بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,566

نظام آموزشي ايتاليا

  1390/7/20
خلاصه: نظام آموزشي ايتاليا
• تحصيلات پيش دانشگاهي

تحصيلات ابتدايي Elmentare)) در کشور ايتاليا از پنج سالگي آغاز مي شود و طول آن پنج سال است. سپس دانش آموزان وارد يک دوره سه ساله متوسط (Media) مي شوند که در آن دروس رياضيات پايه و علوم اهميت ويژه اي دارد. در پايان دوره پنج ساله ابتدايي و سه ساله متوسطه ، امتحانات داخلي برگزار مي شود و سپس دوره پنج ساله دبيرستان آغاز مي شود.در پايان اين دوره (Superiore) کليه دانش آموزان در امتحانات نهايي که سراسري برگزار مي شود شرکت مي کنند و ديپلم دبيرستان (Diploma di Maturita) مي گيرند.

• تحصيلات دانشگاهي

تحصيلات دانشگاهي در کشور ايتاليا به سه سطح تقسيم مي شود. سطح اول دور ه هايي شامل درس و کارآموزي است و در خاتمه آن مدارک (DU) اعطا مي شود. سطح دوم دور ه هاي دانشگاهي 4 تا 6 ساله است و در خاتمه آن مدارک (DL) اعطا مي شود. سطح سوم مربوط به دور ه هاي تخصصي و پژوهشي است. اين دور ه ها نيز 2 تا 6 ساله است که براي دور ه هاي تحصصي مدارک (DS) و براي دور ه هاي تخصصي و پژوهشي است. اين دور ه ها نيز 2 تا 6 ساله است که براي دور ه هاي پژوهشي مدارک (DS) و براي دور هاي پژوهشي مدارک (DR) داده مي شود.

براي ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ايتاليا، افراد محلي بايد مدرک ديپلم دبيرستان (Diploma di Maturita ) داشته باشند.

دارندگان ديپلم دبيرستان از کشورهاي ديگر نيز مي توانند پس از گذراندن امتحانات زبان ورودي که دانشگاه مورد نظر انجام مي دهد مجوز ورود به دانشگاه را دريافت نمايند. نظام تحصيلي در دانشگاه هاي ايتاليا ساليانه است .

از سال 1998 دانش آموزان با مدرک ديپلم دبيرستان از طريق تکميل برگ مخصوص جايابي و ارسال و به وزارت دانشگاه ها، پژوهش علوم و فن آوري (MURST) 1 مجوز ورود به دانشگاه ها را دريافت مي کنند .

• دوره هاي تحصيلي

1- Diplima Universitario (DU) :

طول اين دوره حداقل 2 و حداکثر 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان است که سطح اول تحصيلات دانشگاهي در ايتاليا ناميده مي شود. دانش آموزان در کنار خواندن درس در دوره هاي کارآموزي شرکت مي کنند و آماده مي شوند تا بعد از پايان دوره در حرفه هاي مورد نظر مشغول کار شوند.

در پايان اين دوره به دانش آموختگان مدرک Diplomato inة که با گرايش ذکر مي شود اعطا مي شود. دارندگان اين مدارک مي توانند وارد سال دوم دوره Laurca در رشته تحصيلي خود شوند.

2- Diploma di urea:

مدت تحصيل در اين دوره حداقل 4 سال است که شامل رشته هاي علوم انساني و بعضي دوره هاي علوم پايه است. دوره هاي 5 ساله مربوط به رشته هاي فني و مهندسي يا کشاورزي است و طول دوره هاي پزشکي نيز 6 سال است . اين دوره سطح دوم تحصيلات دانشگاهي ايتاليا ست که دانشجو همراه گذراندن دروس مربوط، به کارآموزي نيز مي پردازد و در سالهاي پاياني نيز موظف است پژوهشي انجام دهد و از پايان نامه خود دفاع موفقيت آميز کند. يادآوري: در مدارک دانشگاهي ايتاليا واژه Dottore/ Dottoressa آورده مي شود که اين نبايد با مدارک دانشگاهي سطح سوم در کشور ايتاليا(Dottore Di Ricerca) اشتباه شود.

3- (Diplima di Specializzazion (DL):

اين دوره بعد از مقطع Laurea آغاز مي شود و شرط ورود به آن داشتن Laurea و قبولي در امتحانات ورودي است . مدت تحصيل در اين دوره حداقل 2 و حداکثر 5 سال است و در آن درس و پژوهش توأم است. همان طور که از اسم اين دوره مشخص است، مباحث آن کاملا تخصصي است. در پايان، دانشجو از پايان نامه اش دفاع مي کند. سطح سوم تحصيلات دانشگاهي در ايتاليا شامل اين دوره ها و برنامه پژوهشي است.

4- Dottorato di Ricerca (DR) :

اين دوره را «برنامه پژوهشي دکترا» مي نامند که بعد از مقطع Laurea آغاز مي شود، البته در صورت تغيير رشته از داوطلب خواسته مي شود که دوره هاي تخصصي بند (3) را به عنوان پيش نياز بگذارند. مدت تحصيلي اين دوره حداقل 3 سال است که منحصرا با پژوهش همراه است و بايد طي اين پژوهش همراه است و بايد طي اين پژوهش مجهولي کشف يا موضوع جديدي مطرح شود. دفاع موفقيت آميز از پايان نامه پژوهشي الزامي است. شرط ورود به دوره دکترا در ايتاليا Laurea و شرکت در آزمون سراسري دوره دکترا ارسالي يکبار وزارت دانشگاه ها و پژوهش علوم و فن آوري برگزار مي کند.

• نحوه ارزشيابي مدارک تحصيلي

1- مدارک Diplima Universitario (DU) و کليه مدارک دانشگاهي از جمله مدرک Laurea 2 يا 3 سال بعد از ديپلم دبيرستان، «کارداني» ارزشيابي مي شود.

2- مدارک Diploma di Laurea (DL) بعد از ديپلم دبيرستان براي دوره هاي 5 ساله تحصيل، «کارشناسي» ارزشيابي مي شود.

3- مدارک Diploma di Laurea (DL) بعد از ديپلم دبيرستان براي دوره هاي 5 ساله «کارشناسي ارشد » پيوسته ارزشيابي مي شود.

4- مدارک Diploma di Specializzazion با شرط گذراندن حداقل 2 سال تحصيلي و داشتن کارشناسي ، «کارشناسي ارشد» و با داشتن کارشناسي ارشد پيوسته ،«کارشناسي ارشد» در تخصص ياد شده ارزشيابي مي شود، يا با نظر کميسيون ارزشيابي صحت صدور تأييد مي گردد.

5- مدارک Dottorato di Ricerea ( DR) با شرط داشتن مدارک Laurea يا کارشناسي ارشد، «دکترا» ارزشيابي مي شود.

6- هيچ کدام از مدارک دانشگاهي که به صورت مکاتبه اي، ترددي و غير حضوري گرفته شود، ارزشيابي نمي شود.

• معرفي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي ايتاليا

الف - چند مورد از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي ايتاليا، گروه يک (ممتاز).

1-Universita degli studi di BARI

2- Universita degli studi di BOLOGNA.

3- Universita degli studi di CAGLIARI

4-Universita degli studi di CATANIA

5- Universita degli studi di FERRARA

6- Universita degli studi di FIRENZE...

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان