بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,976

کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت سوم

  1390/7/24
خلاصه: کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت سوم
بخش دوم:
ازدواج موقت
من بر خلاف بسيارى از افراد،از تشکيکات و ايجاد شبهه هايى که در مسايل اسلامى مى شود- با همه علاقه و اعتقادى که به اين دين دارم- به هيچ وجه ناراحت نمى شوم،بلکه در ته دلم خوشحال مى شوم زيرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده ام که اين آيين مقدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها که بيشتر موردحمله و تعرض واقع شده،با نيرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بيشترى آشکارشده است.
خاصيت حقيقت همين است که شک و تشکيک به روشن شدن آن کمک مى کند. شک مقدمه يقين،و ترديد پلکان تحقيق است.در رساله زنده بيدار از رساله ميزان العمل غزالى نقل مى کند که:
«…گفتار ما را فايده اين بس باشد که تو را در عقايد کهنه و موروثى به شک مى افکند زيرا شک پايه تحقيق است و کسى که شک نمى کند درست تامل نمى کند. و هر که درست ننگرد،خوب نمى بيند و چنين کسى در کورى و حيرانى بسرمى برد.»
بگذاريد بگويند و بنويسند و سمينار بدهند و ايراد بگيرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسيله روشن شدن حقايق اسلامى گردند.
يکى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشورماست-اين است که ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگيرد:دائم و موقت.
ازدواج موقت و دائم در پاره اى از آثار با هم يکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند.آنچه در درجه اول ايندو را از هم متمايز مى کند،يکى اين است که زن و مردتصميم مى گيرند به طور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پايان مدت اگر مايل بودندتمديد کنند تمديد مى کنند و اگر مايل نبودند از هم جدا مى شوند.
ديگر اينکه از لحاظ شرايط،آزادى بيشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پيمان مى بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود،ولى درازدواج موقت بستگى دارد به قرارداد آزادى که ميان طرفين منعقد مى گردد;ممکن است مرد نخواهد يا نتواند متحمل اين مخارج بشود يا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امراو را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است که ميان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از يکديگر ارث مى برند،اما در ازدواج موقت چنين نيست.
پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود«آزاد»است،يعنى وابسته به اراده و قراردادطرفين است;حتى موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مى بخشد وزمان را در اختيار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم،هيچ کدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى حق ندارند ازبچه دار شدن و توليد نسل جلوگيرى کنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد.در حقيقت،اين نيز نوعى آزادى ديگر است که به زوجين داده شده است.
اثرى که از اين ازدواج توليد مى شود يعنى فرزندى که به وجود مى آيد،با فرزندناشى از ازدواج دائم هيچ گونه تفاوتى ندارد.
مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با اين تفاوت که درازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نيست،مهر المثل تعيين مى شود.
همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج برزوجه حرام و محرم مى گردند،در عقد منقطع نيز چنين است،و همان طورى که خواستگارى کردن زوجه دائم بر ديگران حرام است خواستگارى زوجه موقت نيز برديگران حرام است.همان طورى که زناى با زوجه دائم غير،موجب حرمت ابدى مى شود زناى با زوجه موقت نيز موجب حرمت ابدى مى شود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نيز بعد از تمام شدن مدت يابخشيدن آن بايد عده نگه دارد با اين تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غير دائم دو نوبت يا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع ميان دوخواهر جايز نيست،در ازدواج موقت نيز روا نيست.
اين است آن چيزى که به نام ازدواج موقت يا نکاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان کرده است.
بديهى است که ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم.و اما اينکه مردم ما به نام اين قانون سوء استفاده هايى کرده و مى کنند،ربطى به قانون ندارد.لغو اين قانون جلوى آن سوء استفاده ها را نمى گيرد بلکه شکل آنها را عوض مى کند بعلاوه صدها مفاسدى که از خود لغو قانون برمى خيزد.
ما نبايد آنجا که انسانها را بايد اصلاح و آگاه کنيم،به دليل عدم عرضه و لياقت دراصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بيفتيم،انسانها را تبرئه کنيم و قوانين رامسؤول بدانيم.
نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان