بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,252

اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب-قسمت هفتم

  1390/7/18
خلاصه: اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب-قسمت هفتم از آثار استاد شهيد دکتر مرتضي مطهري
اخلاق جنسي ( 5 )
آشفتگي غرائز و ميلها
مسائل را يک جانبه ديدن و از جوانب ديگر غفلت کردن ، گاهي زيانهاي‏ جبران ناپذيري به دنبال خود مي‏آورد .
کاوشها و کشفيات رواني در يک قرن اخير ثابت کرد که سرکوبي غرائز و تمايلات و بالاخص غريزه جنسي ، مضرات و ناراحتيهاي فراواني ببار مي‏آورد ، معلوم شد اصلي که مورد قبول شايد اکثريت مفکرين قديم بود که هر اندازه‏ غرائز و تمايلات طبيعي ضعيف‏تر نگهداشته شوند ميدان براي غرائز و نيروهاي‏ عاليتر مخصوصا قوه عاقله بازتر و بي مانع‏تر مي‏شود اساسي ندارد ، غرائز سرکوب شده و ارضاء نشده ، پنهان از شعور ظاهر ، جرياناتي را طي مي‏کنند که چه از نظر فردي و چه از نظر اجتماعي فوق‏العاده براي بشر گران تمام مي‏شود و براي اينکه تمايلات و غرائز طبيعي بهتر تحت‏ حکومت عقل واقع شوند و آثار تخريبي به بار نياورند بايد تا حد امکان از
سرکوب شدن و زخم خوردگي و ارضاء نشدن آنها جلوگيري کرد .
روانشناسان ريشه بسياري از عوارض ناراحت کننده عصبي و بيماريهاي‏ رواني و اجتماعي را احساس محروميت ، خصوصا در زمينه امور جنسي تشخيص‏ دادند ، ثابت کردند که محروميتها مبدأ تشکيل عقده‏ها ، و عقده‏ها احيانا بصورت صفات خطرناک مانند ميل به ظلم و جنايت ، کبر ، حسادت ، انزوا و گوشه‏گيري ، بدبيني و غيره تجلي مي‏کند .
اصل بالا در موضوع زيانهاي سرکوب کردن غرائز از نوع کشفيات فوق العاده‏ با ارزش رواني است و در رديف ارزنده‏ترين موفقيتهاي بشر است . مردم غالبا بواسطه انس به محسوسات و آشنائي بيشتر با آنها براي‏ کشفياتي ارزش زياد قائل مي‏شوند که در زمينه امور فني و صنعتي و استخدام‏ قواي طبيعت بي جان صورت گرفته باشد .
اما کشفياتي که در زمينه مسائل رواني و روحي صورت مي‏گيرد کمتر مورد توجه عامه مردم مي‏تواند قرار بگيرد ، ولي از نظر مردم‏
دانشمند و آگاه اهميت مطلب محفوظ است .
هر چند کم و بيش در حکمتهائي که از گذشتگان به يادگار مانده و بالاخص‏ در آثار اسلامي نشانه‏هاي زيادي از توجه به اين حقيقت ديده مي‏شود ، و عملا بسياري از معلمان و مربيان اخلاق از آن استفاده مي‏کرده‏اند اما به طور مسلم‏ اثبات علمي اين حقيقت و کشف قوانين مربوط به آن از موفقيتهاي علمي قرن‏ اخير است .
اکنون ببينيم اين اصل چگونه مورد استفاده قرار گرفت ؟
آيا مانند کشفيات پزشکي ، مثلا پني‏سيلين ، مورد استفاده قرار گرفت ، متأسفانه پيچيدگي و چند جانبه بودن مسائل رواني از يک طرف ، ارتباط موضوع و تمايلات بشر که خواه ناخواه در کور کردن بصيرت تأثير دارد از طرف ديگر ، نگذاشت آن استفاده‏اي که بايد بشود صورت گيرد ، بلکه خود اين اصل ، بهانه و وسيله‏اي شد در جهت مخالفت ، يعني براي اينکه موجبات‏ سرکوب شدن غرائز و پيدايش آثار خطرناک رواني و اجتماعي ناشي از آن‏ خصوصا در زمينه امور جنسي بيشتر فراهم گردد ، بر عقده‏ها و تيرگيهاي رواني‏ افزوده گردد .
آمار بيماريهاي رواني ، جنونها ، خودکشيها ، جنايتها ، دلهره‏ها و اضطرابها ، يأسها و بدبيني‏ها ، حسادتها و کينه‏ها به صورت وحشتناکي بالا رود ، چرا ؟ براي اينکه سرکوب نکردن غرائز به معني آزاد گذاشتن ميلها ، و آزاد گذاشتن ميلها به معني رفع تمام قيود و حدود و مقررات تفسير شد .
پس از آنکه قرنها عليه شهوت پرستي به عنوان امري منافي اخلاق و عامل‏ بر هم زدن آرامش روحي و مخل به نظم اجتماعي و به عنوان نوعي انحراف و بيماري ، توصيه و تبليغ شده بود ، يک باره ورق برگشت و صفحه عوض شد . جلوگيري از شهوات و پابند بودن به عفت و تقوا و تحمل قيود و حدود اخلاقي‏ و اجتماعي ، عامل بر هم زدن آرامش روحي و مخل به نظم اجتماعي و از همه‏ بالاتر امري ضد اخلاق و تهذيب نفس معرفي شد . فريادها بلند شد ، محدوديتها را برداريد تا ريشه مردم آزاري و کينه‏ها و عداوتها کنده شود ، عفت را از ميان برداريد ، تا دلها آرام بگيرد و نظم‏ اجتماعي برقرار گردد ، آزادي مطلق اعلام کنيد تا بيماريهاي رواني رخت‏ بربندد .
بديهي است اين چنين فرضيه به ظاهر شيرين و دلپذيري ، به عنوان اصلاح‏ مفاسد اخلاقي و اجتماعي ، طرفداران زيادي خصوصا در ميان جوانان مجرد پيدا مي‏کند .
ما در کشور خودمان مي‏بينيم چه کساني از آن طرفداري مي‏کنند ، چه از اين‏ بهتر که خود را در اختيار دل ، و دل را در اختيار هوس قرار دهيم و در عين حال عمل ما اخلاقي و انساني شمرده شود و نام ما در ليست محصلين اخلاقي‏ اجتماعي قرار گيرد ، هم فال است و هم تماشا ، هم کامجوئي است و هم‏ خدمت به نوع ، هم تن پروري است ، و هم اصلاح نفس ، هم شهوت است و هم‏ اخلاق ، بي شباهت به عشق مجازي که در ميان برخي از متصوف مابان خودمان‏ معمول بوده نيست ، چه از اين بهتر که آدمي از مصاحبت شاهدي زيبا روي‏ بهره‏مند گردد و اين کار او سلوک الي الله شمرده شود !
نتيجه چه شد ؟ از اول معلوم بود . آيا بيماريهاي رواني معدوم شد ؟ آرامش روحي جاي اضطراب و دلهره را گرفت ؟ خير متأسفانه نتيجه معکوس‏ بخشيد ، بدبختي بر بدبختيهاي پيشين افزود ، تا آنجا که بعضي از پيش‏ قدمان آزادي جنسي که تيز هوشتر بودند سخن خود را به صورت تفسير و تأويل پس گرفتند ، گفتند از حدود مقررات اجتماعي چاره‏اي نيست غريزه را از تمتعات جنسي نمي‏توان بطور کامل ارضاء و اشباع کرد ، بايد ذهن را متوجه مسائل عالي هنري و فکري کرد و غريزه را بطور مستقيم بسوي اين امور هدايت نمود ، فرويد يکي از اين‏ افراد است .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان