بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,072

ديدگاههاي قضايي(1)

  1390/7/25
خلاصه: ديدگاههاي قضايي وثيقه يا وجه الضمان اگر از طرف شخص ديگر براي آزادي متهم داده باشد ضرر و زيان از محل آن پرداخت نمي‌شود
سؤال ـ باعنايت به ماده 12 دستورالعمل موضوع تبصره1 ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/1374 رياست قوه قضائيه آيا اخذ جريمه از محل وثيقه سپرده شده منحصر به موردي است که متهم آن را سپرده يا شامل وثيقه‌اي که شخص ثالث توديع کرده هم مي‌شود؟
------------
نظريه شماره 9659/7 ـ 13/12/1380

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

در مورد سؤال بايد قائل به تفکيک شد يعني چنانچه وثيقه يا وجه‌الضمان توسط شخص متهم يا توسط شخص ثالث و به نام متهم توديع شده باشد، طبق مواد 145 (1) و 146 (2) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري هم جريمه و هم ضرر و زيان مدعي خصوصي از آن قابل برداشت است. اما چنانچه شخص ثالث وجه‌الضمان يا وثيقه سپرده باشد، از آنجا که وثيقه يا وجه‌الضمان در واقع براي تأمين آزادي متهم و حضور او در مواقع احضار، سپرده مي‌شود و حکم مقرر در ماده 139 قانون مرقوم نيز مؤيد اين استنباط است. از سوي ديگر، ضرر و زيان مدعي خصوصي بايد از اموال شخص بزهکار پرداخت شود نه از مال غير. لذا درصورت اخير نمي‌توان جريمه را از وجه الضمان يا وثيقه‌اي که شخص ثالث سپرده باشد، استيفاء کرد.

پي نوشت :

1ـ ماده 145 ـ در مواردي که متهم حضور نيافته و محکوم شده، محکوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهدشد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود.

2ـ ماده 146 ـ در صورتي که محکوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محکوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الکفاله يا وجه الالتزام پرداخت خواهدشد و زايد بر آن بازگردانده مي‌شود و در اين صورت حکم اجرا شده تلقي مي‌شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان