بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,742

دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت دوم

  1390/8/7
خلاصه: دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت دوم گزارش سفر به ژاپن
6- طرق حل اختلافات مدني

در ژاپن مورد ديگري که براي رفع اختلافات مدني وجود دارد استفاده از ميانجي گري است. اين ميانجي گري از گذشته هم وجود داشته که در دادگاه يا بيرون از دادگاه خود قاضي هم مي توانست ميانجي گر باشد يا به عنوان داور عمل کند.

براي رفع اختلاف در مسايل مدني چندين راه وجود دارد؛1- با هم مشورت کنند ممکن بود به نتيجه برسند. 2- اگر خودشان نتيجه نگرفتند نفر ديگري داوري کند مي توانستند نظر داور را قبول يا رد کنند. در قوانين بعدي مکلف به قبول نظريه داوري شدند. در دوران اخير در زمان عقد قرارداد يا معامله مرجع حل اختلاف را مشخص مي کنند.

7- جمعيت حقوقي ژاپن

سن بازنشستگي براي قاضي 65 سال است. مدت کارآموزي براي قاضي شدن و وکيل شدن و دادستان شدن دو سال است. امتحان ورودي براي جذب جمعيت حقوقي اعم از ( وکيل - دادستان - قاضي) از طرف قوه قضائيه به صورت کشوري برگزار مي شود. در يک دوره 20 ساله تا 1990 همه ساله فقط 500 نفر به عنوان وکيل و دادستان و قاضي انتخاب مي شدند که از آن تاريخ اين تعداد به يک هزار نفر رسيده است. قبولي در اين آزمون بسيار سخت است. از بين حدود 40 تا 50 هزار نفر فقط درحال حاضر يک هزار نفر براي اين سه شغل قبول مي شوند. بعد از قبولي دو سال دوره کارآموزي برگزار مي شود در انتهاي دوره آزموني برگزار مي شود حدود 70 - 80 نفر دادستان 50-60 نفر قاضي و مابقي وکيل مي شوند. در کنار قضات سازمان اداري دادگاه قرار دارد. سازماني که تدارکات دادگاه و دفاتر او را مي بيند و در امور دادگاه دخالت مي کند. (قسمت اداري).

8- منشي دادگاه ، دستيار قاضي است

مسلما در پيشبرد امر مربوط به محاکم چه در داخل محکمه و چه در خارج از آن دادگاه نمي تواند به تنهايي عمل کند فلذا منشي دادگاه حکم دستيار قاضي را ايفا مي کند. منشي دادگاه با دستور قاضي امور مربوط به پرونده را انجام مي دهد با وکيل و غير تماس مي گيرد. منشي دادگاه شخصي است که مورد قبول براي پست منشي گري دادگاه قرار گرفته است. براي استخدام از آزمون خاص گذشته و بعد از تأييد صلاحيت به اين کار اشتغال دارد. کارمندان ديگري که در استخدام سازمان دادگاه هستند و صلاحيت منشي دادگاه را احراز نکرده اند د رامور دفتر دادگاه اداي وظيفه مي نمايند و حالت دستياري قاضي را دارند و دون پايه تر هستند بديهي است که اداره دادگاه به قاضي دادگاه است. براي منشي دادگاه هم دانستن قوانين مدني و جزايي و غيره نيز لازم است کارمندان دفتر هم بوسيله قضات و کارمندان با سابقه تحت تعليم و آموزش حقوقي و قضايي قرار مي گيرند. مخصوصا قضات در آموزش کارمندان شرکت مي کنند.

قضاتي که سابقه شان خيلي زياد نيست نيز در دهه نخست تجارب خود دراين نوع آموزشها شرکت مي کنند آزمون قضات يک آزمون کشوري است ليکن آزمون منشي ها در داخل وزارت خانه انجام مي شود در مورد پايه تحصيلات قاضي بايستي دوره 4 ساله حقوق (ليسانس) را گذرانده باشد ليکن منشي کافي است ديپلم داشته باشد و کساني که با مدرک ليسانس هم شرکت مي کنند هم هستند در ژاپن هم منشي دو نوع است ديپلم و ليسانس از نظر تفاوتهايي که در امور کاري و مسايل حقوق و مزايا هست در ژاپن هم تفاوت زيادي بين قاضي و منشي دادگاه وجود دارد. ليکن بخاطر اين مسايل هيچ اثر سوئي در انگيزه منشي ايجاد نمي شود . به علت اينکه قاضي حکم دادگاه را تعيين و صادر مي کند. البته شغل منشي هم داراي اهميت است به جهت اينکه اهميت شغلي منشي هم زياد است انگيزه کاري براي او ايجاد مي شود. در بيشتر مواقع در پيشبرد امور دادگاه قاضي بهs مشورت با منشي مسايل دادگاه را پيش مي برد چنانچه پرونده اي باشد که قاضي با آن مسايل آشنايي نداشته باشد اين منشي دادگاه است که در مورد سوابق با وي همکاري مي کند.

سمت منشي هم سمتي است که رسيدن به آن لياقت مي خواهد و اين اشخاص در بين کارکنان از سطوح بالايي برخوردارند رفته رفته مقررات اختيارت بيشتري به منشي مي دهند يکي مثل دستور پرداخت وجوه موجود در پرونده که قبلا قاضي دستور اعاده مي داد حالا منشي دستور صادر مي کند يا دستور ضبط برخي اموال که قبلا قاضي دستور مي داد حالا به تدريج در اختيارات منشي قرار گرفته است .

9- چگونگي انتخاب قضات

رئيس ديوانعالي کشور طبق قانون اساسي تعيين مي شود با حکم امپراطور ـ 14 نفر ديگر از قضات ديوانعالي کشور را هيأت وزرا تعيين مي کند. جمع کل اعضاي ديوانعالي کشور 15نفر است. قضات دادگاههاي ديگر را هيأت وزراء تعيين مي کنند. رئيس و قضات ديوانعالي کشور مورد انتخابات عمومي قرار مي گيرند چنانچه رأي عليه آنها باشد بر اساس اين رأي گيري ممکن است اين اعضا برکنار شوند. سن بازنشستگي براي قضات ديوانعالي کشور 70 سال است. زماني که انتخابات نمايندگان مجلس صورت مي گيرد در همان زمان انتخابات قضات ديوانعالي کشور نيز انجام مي شود ـ تبليغاتي مثل نمايندگان مجلس اعمال نمي شود ولي به تمام کساني که واجد شرايط راي دادن هستند به صورت کتبي آنها معرفي مي شوند. پرونده هايي را که مورد رسيدگي قرار داده اند و محاکماتي را که انجام داده اند به اين طريق به مردم معرفي مي شوند. سن بازنشستگي قضاتي که در دادگاههاي بدوي هستند شان 70 سال است و اين سن 5 سال از ديگران بيشتر است.

شرايط لازم براي قاضي ديوان عالي کشور:

کسانيکه سابقه وکالت و قضاوت ندارند هم مي توانند قاضي ديوانعالي کشور شوند تفاوت عمده اي که دارند شرايط اوليه بر اساس قضاوت در آزمون اوليه حقوق است که براي قاضي ديوانعالي کشور لازم نيست در اين آزمون قبول شده باشد. در مورد شرايط قضات ديوانعالي کشور در اصل 41 قانون اساسي شرايط خاصي براي آنان درج نشده است. اين 15 نفر حداقل 10نفرشان بايد آزمون حقوق را گذرانده باشند 5 نفر از اين اعضاء فاقد آن شرايط اعلامي قبلي باشند از آن پنج نفر هم رئيس ديوان مي تواند انتخاب شود.

10- وظايف رئيس ديوانعالي کشور

1- رياست دادگاه ديوانعالي کشور و مجمع ديوان

2- رياست قوه قضائيه کشور

3- ديوانعالي کشور عاليترين مقام رسيدگي است. نحوه اداره دادگاهها و غيره را تدوين و تصويب مي کند.

ترکيب اعضاء در ديوان عالي کشور متفاوت است زيرا اگر همه آن ها حقوقدان باشند ديدشان يک طرفه است و مسايل اجتماعي و غيره و منطق اجتماعي ناديده گرفته مي شود.براي اينکه مسايل اجتماعي را هم بتوانند وارد کنند 5 نفر غير حقوقدان گذاشته اند. 10 نفر ديگر مسلما علاوه بر شخصيت خودشان حداقل 20 سال سابقه قضايي در سمت هاي (وکيل - دادستان - قاضي) دارند.

شرايط آن 5 نفر که مي تواند رئيس ديوان هم از آنها باشد عبارتست از: 1- سن 40 سال تمام 2- آمادگي و اطلاعات حقوق داشته باشد و الزاما لازم نيست که در دادگاه باشد ممکن است در وزارتخانه هاي ديگري انجام خدمت کرده باشد يا مي تواند از استادان دانشگاهها باشد.

11- حقوق يک قاضي چقدر است؟

حقوق يک قاضي با 20 سال سابقه خدمت قبل از کسر ماليات و بيمه در سال حدود 15 ميليون ين است. 30درصد ماليات کسر مي شود در عوض در سال در هر 6 ماه يک پاداش مي گيريد. اين 2 بار پاداش در سال تقريبا معادل 20 درصد حقوق است. در مقام مقايسه حقوق قاضي دو برابر حقوق سايرين است. در ژاپن تفاوت زيادي بين حقوق قاضي و منشي دادگاه وجود دارد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان