بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,019

اعتياد هنوز هم جرم است

  1390/8/3
خلاصه: اعتياد هنوز هم جرم است
«اعتياد ديگر يک جرم نيست بلکه يک بيماري تلقي مي شود.» در روزهاي اخير اين جمله در همه اماکن مربوط به معتادان از اماکن ساماندهي گرفته تا انتظامي و دادگاه ها شنيده مي شود، چه آن را يک قاضي در مقابل زني بگويد که از اعتياد همسرش به تنگ آمده و چه مقامي از سازمان مبارزه با مواد مخدر آن را بر زبان آورد. به هر حال با اين جمله به نظر مي رسد مسوولان بر آنند که در برداشتن گام بلندي در راستاي مبارزه با مواد مخدر اقدام سريعي کرده اند و از اين پس، اين طبيبان هستند که بايد با معتادان دست و پنجه نرم کنند.
هرچند اين رويکرد در ميان مسوولان مبارزه با مواد مخدر بسيار دير صورت گرفت اما در نوع خود جالب توجه و مفيد بود و سبب ساز يک گام مثبت در راستاي مقابله با پديده اعتياد شد. جانشين ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز ضمن تشويق رسانه ها به پديد آوردن فضاي مثبت براي مقابله با اعتياد آنها را به ادامه اين کار ترغيب کرد. اين رويداد نيز در نوع خود جالب توجه است، چرا که پيش از اين آنچه را مطبوعات به عنوان هشدار مطرح مي ساختند، بيشتر به سنگ اندازي و سياه نمايي تعبير مي شد و مثل امروز نبود که ادبيات مسوولان امر نيز مشابه روزنامه ها شده باشد.
نکته يي که در اين ميان قابل توجه تر از تمام وجوه مثبت امر است اما چيز ديگري است.
اول آنکه بايد پرسيده شود در راستاي مبارزه با پديده اعتياد پيش از رسيدن به اين که معتاد يک بيمار است، درباره مواد مخدر چه تصميمي گرفته شده و آيا اگر معتاد بيمار تلقي مي شود مواد مخدر نيز دارويي گرانسنگ است که نبايد جلوي ورودش به کشور را گرفت؟
ديگر آنکه اکنون و در زمان پيوستن معتادان به جرگه بيماران قابل درمان، مسوولان چه راه هايي براي افزايش امکانات پزشکي مقابله با اعتياد در نظر گرفته اند؟ اين در حالي است که همين چندي پيش يکي از مسوولان اماکن ساماندهي معتادان از تعداد اندک اين مراکز در مقايسه با تعداد معتادان سخن گفته بود و به نظر مي رسد امکانات پزشکي مقابله با اعتياد هم به لحاظ دارويي و هم به لحاظ اماکن و... بسيار محدود است.
نکته ديگر اينکه در کشور ما طي ساليان اخير که عنوان مقابله فرهنگي در برخورد با پديده هاي اجتماعي رايج شده است هيچ کدام از امکانات فرهنگ سازي به طور موازي به وجود نيامده اند و ظاهراً فرهنگ سازان خود عاري از انگاره هاي فرهنگي کافي براي ايجاد شرايط مطلوب بوده اند.
چنانچه اعتياد را بيماري پنداريم اين نه يک بيماري از جنس همه بيماري هاي ديگر بلکه بيماري آميخته با روح و روان يک انسان است، پس مقابله با آن بدون شک هزينه يي بالاتر خواهد داشت که در اکثر ملاحظات اجتماعي لحاظ نمي شود.
ديگر آنکه در کشور ما اغلب بدون در نظر گرفتن بسترهاي اجتماعي وقوع يک امر با آن مقابله مي شود و هرگز هيچ کس از خود نمي پرسد که چه بستري باعث پديد آمدن يک جرم شده است. پس بجاست فرهنگ سازان مقابله با آسيب هاي اجتماعي، که اين روزها از بر کرسي نشستن طرح فرهنگي مقابله با اعتياد راضي به نظر مي رسند بر آن شوند تا همه حقوق انساني را در نظر آورند.
بد نيست خوانندگان سري به دادگاه هاي خانواده بزنند تا رنگ سرد چهره زناني را دريابند که به خاطر اينکه اعتياد ديگر يک جرم محسوب نمي شود، مجبورند بار ديگر زندگي با همسر معتاد خود را در سايه ترس و نفرت از سر گيرند. پس مي توان گفت اعتياد هنوز هم يک جرم است، چرا که ابزار فروغلتيدنش در بستر بيماري ها پديد نيامده و همه افرادي که به نوعي با اين پديده شوم اجتماعي سرو کار دارند از آن نه به عنوان يک بيماري بلکه به عنوان يک جرم ياد مي کنند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان