراء ياد شده محرز تشخيص داده شد. ب ـ نظر به اين که شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ‌1440 مورخ ‌30/ ‌6/ ‌1387راي هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري سازمان پزشکي قانوني را از حيث نقص در تحقيقات نقض نکرده است تا با وحدت ملاک از بند ‌2 ماده ‌265 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال ‌1378 و ماده ‌401 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ‌1379، براي رسيدگي مجدد به همان هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شود بلکه نقض راي هيات مزبور به لحاظ وجود اشکالاتي بوده است که مقتضاي آن رسيدگي مجدد ماهوي در هيات هم عرض تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري تشخيص داده شده است و با تنقيح مناط از تبصره ‌2 ماده ‌2 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال ‌1372 مبني بر اين که «هيچ يک از اعضاي اصلي و علي‎البدل هيات‌هاي بدوي يک دستگاه نمي‎توانند همزمان عضو هيات تجديدنظر همان دستگاه باشند. هم‌چنين اعضاي مذکور نمي‎توانند در تجديدنظر پرونده‎هايي که در هنگام رسيدگي بدوي به آن راي داده‎اند، شرکت کنند.» لزوما ‎بايد پرونده پس از نقض با حضور اعضايي غير از کساني که راي اوليه را صادر کرده‎اند، در هيات هم عرض رسيدگي شود. علي‎هذا راي شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ‌732 مورخ ‌25/ ‌5/ ‌1388 مبني بر وارد دانستن شکايت و نقض راي هيات هم عرض تجديدنظر تخلفات اداري سازمان پزشکي قانوني از حيث اين که در آن ترتيب فوق رعايت نشده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند‌2 ماده ‌19 و ماده ‌43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان