بسم الله
 
EN

بازدیدها: 925

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت هشتم

  1390/7/17
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت هشتم اصل پنجاه و دوم : بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و دوم
اصل پنجاه و دوم :

بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.


تفسير اول
شماره 71450 تاريخ 10/12/1359

ساحت‌ مقدس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌طوري‌ که‌ استحضار دارند طبق‌ اصل‌ هشتادم (80) قانون‌ اساسي‌:

«گرفتن‌ و دادن‌ وام‌ يا کمکهاي‌ بدون‌ عوض‌ داخلي‌ و خارجي‌ از طرف‌ دولت‌ بايد با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌باشد.» از مفاد اين‌ اصل‌ چنين‌ استنباط‌ مي‌شود که‌ اخذ و پرداخت‌ وامها و کمکهاي‌ يک‌ دستگاه‌ دولتي‌ به‌ دستگاه‌ ديگر دولت‌ مشمول‌ اين‌ اصل‌ نمي‌شود، چون‌ مطابق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ تفسير قانون‌ اساسي‌ در صلاحيت‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ است‌. لذا تمنّي‌ دارد در اين‌ خصوص‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

محمدعلي‌ رجائي _ نخست‌وزيرشماره 2835 و _ 19 تاريخ 6/4/1360

جناب‌ آقاي‌ محمدعلي‌ رجائي

نخست‌وزير جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 7528 مورخ‌ 3/4/1360 و 71450 مورخ 10/12/1359:

موضوع‌ سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر اکثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«اخذ و پرداخت‌ وامها و کمکهاي‌ يک‌ دستگاه‌ دولتي‌ به‌ دستگاه‌ ديگر دولتي‌ مشمول‌ اصل‌ هشتادم (80) قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد. ولي‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) اگر منتهي‌ به‌ تغييري‌ در ارقام‌ بودجه‌ شود تابع‌ مراتب‌ مقرر در قانون‌ مي‌باشد.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

شماره 3828 ـ ق تاريخ 18/2/1374

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

سلام‌ عليکم

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ 52، 53 و 98 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمائيد آيا بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ بايد به‌ صورت‌ لايحه‌ از سوي‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گردد يا به‌ صورت‌ طرح‌ هم‌ ممکن‌ است.


علي اکبر ناطق نوري _ رئيس مجلس شوراي اسلاميشماره 287 تاريخ 17/3/1374

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 3828 ـ ق مورخ‌ 18/2/1374 :

شوراي‌ نگهبان‌ به‌منظور رسيدگي‌ و تهيه‌ پاسخ‌ لازم‌ به‌ سئوال‌ مذکور در نامه‌ تشکيل‌ جلسه‌ داد و نتيجه‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود :

« 1_ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ پنجاه و دوم (52) قانون‌ اساسي‌ اين‌ است که :

بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ مربوط‌ ـ در غير مورد تغيير در ارقام‌ بودجه ـ مي‌بايست‌ به‌ صورت‌ لايحه‌ و از سوي‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌ گردد.

2_ در مورد امکان‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ از طريق‌ طرحي‌ که‌ نمايندگان‌ محترم‌ تقديم‌ مجلس‌ مي‌کنند شوراي‌ نگهبان‌ به‌ رأي‌ نرسيد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

تفسير سوم

شماره‌ 3044 ـ ق تاريخ 25/2/1378

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

با عنايت‌ به‌ اطلاق اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ که‌ دولت‌ را مکلف‌ به‌ تهيه‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و تسليم‌ آن‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نموده‌ است‌ آيا انجام‌ هر گونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌ از قبيل‌ تغيير در ارقام‌، الحاق، حذف‌، جابجائي‌ و متمم‌ يا چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طريق‌ تقديم‌ طرحهاي‌ قانوني‌ موضوع‌ اصل‌ (74) قانون‌ اساسي‌ امکان‌پذيرمي‌باشد يا مستلزم‌ تقديم‌ لايحه‌ از سوي‌ دولت‌ محترم‌ است‌؟

علي‌اکبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلاميشماره 5146/21/78 تاريخ 24/5/1378

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ شمارة‌ 3044- ق مورخ‌ 25/2/1378 موضوع‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«نظر به‌ اينکه‌ عبارت‌ «هرگونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌» کلي‌ است‌ بايد مصاديق‌ آن‌ مشخص‌ گردد تا پاسخ‌ روشن‌ داده‌ شود.

1_ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ نحوي‌ که‌ در کل‌ بودجه‌ تأثير بگذارد به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ امکان‌پذير نيست.

2_ تصويب‌ متمم‌ و چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طريق‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ جايز نمي‌باشد.

3_ در خصوص‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ در صورتي‌ که‌ در بودجة‌ کل‌ کشور تأثير نگذارد رأي‌ تفسيري‌ نياورده‌ است.

4_ الحاق و حذف‌ نيز همانند تغيير در ارقام‌ بودجه‌ است.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان