بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,104

مرگ مغزي و اهداي عضو زرتشتيان از ديدگاه انجمن موبدان

  1390/8/1
خلاصه: مرگ مغزي و اهداي عضو زرتشتيان از ديدگاه انجمن موبدان
زرتشتيان بر اين باور هستند که روان حداکثر در بامداد روز چهارم از تن(مغز) انسان جدا شده و به عالم مينو مي رود و درسر پل چينود (صراط) در دادگاه اهورايي که فرشته هاي مهر (داور يا قاضي ) و سروش (مدعي العموم) و رشن (وکيل مدافع) و اشتاد (وکيل مدافع دوم) محاکمه مي شود و کِرفِه (ثواب) و وِنا (گناه) ي او در ترازوي عدل اهورايي سنجيده شده و به وهيشتم مينو يا بهشت ( بهترين جايي که درخيال مي گنجد) و اچيشتم مينيو يا دروگو دمانه يا دوزخ ( بدترين جايي که در خيال مي گنجد) جايگزين مي شود. حداکثر بهشت و دوزخ زرتشتيان سي سال است و همه روان ها پس ازسي سال (زميني) پس ازمرگ، به فروهر خودشان درمکاني به نام «گروسمان» (سراي نور و سرور) مي پيوندند و درآنجا زندگي مينوي جاودانه خواهند داشت.
بنابراين دردين سپندينه (مقدس) زرتشتي مرگ باليني، مرگ واقعي نيست و بلکه زماني است که مرگ مغزي توسط پزشکان متخصص ، مسجل شده وگواهي شده باشد.
3. تعريف مرگ مغزي چيست و آيا مرگ مغزي همان مرگ کامل باليني است يا خير ؟
پاسخ : بله، مرگ راستين زماني اتفاق مي افتد که پزشکان متخصص با دستگاه هاي مربوطه مرگ مغزي را به اثبات برسانند. براساس اين باور زرتشتيان، که روان در مغز وجود دارد بنابراين تنها مرگ مغزي را بايد مرگ باليني و خروج روان دانست.
4. آيا درمرگ مغزي، روح از بدن خارج شده است ياخير ؟
پاسخ: بلي مي باشد.
5. درصورتي که بيمار دچار مرگ مغزي شود ، اهداي عضو چه صورتي دارد؟
پاسخ : اهداي عضو فرد زرتشتي پس ازمرگ کامل مغزي به هر انساني از هر دين و مذهب و نژاد و مليتي که باشد ازديدگاه دين سپندينه زرتشتي بلامانع است و برعکس دريافت عضو ازهرانساني براي زرتشتيان بلامانع است. مشروط براين که متوفي پيش از مرگ وصيت کرده باشد يا اگر وصيت نکرده است، اولياي دم کتبا رضايت داشته باشند.
6. درصورت امکان منابع فقهي وديني مربوطه را نيز درپاسخ اعلام فرماييد.
پاسخ : تمام مذاهب به دو بخش کتاب وسنت، تکيه دارند وازسه بخش حقيقت، طريقت و شريعت تشکيل شده اند که دين زرتشتي نيز از اين قانون مستثني نيست. کتاب آسماني يا ديني ما زرتشتيان «گاتاها» مي باشد که آورده اشوزرتشت پيامبر و از باستاني ترين نوشته هاي مکتوب ايرانيان به شمارمي رود وکتاب هاي مذهبي ما شامل پنج بخش اوستا مي باشدکه توسط موبدان بزرگ، درطول تاريخ نوشته شده است. پيامبردرکتاب گاتاها ، دين يعني وجدان انساني داشتن و طريقت آدمي زيستن را به مردم آموزش مي دهد و از هيچ شريعت ويژه اي سخن به ميان نمي آورد. براساس آموزش اشوزرتشت، خدمت به خلق و ازخودگذشتگي و ايثار براي خوشبخت کردن ديگران، از نخستين وظايف انسان ها مي باشد.(هات 34 بند5 و بند10 ، هات 43 بند1 ، هات 46 بند5 و بند 10 ). اشوزرتشت پس از پذيرفتن شدن دين مزديسني (مزدا پرستي) توسط مردم، انجمن مغان را تاسيس و طريقت و شريعت زرتشتي زيستن را در اين انجمن تعريف و بنياد مي نهند و به اجرا مي گذارند. پس از درگذشت پيامبر، اين کار توسط پسربزرگشان ايسدواستر و از آن پس توسط موبدان بزرگ زمانه در انجمن مغان و از زمان ساسانيان توسط موبد موبدان و از حدود صدسال پيش توسط انجمن موبدان يزد و اکنون تهران که تنها ارگان رسمي اداره کننده بخش مينوي (ديني وفرهنگي ) جامعه زرتشتيان ايران مي باشد، پي گيري واجرا مي شود.
پاسداري ازاصول و فروع و موازين اخلاقي و انساني دين مزداپرستي زرتشتي و تفسير و تغيير قوانين فقهي وشريعت مذهبي زرتشتيان با توجه به نياز زمان و مکان در درازاي تاريخ چهار هزارساله دين زرتشتي، ازنخستين وظيفه انجمن موبدان بوده و مي باشد.
کتاب «ونديداد» کتاب فقهي زرتشتيان دوران ماد بوده است و ازآن پس کتاب هاي فقهي ديگري ازقبيل «داتستان دينک»، « زادسپرم»، « شکند گمانيک ويچار»، « صدردرنثر»، « گيتي مينوخرد»، «شايست ناشايست»، « ماتيکان هزارداتستان »، « نامه تنسر»، « دينکَرد» و «صد در بُندَهِش» نوشته شده است که زرتشتيان هر زمان براساس آن نوشتارها زندگي مذهبي خود را انجام مي داده اند.
زرتشتيان امروز ايران، در امور ديني و مذهبي تابع انجمن موبدان تهران و در مورد زندگي شخصي و خصوصي تابع خرد(منه) و وجدان (دائنه) خود و عرف جامعه زرتشتيان مي باشند و در مسائل حقوقي ، براساس قوانين موجود در «احوال شخصيه زرتشتيان » و در ساير موارد حقوقي تابع قوانين کشوري هستند، که درآن زيست مي نمايند.
با پيشکش شايسته ترين احترامات
انجمن موبدان تهران
پيوست :
• کتاب مراسم مذهبي وآداب زرتشتيان . نوشته موبد اردشيرآذرگشسب . چاپ فروهر .
• احوال شخصيه زرتشتيان . چاپ فروهر . انجمن زرتشتيان تهران .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان